Artikkelihaku

Resiina 1/2024

Kansi 3/2021

  • Rankka rutistus – itsepurkavan vaunun kehitystyö
  • Matkustajavaunu Ek 1004 kunnostusmatkalla
  • Torpedotuuletin
  • Junalla Pekingistä Pjongjangiin ja takaisin
  • Leveäraiteisten höyryvetureiden käyttö Suomessa vuonna 2023
  • Tasoristeys-palsta

Resiinan sisältöhakemisto 1969–2017

Jarmo Oksanen

Sisältöhakemisto käsittää Resiinassa julkaistut artikkelit ja kuvakoosteet sekä piirroksia ja karttoja. Lehtien vakiosisältöä ei ole otettu mukaan. Hakemiston ulkopuolelle on siten rajattu pääkirjoitukset, harrastajayhdistysten toimintakertomukset, postiosasto, luettua- ja tasoristeyspalstat. Harrastajayhdistysten osalta hakemistoon on kuitenkin otettu ne, joissa on yhtä kokonaisuutta käsittelevä teema, kuten kunnostusprojekti tai matkakertomus. Yhdistyksistä on hakemistoon otettu myös artikkelit, jotka esittelevät yhdistystä yleisesti tai sen historiaa. Luettelossa ei ole kirja-arvosteluja.

Sama artikkeli voi esiintyä seuraavassa hakemistossa useammassa eri kohdassa. Näin on asia, jos artikkeli sisältää osia, jotka kuuluvat eri alaotsikon alle. Jos samassa artikkelissa käsitellään esimerkiksi useampia maita, esiintyy artikkeli hakemistossa kunkin maan/maanosan alla.

Hakemistossa on käytetty artikkelien otsikoita siinä muodossa, kun ne lehteen on painettu. Edellisestä poikkeuksena ovat suomalaisvetureiden sarjamerkinnät. Ne on aina kirjoitettu ilman kirjainten ja numeron välissä olevaa välilyöntiä, vaikka alkuperäistekstissä sellainen olisikin (esim. Hv 3 on nyt muodossa Hv3). Samoin hakemiston kirjainkoko on joissakin tapauksissa erilainen, sillä useiden vuosien ajan otsikoissa käytettiin yksistään isoja kirjaimia. Hakemistossa on käytetty normaalin kirjoitustavan mukaisesti isoja ja pieniä kirjaimia.

Johtuen alkuperäisessä otsikoinnissa pidättäytymisestä on joissain tapauksissa ollut tarpeen ”avata”, mitä aihetta artikkelissa käsitellään. Selvennys on oheisessa luettelossa hakasulkeissa [ ] artikkelin otsikon jälkeen. Hakasulkeissa on käytetty myös sanaa ”valokuvakooste”, jos artikkeli koostuu pääsääntöisesti valokuvasarjasta (ehkä pitkinekin) kuvateksteineen, ilman varsinaista palstoitettua tekstiä.

”In memoriam” -kirjoituksista on otettu mukaan vain ne, joissa todella on ao. henkilöä koskeva muistokirjoitus.

Artikkelin nimen perässä on lehden järjestysnumero ja sulkeissa numero/vuosi. Etsittäessä lehteä, joissa hakemistossa mainittu artikkeli tai muu kohde on, kannattaa ensisijaisesti käyttää lehden juoksevaa numeroa aina numeroon 31 saakka ja seuraavasta lehdestä alkaen sulkuihin merkittyä numeroa kunakin vuonna (viimeksi mainittuun numerointiin siirryttiin lehdestä 4/1975 alkaen). Kullakin lehdellä on ensimmäisestä numerosta alkaen annettu järjestysnumero, joka on myös ilmoitettu hakemistossa. Järjestysnumero ei kuitenkaan täsmää sen numeron kanssa, joka on painettu lehden kanteen tai sisältösivulle seuraavien Resiinan numeroiden osalta: 1/1998 sekä alkaen numerosta 2/2000 ja päättyen numeroon 1/2013. Mainituissa lehdissä on järjestysnumero yhtä numeroa pienempi kuin oikea. Siten numeron 2/2005 kannessa oleva teksti ”150. Resiina” ei pidä paikkaansa; lehti on 151. ilmestymisjärjestyksessä.

Yleistekniikka, teollisuus

Adtranzin uudet moduulituotteet [valokuvakooste] 126 (1/99)
AEG:t [veturituotanto] 31 (2/75)
ASEA:n Suomeen valmistamat sähköveturit 19 (1/73)
Gengasdrift av bilar – en återblick 52 (4/80)
Hanomagit – Hanomagin Suomeen toimittamat veturit 23 (5/73)
Har inte tekniken anor? 54 (2/81)
Holografia 27 (1/82)
Höyryvetureiden nopeita ajoja – maailman nopein höyryveturi PRR:n S1 6100 142 (1/03)
Imatran voimalaitos ja sen rakentaminen 100 (3/92)
James Watt – första steget till ångmaskinens uppfinning 54 (2/81)
Junavastuksen laskeminen koejunalle 65 (1/84)
Kaasuturbiinivetureita 52 (4/80)
Keksinnöt [Watt, Fulton, Stefenson; höyrykone, höyrylaiva, höyryveturi] 16–17 (5–6/72)
Keksinnöt: GPCS-järjestelmä höyryveturin lämmitysmenetelmänä 27–28 (3–4/74)
Kotimainen teollisuus kuljetusvälineiden valmistajana 56 (4/81)
Krauss-veturit Suomessa 26 (2/74)
”Kun isoisä auton osti” 55 (3/81)
Majuri W. G. Wilson ja hänen vaihteistonsa 118 (1/97)
Matematiikkakone ESKO 55 (3/81)
Mekaaniset hiilensyöttölaitteet eli stokerit 46 (2/79)
Nahan valmistuksesta 53 (1/81)
Neljä minuuttia Strömbergin historiaa vuodelta 1913 59 (3/82)
Otanmäen vaunutehdas 89 (4/89)
Outokummun malmin löytyminen ja kaivostoiminnan alkuvaiheet noin 70 vuotta sitten 54 (2/81)
Oy Mannerin Konepaja Ab rautatiekaluston valmistajana 103 (2/93)
Pannut: Veturikattiloita 30 (1/75)
Porter-veturit Suomessa 153 (4/05)
Prosessit: Tiilien valmistus 27–28 (3–4/74)
Resiinan synty kirjapainossa 36 (4/76)
Saalastin kiskokalustotuotanto, osa 1 102 (1/93)
osa 2, Otsot 104 (3/93)
Strömbergin 1iikennevälinetuotanto 76 (4/86)
Syntysijat [Resiinan synty kirjapainossa] 36 (4/76)
Sähkön tulosta Suomeen 100 vuotta 58 (2/82)
Tampellan vientiveturit Latviaan [K3/Tv1] 184 (3/13)
Tekniikan historian tutkimus teollisuusmaissa 51 (3/80)
Tekniikan museo Finnconsum 80 -näyttelyssä 52 (4/80)
Tekniikka ja tekniikan museotoiminta 51 (3/80)
Tubize-höyryveturit Suomessa 103 (2/93)
Turvetta Kyröskoskelle 89 (4/89)
Ulkomaisia veturinvalmistajia: Ateliers Carels Frères 145 (4/03)
Ulkomaisia veturinvalmistajia: Ateliers Metallurgiques de Tubize 131 (2/00)
Ulkomaisia veturinvalmistajia: Richmond and Machine Works 123 (2/98)
lisäyksiä edelliseen 131 (2/00)
Valco/Finnvalco 55 (3/81)
Valmetin kiskokalustotuotanto 88 (3/89)
Valmistajat: Seitsemänkymmentä vuotta Tampereen veturiteollisuutta I 19 (1/73)
Valmistajat: Seitsemänkymmentä vuotta Tampereen veturiteollisuutta II 21 (3/73)
Valtion Lentokonetehdas: Lentokonetehtaasta kiskokalustotehtaaksi  
- osa 1: Alussa oli suo 152 (3/05)
- osa 2: Vaunuja kapeille kiskoille 153 (4/05)
- osa 3: MF-2½ (Move 2) 1946–52 154 (1/06)
- osa 4: Tehtiinhän höyryjäkin 155 (2/06)
- osa 5: Leveille raiteille: Vdm 3 156 (3/06)
- osa 6: Vetureita maan alle 157 (4/06)
- osa 7: Oikea veturi Vdm 5 158 (1/07)
- osa 8: Kapearaiteisten perilliset – Vdm 4 159 (2/07)
- osa 9: Linjapäätös Move 7 160 (3/07)
- osa 10: Kaikkea mikä liikkuu 161 (4/07)
Waldhofin tehtaat Käkisalmessa 101 (4/92)

Kiskoliikenne

Suomen rataverkko

Valtion rataverkko

Rataosat

100 vuotta junalla Sortavalasta Joensuuhun 109 (4/94)
120 vuotta täyttäneen Karjalan radan synnystä [Viipuri–Joensuu]. 190 (1/15)
Antrea–Sortavala 100 vuotta 105 (4/93)
Elisenvaara–Savonlinna rautatie 87 (2/89)
Erämaarata, Iisalmen ja Kajaanin välisen radan rakennuttamishistoriaa 148 (3/04)
Erämaarata Kontiomäki–Taivalkoski ja haararata Pesiökylä–Ämmänsaari 81 (5/87)
Esittelyvuorossa rataosa Kerava–Vuosaari 165 (4/08)
Haapamäki–Jyväskylä: liikennepaikat ja radan uudelleen rakentaminen 79 (3/87)
Helsinki–Hämeenlinna-radan kehitysvaiheita 178 (1/12)
Henkilöliikenteen rataverkko 1862–1990 [kartta] 95 (2/91)
Hyvästit Pesiökylä–Taivalkoski-rataosalle 149 (4/04)
Hyvästit Ylihärmän radalle 121 (4/97)
Iisalmi–Ylivieska – Suomen pisin kaupunkirata 117 (4/96)
JUHA – vahva nuorukainen 146 (1/04)
Junalla Haminaan kolmen sukupolven ajan 146 (1/04)
Junalla Hankoon 95 (2/91)
Jyväskylän–Pieksämäen rautatie 108 (3/94)
Jämsänkoski–Jyväskylä-oikorata 143 (2/03)
Kaskisista kajahtaa 37 (1/77)
Kehäradalla menee lujaa 175 (2/11)
Kehäradan rakentaminen ja käyttöönotto  
- osa 1 192 (3/15)
- osa 2 193 (4/15)
Kemi–Rovaniemi-rata 100-vuotias 170 (1/10)
Kilometritolppien kiehtova maailma 98 (1/92)
Kirjoituksia Kouvola–Kuusankoski-radan varrelta 181 (4/12)
Kouvola–Kotka 100 vuotta 92 (3/90)
Kuulumisia ja tulevaisuudennäkymiä Porvoon radalta 159 (2/07)
Leveät: Karjalan rautatiet I 32 (4/75)
Leveät: Karungin ratako yksityisrata? 33 (1/76)
Leveät: Rakenteilla olevat ja ehdotetut uudet rautatiet [1953] 33 (1/76)
Leveät: Suomen uusin rataosa [Jämsänkoski–Jyväskylä] 40 (4/77)
Lättähatulla Heinolassa [valokuvakooste] 181 (4/12)
Martinlaakson rata 40 vuotta 193 (4/15)
Matin ja Liisan rautatie 96 (3/91)
Missä nyky-Suomen rataverkko leikkaa historiallisia rajoja 113 (4/95)
Oriveden–Jämsänkosken rautatie 111 (2/95)
Osattiinpa ennenkin [ratatyökoneita Pori–Haapamäki radalla vuodelta 1951 62 (2/83)
Otavan rata 100 vuotta 94 (1/91)
Oulun radan 100-vuotisjuhlat 77 (1/87)
Pohjoisen Savon radan synty 140 (3/02)
Pori–Haapamäki 68 (4/84)
Rantarata Turku–Pasila 100 vuotta, paikallisradasta moderniksi rautatieksi 144 (3/03)
Rataosa Tornio–Haaparanta – Suomen ainoa kiinteä rautatieyhteys länteen 42 (2/78)
Rataosat Rovaniemi–Kemijärvi ja Kemijärvi–valtakunnan raja 76 (4/86)
Rataverkko ja sähköistys 29 (5/74)
Rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan  
- osa 1 179 (2/12)
- osa 2 180 (3/12)
Rauman rautatie 1897–1997 119 (2/97)
Rautatietapahtumia Suomen itsenäisyyden ajalta 200 (3/17)
Suolahti–Haapajärvi-rautatie 72 (4/85) ja 73 (1/86)
Suomen leveäraiteisen rataverkon kehitys 1862–1977 [kartta] 40 (4/77)
Suupohjan radan vaiheita 97 (4/91)
Tampere–Pori 1895–1995 112 (3/95)
Unohdettu rautatie [Pori–Haapamäki] 118 (1/97)
Uudet [Martinlaakson rata] 31 (2/75)
Uudet: Kostamuksen rautatie 1524 mm 32 (4/75)
Valkeakosken rata 70 vuotta [valokuvakooste] 162 (1/08)
Valkeakosken rautatie 133 (4/00)
Viipurin–Rajajoen rataosalla 1930-luvulla 53 (1/81)
Viipuri–Antrea–Imatra 100 vuotta 100 (3/92)
VR:n liikenne- ja ratapiirit 30 (1/75)
VR:n liikennöimät rataosat ja hoitamat liikennepaikat Suomen nykyisen itärajan takana 46 (2/79)
Ylihärmän sivurata 83 (2/88)

Liikennepaikat ja niiden raiteisto

Erään liikennepaikan tarina: Mäkkylä 45 (1/79)
Helsingin satamaradat 106 (1/94)
Helsinki–Hämeenlinna-rautatien liikennepaikat 78 (2/87)
Ilmalan perusparannus – varikko 2000-luvulle 163 (2/08)
Imatrat 1892–1992 100 (3/92)
Kannonkoski vaikeni 137 (4/01)
Kouvola – Savon radan alkupiste 88 (3/89)
Lahden satamarata ja Vesijärven asema 188 (3/14)
Lahden varikon historiaa ja nykypäivää 91 (2/90)
Liikennepaikat Kuopio–Iisalmi-rataosalla 140 (3/02)
Liikennepaikat Suomen rataverkolla [kartta] 143 (2/03)
Mikko muistelee värikkäästi: Linnunlaulu 1968 191 (2/15)
Muistojeni Koivu 149 (4/04)
Myllymäen merkittävyys 156 (3/06)
Pasilan asema – Karjalan kannakselta tulipaloon ja jälleenrakennukseen 71 (3/85)
Piikkiö – Pikis, kuvitettu kertomus Piikkiöstä 161 (4/07)
Piilin aseman historiaa 189 (4/14)
Riuttasen seisake 161 (4/07)
Rovaniemen viisi asemaa 137 (4/01)
Seisakkeet – nimityksen alkuperä ja ensimmäisten seisakkeiden perustaminen 164 (3/08)
Suomen rautatieliikennepaikkojen nimilyhenteiden aakkosellinen luettelo 42(2/78)

Rakennukset liikennepaikoilla

Höyryvetureiden polttoaineen- ja vedenottopaikat 39 (3/77)
Konstit [Linnunlaulun keskusasetinlaitetornin paloturvallisuus] 40 (4/77)
Mytäjäisten varikkoalue – Historiaa ja rakennuskantaa 188 (3/14)
Platformskjul 110 (1/95)
Veturitallit 123 (2/98) ja 124 (3/98)

Yksityisradat

Leveäraiteiset

Hanomagit – Hanomagin Suomeen toimittamat veturit 23 (5/73)
Helsingin kaupungin yleisille kaduille ja aukioille rakennetut leveä- ja kapearaiteiset radat 116 (3/96)
Karhulan–Sunilan Rautatie 84 (3/88)
Kemi Oy, Pajusaari 24 (6/73)
Kuluntalahden–Jormuanlahden puutavaransiirtorata 81 (5/87)
Kuoleman rata [Malmin hautausmaan rata] 106 (1/94)
Kymin Oy, Kuusankoski 27–28 (3–4/74)
Leveät: Kuluntalahden–Jormuan rata 1524 mm 29 (5/74)
Menneet: Esbo–Nummela–Högfors Järnväg 20 (2/73)
Mäntän tehdasrata 75 (3/86)
Rautaruukki Oy:n radat 75 (3/86)
Wanhat: Porvoon–Keravan rautatie 27–28 (3–4/74)

Kapearaiteiset

Radat, joilla on ollut matkustajaliikennettä

Jokioisten Rautatien aikatauluja [näköiskuvia] 123 (2/98)
Jokioisten Rautatien loppuvaiheet [valokuvakooste] 86 (1/89)
Jokioisten Rautatien 100-vuotisjuhla 123 (2/98)
Jokioisten Rautatien 100-vuotisjuhlapuhe 9.12.1998 126 (1/99)
Juankoski–Karjalankoski 600 mm rautatie 1 (1/69)
Hyvinkään–Karkkilan Rautatien historiaa radan täyttäessä 40 vuotta 189 (4/14)
Höyryllä katkeraan loppuun saakka [Hyvinkää–Karkkila] 149 (4/04)
Kapearaideliikennettä Kuusankoskella 185 (4/13)
Kapearaiteinen rautatie Konnunsuo–Muukko 83 (2/88)
Kapeat: Läskelän rautatie 750 mm 25 (1/74)
Karkkilan rata 1960-luvulla [valokuvakooste] 95 (2/91)
Kuvia Karkkilan rautatiestä 145 (4/03)
Lohjan sähkörata 23 (5/73)
Lopen rautatie Riihimäen kauppalan alueella 1936–1953 65 (1/84)
Lopen rautatie Riihimäen taajamassa 1907–1935 67 (3/84)
Loviisan radalla tapahtunutta 84 (3/88)
Minkiö ennen museorautatietä 79 (3/87)
Muistoja Kausalan–Leininselän rautatieltä 164 (3/08)
Mäntän–Wilppulan Rautatie 5 (1/70)
Riihimäen-Lopen rautatie 1910–1951 60 (4/82)
Suomen kapearaiteiset rautatiet – 1. osa: [JR, LWR] 67 (3/84)
Suomen kapearaiteiset rautatiet – osa 2: [HKR, OJR, LSR] 68 (4/84)
Suomen kapearaiteiset rautatiet – osa 3: [LR, ÄSR, KR] 69 (1/85)
Suomen kapearaiteiset rautatiet – osa 4: [KJR, KVR] 70 (2/85)
Suomen kapearaiteiset rautatiet – osa 5: [KVR, kuvat] 71 (3/85)
Suomen kapearaiteiset rautatiet – osa 6: [UR, MWR] 72 (4/85)

Teollisuus- ja metsäradat

Fiskarsin-Pohjankurun kapearaiteinen rautatie 1 (1/69)
Forssan sähkörata 100 vuotta 122 (1/98)
Harvialan metsärautatie 2 (2/69)
Honkataipaleen rata 2 (2/69) ja 169 (4/09)
Jokioisten kartanon turvesuon rata 116 (3/96)
Jämsänkosken tehdasrata 45 (1/79)
Kapeat: Eskolan metsärata 20 (2/73)
Kapeat: Lamminrahkan–Olkahistenlahden turverata 600 mm 33 (1/76)
Kapeat: Ojakkala–Olkkala 600 mm 21 (3/73)
Kapeat: Pankakoski–Sokojoki 600 mm 29 (5/74)
Kapeat: Valtion Polttoainekeskus (VAPO) Aitoneva Kihniö 600 mm 27–28 (3–4/74)
Kapeat: Vuojoen metsärata 30 (1/75)
Kirje Kyröskoskelta eli kuulumiset Kyro Oy:n sähköradalta 13.01.1979 45 (1/79)
Kupittaan Saviosakeyhtiön rata 42 (2/78)
Kuulumisia Kyröskoskelta 69 (1/85)
Leteensuon turverata 56 (4/81)
Maanalaista toimintaa [Vihannin kaivosrata] 51 (3/80)
Metsäkansan tiilitehtaan radat 199 (2/17)
Montolan kalkkirata 72 (4/85)
Muistoja Honkataipaleen radalta 169 (4/09)
Mustion sähkörautatie 190 (1/15)
Myyraksen turvepehkurata 196 (3/16)
Nakkilan kenttärata ja Schienen-Kuli 96 (3/91)
Ojakkalan–Olkkalan Rautatie 80 (4/87)
Oy Nokia Ab:n 600 mm teollisuusrata 7 (3/70)
Piitsjoen metsärata 26 (2/74)
Pitäjänmäen kenttärata 106 (1/94)
Pitäjänmäen unohdettu kapearaiteinen 37 (1/77)
”Pässinajasta” Taalintehtaalla 51 (3/80)
Puntteja rillitiellä (OTK:n tulitikkutehdas Pispalassa) 201 (4/17)
Ruotsinpyhtään tehdasrata 10 (2/71)
Sora- ja kenttäradat pääradan varrella Helsingin pitäjän alueella 74 (2/86)
Tammisuon rata 27–28 (3–4/74)
Tampereen raitiotie 52 (4/80)
Tarkastuspöytäkirja vuodelta 1921 [Kuusankosken–Voikan kapearaiteinen rautatie] 62 (2/83)
Tirvan rata – kapearaiteinen Kaipiaisista Tirvaan 177 (4/11)
Töölön sokeritehtaan rata 66 (2/84)
Valtion Polttoainekeskus Aitoneva 27–28 (3–4/74)
Veitsiluoto Oy, Kemi, 900 mm 24 (6/73)
Vorssan sähkörautatie [valokuvakooste Forssasta] 187 (2/14)
Vuojoen metsärata 34 (2/76)
Vääräkosken kartonkitehdas 600 mm 31 (2/75)
Åminneforsin sähkörata 26 (2/74)

Sota- ja kriisiaikojen tarpeisiin rakennetut radat

Kapeat: Hyrynsalmi–Kuusamo kenttärata 31 (2/75)
Kuusamon kenttärata 93 (4/90)

Puisto- ja piharadat

Hirvijärven kapearaiteisen rautatien rakennusvaiheet 86 (1/89)
JSR – Juhani Salorannan rautatie 39 (3/77)
Kapeat: Linnanmäen vuoristorata 1130 mm 33 (1/76)
Lahnuksen Rautatie 31 (2/75)
Lahnuksen Rautatie 36(4/76)
Lahnuksen Rautatie 1980 52(4/80)
Lahnuksen Rautatie 1981 55(3/81)
Lahnuksen Rautatie 1982 59(3/82)
Lahnuksen Rautatien kuulumisia 98(1/92)
Robert Sands Järnväg 196 (3/16)

Kapearaiteisiin ratoihin liittyvät yleisartikkelit

Ajot [JFR tavarajuna Forssa–Humppila 1.8.1968] 23 (5/73)
Ehiökortin aiheena kapearaiteiset rautatiemme 124 (3/98)
Helsingin kaupungin yleisille kaduille ja aukioille rakennetut leveä- ja kapearaiteiset radat 116 (3/96)
Kapearaiteisten ratojen veturitallit 125 (4/98)
Kapeat: Perusyhtymä Oy Koria 600 mm 27–28 (3–4/74)
Kapeat maailmalla 70 (2/85), 71 (3/85), 72 (4/85)
Kuuppavaunut 150 (1/05)
Kuvia 1960-luvun kapearaiteisilta 116 (3/96)
Maalajien kuljetukseen käytettävät kenttäradat Suomessa 1971 10 (2/71)
Menneet: Ylileveä kapearaidekuljetus Pankakoski–Sokojoki 26 (2/74)
Normaaliraiteisten vaunujen kuljettamisesta kapearaiteisilla radoilla [lavettivaunut] 63 (3/83)
Pannut [kattilarekisteritietoja] 22 (4/73), 23 (5/73), 25 (1/74), 26 (2/74)
Päijännetunnelin rakennuksesta 35 (3/76)
Ratatekniikkaa kapearaiteisilla radoilla 90 (1/90)
Ratojen kaltevuuksista 158 (1/07)
Rautatieliikenne Pohjan kunnassa 91 (2/90)
Vanhat sähköratamme 82 (1/88)

Museorautatiet

Museoradat

Forssa–Humppila-rautatie, museoradan suunnittelun perusedellytykset 1974 27–28 (3–4/74)
Jokioisten museorautatie 10 vuotta 83 (2/88)
Jokirannan ratasuunnitelma [JMR] 184 (3/13)
Kesäkuun viides – museorautatien virstanpylväs 108 (3/94)
Kolme vuosikymmentä museorautatietä [JMR] 136 (3/01)
Maailman pohjoisin kapearaiderautatie yleisölle [Tankavaara] 126 (1/99)
Minkiö–Humppila-rata 1993 106 (1/94)
Museorautatie Forssa–Humppila tiedonantoja 17.3.1974 [JFR:n lakkautus] 26 (2/74)
Neljäntoista kilometrin työmaa – kuvia museorautatieltä 113 (4/95)
Nykarleby Jernväg 99 (2/92)
Outokummun kaivosrautatie 160 (3/07)
Suomen kapearaiteiset museoradat 79 (3/87)
Tervetuloa avajaisiin! [Minkiö–Humppila] 107 (2/94)
Vanhat työtavat [ratapölkyn vaihto 750 mm raiteeseen] 50 (2/80)

Museoratojen liikkuva kalusto

Amerikanrauta höyryää jälleen – H. K. Porterin kunnostus ajokuntoon Jokioisten Museorautatiellä 155 (2/06)
HKR nro 5 70 v 81 (5/87)
Hyvinkään–Karkkilan Rautatien matkustajavaunu numero 2:n matka telakalta museoon 190 (1/15)
Höyryjä Helsingistä Haapamäelle 90 (1/90)
Höyryveturin maantiematka [HKR 5] 2 (2/69)
Jokioisten Rautatien matkustajavaunun nro 3 uudelleenrakentaminen vuosina 1988–1998 126 (1/99)
Kapearaiteiset museoveturit 3 (3/69)
Kuutosen kunnostus ajokuntoon [LWR 6] 125 (4/98)
LWR №51 – vaunu, joka sai uuden elämän 107 (2/94)
Museoveturin kohtalo 74 (2/86)
Romusta toimivaksi museoveturiksi [Ojakkalan–Olkkalan veturi nro 3] 46 (2/79)
Suunnitelma X [JMR Moottorivaunu] 147 (2/04)
TU4, museorautatielle uusi työveturi 169 (4/09)
Täyskorjattua kalustoa Toijalan veturimuseoon 88 (3/89)
Viitonen [HKR 5] 8 (4/70)
Viitosen kunnostus 54 (2/81)
Viitonen kuusikymmenvuotias 41 (1/78)

Vetokalusto

Höyryveturit

Leveäraiteiset höyryveturit

Valtion rataverkolla liikennöineet/liikennöivät

Sarja- ja yksilökohtaiset artikkelit

122 [G1/Sk1] 117 (4/96)
1150 – vuoden höyry [valokuvakooste] 48 (4/79)
Amerikkalainen näkemys Jumposta – tavaraliikenneveturi Tv2 eli Wilson 87 (2/89)
Henschelit: Henschelin Suomeen toimittamat veturit 24 (6/73)
H8–9 (Hv1–3) Heikki ja Hindenburg 93 (4/90)
Hr1 – suomalainen Pacific 78 (2/87)
Hv3 995 176 (3/11)
Höyryveturiesittely n:o 1: sarja A1, sarja A2 1 (1/69)
Höyryveturiesittely n:o 2: sarja A3 2 (2/69)
Höyryveturiesittely n:o 3: sarja A4 3 (3/69)
Höyryveturimme n:o 4: sarja A5, sarja A7 4 (4/69)
Höyryveturimme n:o 5: sarja A6 5 (1/70)
Höyryveturimme n:o 6: sarjat B1 ja B2 6 (2/70)
Höyryveturimme n:o 7: sarja C1 7 (3/70)
Höyryveturimme n:o 8: sarja C2 8 (4/70)
Höyryveturisarja Tv1 (Jumbo t. Jumpo) nrot 594–617, 685–741, 900–948, 1200–1211 78 (2/87)
Jatkosodan sotasaalisveturit 78 (2/87)
Kalkkuna 1413 82 (1/88)
Kana 663 ennen ja nyt 97 (4/91)
”Kanan” nro 665 kuulumisia 107 (2/94)
Kukkona laskumäellä – Vr3 ”Kukko” 113 (4/95)
Kulttuuriteko Vk4 68 ”Leena” 172 (3/10)
Nohab-Jumpojen tarinaa 154 (1/06)
Paikallisliikenneveturi Pr1 – pääkaupunkiseudun Paikku 87 (2/89)
Pr2 – nopean tankkiveturin tarina 78 (2/87)
Raskas vaihtoveturi Vr4/Vr5 Kalkkuna 119 (2/97)
Risto 1052 89 (4/89)
Rulla-Pekat henkilöjunissa vuonna 1974 147 (2/04)
Rulla-Risto 30 vuotta 81 (5/87)
Supistelma Valtionrautateiden höyryvetureista 13 (2/72) ja 14 (3/72)
Tavaraliikenneveturit C1 ja C2 sekä K1 ja K2 78 (2/87)
Ten-wheeler veturisarjat H1–7 99 (2/92)
Tr1 ”Risto” 152 (3/05)
Tr1 ”Risto”, Euroopan aatelia 78 (2/87)
Ukko-Pekka 60 vuotta 117 (4/96)
Ukko-Pekka 1009:n remonttivuosi 182 (1/13)
Vaihtotyöveturi Vr1 Kana 107 (2/94)
Vehkeet: Vr4, Vr5 22 (4/73)
Vetovoimaa länsinaapurista jatkosotaan: Hr2 ja 3 ”Hurrikaani” 87 (2/89)
Veturi, joka vältti romutuksen [Hv4 742] 101 (4/92)
Veturitarinaa 1 67 (3/84)
Veturitarinaa 2 68 (4/84)
Veturitarinaa 3: A1 68 (4/84)
Veturitarinaa 4: A1, A2 69 (1/85)
Veturitarinaa 5: A3, A5–A7 70 (2/85)
Veturitarinaa 6: A5 70 (2/85)
Veturitarinaa 7: A4 71 (3/85)
Veturitarinaa 8: B1, B2 72 (4/85)
Veturitarinaa 9: H9 73 (1/86)
Veturitarinaa 10: C1, C2, C4 75 (3/86)
Veturitarinaa 11: C3, C4 85 (4/88)
Veturitarinaa 12: C5, C6 119 (2/97)
Veturitarinaa 13: D1 132 (3/00)
Veturitarinaa 14: Hr1 133 (4/00)
Veturitarinaa 15: E1 145 (4/03)
Veturitarinaa 16: F1 158 (1/07)
Veturitarinaa 17: G1–G11 164 (3/08)
Veturitarinaa 18: Mummot 178 (1/12)
Veturitarinaa 19: Piiska-Mummot 181 (4/12)
Veturitarinaa 19, osa 2: Mummot 193 (4/15)
Vr2 ”Ankka” 109 (4/94)

Veturien käyttö ja sijoittelu

Hv-sarjojen vetureiden nykyinen sijainti ja käyttö 1 (1/69)
Hv1–3 höyryvetureiden käytöstä saatuja kokemuksia vuosina 1960–61 pikajunaliikenteessä Seinäjoen–Oulun välisellä rataosalla 15 (4/72)
Hv3-sarjan kunnossapitokustannus 15 (4/72)
Höyryvetureiden käytöstä 1979 49 (1/80)
Höyryveturien ajot 1970-luvulla 104 (3/93)
Höyryveturien käyttö valtionrautateillä 1981 56 (4/81)
Höyryveturien käyttö valtionrautateillä vuonna 1982 62 (2/83)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1986 79 (3/87)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1987 82 (1/88)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1988 86 (1/89)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1989 90 (1/90)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1990 94 (1/91)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1991 98 (1/92)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1992 102 (1/93)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1993 106 (1/94)
Höyryveturien käyttö VR:llä vuonna 1994 110 (1/95)
Höyryveturien käyttö Suomen leveäraiteisella rataverkolla vuonna 1995 114 (1/96)
Höyryveturien käyttö vuonna 2001 139 (2/02)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2002 142 (1/03)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2003 146 (1/04)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2004 150 (1/05)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2005 154 (1/06)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2006 159 (2/07)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2007 163 (2/08)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2008 166 (1/09)
Höyryvetureiden käyttö RHK:n rataverkolla 2009 170 (1/10)
Höyryvetureiden käyttö Suomessa 2010 174 (1/11)
Höyryvetureiden käyttö Suomessa 2011 178 (1/12)
Höyryvetureiden käyttö Suomessa 2012 182 (1/13)
Höyryvetureiden käyttö Suomessa 2013 186 (1/14)
Leveäraiteisten höyryveturien käyttö Suomessa vuonna 2014 191 (2/15)
Leveäraiteisten höyryveturien käyttö Suomessa vuonna 2015 195 (2/16)
Leveäraiteisten höyryveturien käyttö Suomessa vuonna 2016 198 (1/17)
Leveäraiteisten höyryveturien sijoitukset 167 (2/09)
Menneet: Vetureiden sijoittelu Suomen Valtionrautateillä kesäl1ä 1877 29 (5/74)
Silloin, kun höyryllä 45 (1/79)
Ukko-Pekan huippunopeus 130 km/h 142 (1/03)
Vetureiden sijoittelu SVR:llä kesäl1ä 1877 29 (5/74)
VR:n PR-tempaus: Ukko-Pekka henkilöliikenteessä [1004] 55 (3/81)

Veturien tekniikkaa ja kunnostus

Höyryveturi Tv1 933 ja sen kunnostus 185 (4/13)
K1-vetureiden kattiloiden erikoisuuksia 96 (3/91)
Kriisiveturin kunnostus Tr1 1033 98 (1/92)
Mekaaniset hiilensyöttölaitteet eli stokerit 46 (2/79)
Pajat [höyryvetureiden konepajakorjaukset v. 1972] 16–17 (5–6/72)
Pajat [Vaasan konepajan korjaukset v. 1972–1973] 19 (1/73)
Tk3 1136 kulkee jälleen 160 (3/07)
Tk3 1136 kunnostustyön loppukiri 162 (1/08)
Tr2, höyrykattila 77 (4/87)
Tr2, koneisto 84 (3/88)
Tr2, tenderit 75 (3/86)
Valtionrautateiden höyryveturien kattilatarkastukset vuosina 1973–75 30 (1/75)
Veturin 1136 kunnostuksen ensimmäiset vuodet 160 (3/07)

Höyryvetureita koskevat sekalaiset artikkelit

[ilman otsikkoa; 1911 ehdotetut vetureiden ”viralliset lempinimet”] 18 (7/72)
Euroopanennätyslukuja [Hv1–3] 15 (4/72)
Hyvästi veturit [valokuvakooste] 149 (4/04)
Muistot 10 vuoden takaa [höyrymuistoja Iisalmesta] 46 (2/79)
Höyryn kultaiset vuodet [mm. suurimpia ajettuja nopeuksia] 9 (1/71)
Höyryvetureiden kohtalo 73 (1/86)
Kotoisasti haloilla – VR:n viimeisiä kasvissyöjiä 150 (1/05)
Kymmenen Riston siirto viimeiselle varikolle 80 (4/87)
Käyttökunnossa olevien leveäraiteisten höyryvetureiden taustaa 65 (1/84)
Lahden Risto 1047, Pietarin radan liikkuva höyryveturimuistomerkki 96 (3/91)
Pelastusoperaatio [kriisiveturit] 93 (4/90)
Puoli vuosisataa VR:n viimeisten höyryveturien valmistumisesta 161 (4/07)
Riston kummit 170 (1/10)
SRHS [1975: höyryveturien viimeiset täyskorjaukset, siirrot, käyttö] 33 (1/76)
Suomalaisen veturin tie länteen [Tk2 418] 105 (4/93)
Tilastot: Höyryvetureiden käytön kehitys 1973–1974 30 (1/75)
Veturien kuvia  
- Tv1 Jumbo 49 (1/80)
- Pr2 50 (2/80)
- Sk3 – Lukuisista pyynnöistä johtuen vielä 3 kuvaa mallinrakentajille 50 (2/80)
- Hv1 ”Heikki” 52 (4/80)
- Hr1 54 (2/81)
- Hr1, talvikuvat 56 (4/81)
- [sekalaisia] 55 (3/81)
- Sk3 – Lukuisista pyynnöistä johtuen vielä 3 kuvaa mallinrakentajille 50 (2/80)
Viimeinen iltahuuto – Kun Paikut jättivät Pasilan 182 (1/13)
Yritys antaa vetureille virallisluontoiset lempinimet (suunnitelma vuodelta 1911) 45 (1/79)

Yksityisratojen leveäraiteiset veturit

Anarkistiveturi ”Luppe” 89 (4/89)
Henschelit: Henschelin Suomeen toimittamat veturit 24 (6/73)
Mäntän hakeveturikokeilu 73 (1/86)
Schichau 1184/1902 [Valkeakoski] 84 (3/88)
Suomessa käytössä olleet höyrysäiliöveturit 20 (2/73)
Yksityisrautateiden veturit 94 (1/91)

Kapearaiteiset höyryveturit

EMMA 50 vuotta 80 (4/87)
Henschelit: Henschelin Suomeen toimittamat veturit 24 (6/73)
Jokioisten Rautatien nro 5 höyryää jälleen 133 (4/00)
Krauss 4283 – unesta heräävä veturi 94 (1/91)
Krauss-veturille uusi koti Saksasta 198 (1/17)
Kraussit: Krauss-veturit Suomessa 26 (2/74)
Kuvakatsaus [Uudenkaarlepyyn–Kovjoen Rautatien nro 2] 53 (1/81)
LWR 6:n vaiheet Loviisan rautatiellä 125 (4/98)
PT-4 kapearaidehöyryveturi 87 (2/89)
Puunjalostusteollisuuden kapearaiteiset veturit v. 1973 25 (1/74)
Sohvi – HKR 5:n tarinaa 200 (3/17)
Suomalainen höyrysäiliöveturi 86 (1/89)
Tarkastuspöytäkirja vuodelta 1921 [Kuusankosken–Voikan kapearaiteinen rautatie] 62 (2/83)
Tubize-höyryveturit Suomessa 103 (2/93)

Dieselveturit ja -moottorivaunut

Leveäraiteiset moottoriveturit ja -vaunut

VR, VR Osakeyhtiö, VR-Yhtymä Oy

7 kilometriä Hurun matkassa [valokuvakooste] 136 (3/01)
25 vuotta Dr13-vetureita 81 (5/87)
1962–2008 [Dv16] 162 (1/08)
D niin kuin Diesel: Vetureille uudet sarjamerkinnät vuodenvaihteessa 32 (4/75)
Dm1–10 108 (3/94)
Dieselmoottorivaunu Dm5 63 (3/83)
Dm7 elää yhä 99 (2/92)
Dm7-tilanne keväällä 1984 66 (2/84)
Dm10 liikenteeseen 108 (3/94)
Dm11-moottorivaunujen maahantuonti [kuvakooste] 121 (4/97)
Dr12-vetureiden käyttö 73 (1/86)
Dr13-veturien luokkakorjaukset Hyvinkään konepajalla 101 (4/92)
Dr13-veturien luokkakorjaukset ja hylkäämiset 100 (3/92)
Dr13 – kuvia matkan varrelta [kuvakooste] 123 (2/98)
Dr16 – veturi maailman huipulta 87 (2/89)
Dv11-, Dv15- ja Dv16-veturit 87 (2/89)
Dv12 125 km/h 111 (2/95)
Dv12-sarjan saneerausohjelman prototyyppiveturi ja muutakin Dv12-tietoa 120 (3/97)
Dv15-, Dv16-, Dr14- ja Tve4-veturien sijoituspaikat 1.5.1993 [luettelo] 104 (3/93)
Hr11-veturin tekniikkaa 101 (4/92)
Hr12-veturien hankinta 107 (2/94) ja 108 (3/94)
Huruja kaakonkulmalla [valokuvakooste] 127 (2/99)
Hurukin vikaantui joskus 170 (1/10)
Hurut ovat poissa 95 (2/91)
Hurut työjunissa 91 (2/90)
Katoava veturin ääni [Dr12] 73 (1/86)
Kiskoautoliikenne 50 vuotta 1954–2004  
- osa 1 147 (2/04)
- osa 2 148 (3/04)
Kymen Hurun matkassa – Hr/Dr13 v. 1963–99, kuvitettu kertomus 151 (2/05)
Kymen Hurut viime metreillään 130 (1/00)
Lättähattuja 40 vuotta 107 (2/94)
Lättähatut 85 (4/88)
Lättähatut ja puuvaunut [Dm7-tilanne keväällä 1984] 66 (2/84)
Moottoriveturit Tve-Ko 1 ja Tve-Ko 2 (ent. Vk11 n:o 101 ja 102) 2 (2/69)
Moottoriveturit Tve-Ko 3 ja Tve-Ko 4 (ent. Vk12 n:0 103 ja 104) 3 (3/69)
Moottoriveturit Tve-Ko 5 ja Tve-Ko 6 (ent. Vk13 n:o 105 ja 106) 4 (4/69)
Move 51, pieni suuri veturi 110 (1/95)
Nykyiset moottoriveturimme – kiiltävien kiskojen valtiaat 1 (1/69)
Ohi on – Dr13 132 (3/00)
OTSO-robot 75 HS – kotimaista vetovoimaa ratapihoille 177 (4/11)
Porkkanat 76 (4/86)
Porkkanat Helsingin lähiliikenteessä 79 (3/87)
Porkkanoiden viimeiset vuodet [valokuvakooste] 153 (4/05)
Sitkeä uurastaja – Dr13 Kymen Huru sanoin ja kuvin 122 (1/98)
Sähköinen voimansiirto Dr12–13-vetureissa  
- osa 1 74 (2/86)
- osa 2 79 (3/87)
Tarina Satasarvisesta 116 (3/96)
Turku Porkkanoiden viimeiseksi kotivarikoksi 79 (3/87)
Tve4 & Tka8 167 (2/09)
Vemput 2000-luvulle 138 (1/02)
Vr11:n lastentaudit 96 (3/91)
Yleislinjaveturi Dr12 78 (2/87)

Muut toimijat

Dr18-vetureiden hankinta ja käyttöönotto 193 (4/15)
Erilaiset kuusikymppiset [Move 51h valm.n:o 511] 183 (2/13)
Imatran Veturipalvelu Oy 155 (2/06)
Kaukaan vaihtovetureiden viimeiset vaiheet 161 (4/07)
Leveät: Teollisuuslaitosten moottoriveturit (raideleveys 1524 mm) 21 (3/73)
Leveät: Teollisuuslaitosten moottoriveturit v. 1975 (raideleveys 1524 mm) 31 (2/75)
Move 51, pieni suuri veturi 110 (1/95)
Raahen Rautatien moottorivaunuyksikkö 43 (3/78)
Suomen yksityisveturit 2010 171 (2/10)

Kapearaiteiset moottoriveturit ja -vaunut

Jokioisten Rautatien moottorivaunut ja matkatavaravaunu 72 (4/85)
Kapeat – Piimaan nostopakoilla käytössä olleet veturit kesällä 1971 19 (1/73)
Kapeat – Tiilitehtailla käytössä olleet veturit kesällä 1971 19 (1/73)
Kapeat – Turpeennostopaikoilla käytössä olleet veturit kesällä 1971 19 (1/73)
Move 21 -sarja ja JR:n veturi numero 1 95 (2/91)
Nakkilan kenttärata ja Schienen-Kuli 96 (3/91)
Schöma-veturin tarina 114 (1/96)

Sähköveturit ja -moottorivaunut

VR, VR Osakeyhtiö, VR-Yhtymä Oy

FLIRT – Sm5 166 (1/09)
In memoriam 3048 126 (1/99)
Kaupunkijuna – Sm3? 89 (4/89)
Mikko muistelee mustavalkoisesti: Keltanokat liikenteeseen 40 vuotta sitten [Sm2] 192 (3/15)
Pendolino – ideasta liikenteeseen 117 (4/96)
Pendolinon mutkainen matka Suomeen 134 (1/01)
Sm4 – lähiliikennejuna Espanjasta 128 (3/99)
Sr1 – Siperian susi 145 (4/03)
Sähkömoottorijunat 25 vuotta 106 (1/94)
Vectronit saapuvat Suomeen 186 (1/14)
Veturisarja Sr1 – ”Siperiansusi” 78 (2/87)
VR:n sähkömoottorijunat Sm1 ja Sm2 31 (2/75)

Yksityiset

ASEA:n Suomeen valmistamat sähköveturit 19 (1/73)
Hirvijärven rautateiden akkumulaattorisähköveturi N:1 90 (1/90)

Vetovoimaa koskevat yleisartikkelit

Diesel-veturin edut höyrykäyttöön verrattuna 15 (4/72)
Eipäs levätä laakereilla! 195 (2/16)
Höyrysäiliöveturit – touhukkaat termospullot 136 (3/01)
Kallistuvakoriset junat vuonna 2000 128 (3/99)
Kemin vetureita ja veturimiehiä [valokuvakooste] 84 (3/88)
Menoa ja meininkiä toispual jokke 50- ja 60-luvuilla [muistoja Turusta] 66 (2/84)
Pullot: Suomessa käytettyjen höyrysäiliöveturien paineastialuettelo 20 (2/73)
Sinivalkoisia höyrymietteitä 189 (4/14)
Tampere 15.4.1967 – yksi päivä Suomen veturien syntysijoilla 177 (4/11)
Tilastot: VR:n vetokaluston määrä 1973–1974 30 (1/75)
Valtionrautateiden koeveturit [Sv1 ja Dr15] 51 (3/80)
Veturi 2000 meillä ja muualla 127 (2/99)
VR:n vetovoiman tulevaisuudennäkymät 41 (1/78)
VR:n vetovoimatilanne 1.8.1981 58 (2/82)

Vaunut

Leveäraiteiset matkustajavaunut

Fo 22547 ”Esa” 166 (1/09)
Katoavat puuvaunut 77 (1/87)
Katoavat siniset vaunut 190 (1/15)
Kenraalikuvernöörin salonkivaunu 44 (4/78)
Lättähatut ja puuvaunut [Puuvaunutilanne keväällä 1984] 66 (2/84)
Metallikoriset henkilövaunut  
- osa 1 138 (1/02)
- osa 2 139 (2/02)
Pitkät siniset Varkaudessa 173 (4/10)
Puukoriset henkilövaunut 78 (2/87)
Puukoriset matkustajavaunut kesäkuussa 1990 92 (3/90)
Puuvaunut vuonna 1994 107 (2/94)
Puuvaunutilanne keväällä 1984 66 (2/84)
Ravintolavaunut ja niiden käyttö Suomessa 1912–1990 92 (3/90)
Suomen Suuriruhtinaskunnan rautateiden matkustajavaunukaluston kehitys 34 (2/76)
Teräskoriset henkilövaunut 102 (1/93)
Vankivaunut 87 (2/89)

Kapearaiteiset matkustajavaunut

Hyvinkään–Karkkilan Rautatien matkustajavaunu numero 2:n matka telakalta museoon 190 (1/15)

Tavaravaunut

Alkon säiliövaunut 81 (5/87)
Ensimmäiset autojenkuljetusvaunut 109 (4/94)
Ma-soravaunut 90001–90016 74 (2/86)
Talvivaarasta tukkimetsään – VR Cargo tuo uusia vaunuja liikenteeseen 168 (3/09)
Tavaravaunun tarkistusnumeron laskenta 84 (3/88)
Tavaravaunuston kunnossapito 114 (1/96)
Teräspyörät 108 (3/94)
VR:n johdonvetojunat 97 (4/91)
VR:n tavaravaunusto vuonna 1988 84 (3/88)
VR:n tavaravaunuston kehitys vuodesta 1944 1980-luvulle 104 (3/93), 105 (4/93) ja 107 (2/94)

Sotatoimikalusto ja sotilasvaunut

Panssarijunakuvia vuodelta 1919 [valokuvakooste] 93 (4/90)
Sotasaalissäiliövaunu Haapamäellä 93 (4/90)
Talvisodan panssarijunat 94 (1/91)
Tykistöä kiskoilla 38 (2/77)
Valtionrautateiden vetureiden ja vaunukaluston vauriot talvisodan aikana 130 (1/00)

Vaunuja ja työkoneita koskevat yleisartikkelit

Kytkimet 141 (4/02)
Metsävaunut [kuvakooste] 115 (2/96)
SVR:n vaunujen telit 96 (3/91)
VR:n vaunukalusto 1.1.1990 91 (2/90)
Wanhoja waunuja kunnostetaan 106 (1/94)

Työkoneet, resiinat

Emma 77 (1/87)
Kisko-Osku 96 (3/91)
Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:n kalusto 164 (3/08)
Näin syntyi sana Resiina 1 (1/69)
Raidetraktori Kisko-Kalle 155 (2/06)
Ratatyökoneet 1.3.1990 91 (2/90)
Resiinat 87 (2/89)
Tve4 & Tka8 167 (2/09)
VR:n ainoa kansainvälinen juna [Tkh 894] 82 (1/88)
Yksityisehköt ratatyökoneet Suomessa 2010 172 (3/10)

Liikenteenhoito, aikataulut

A. Hagmanin mietteitä vuodelta 1912 127 (2/99)
Aikataulut [1941: Sk–Kst, Pr–Ksk, Ikr–Hma] 30 (1/75)
Aikataulut [aikataulukausi 110/15.3.1944 alkaen] 22 (4/73)
Aikataulut [aikataulukausi 146] 45 (1/79)
Ajot: Nopeustaulukkojen otto ja ajoja Hangon radalla 40 (4/77)
Ensimmäinen sähköjunaonnettomuus 5 (1/70)
Ensimmäinen yhteentörmäys 94 (1/91)
Erikoiskiitojunaliikenne alkoi 30 vuotta sitten 141 (4/02)
Graafillinen aikataulu N:o 107 marraskuun 15 p:stä 1938 Pori–Haapamäki–Suolahti 68 (4/84)
Harrastuksena rautatieaikataulut 104 (3/93)
Helsingin–Pietarin liikenteen kehityksestä 174 (1/11)
Historiallisia aikatauluja 1944 22 (4/73)
Höyryjä Helsingissä vuonna 1964 115 (2/96)
Höyryä Helsingissä vuonna 1963 106 (1/94)
Junia Kemistä etelään ja pohjoiseen [valokuvakooste] 83 (2/88)
Jälän junaonnettomuus 12.7.1924 140 (3/02)
Kannonkoski vaikeni 137 (4/01)
Kaskisista kajahtaa 37 (1/77)
Keisarillinen juna Borkissa vuonna 1888 164 (3/08)
Keväällä 1989 [liikennettä Pieksämäen ympäristössä] 188 (3/14)
Kiertolaiset [poikkeavaa reittiä kulkeneet tavarajunat] 161 (4/07)
Kuurilan junaonnettomuus 78 (2/87)
Kuvia Koiviston saarelta [valokuvakooste] 102 (1/93)
Käytettyä ydinpolttoainetta rautateitse 56 (4/81)
Laivakuljetuksia 103 (2/93)
Laivoja Ruoppaajia Kattiloita Sylintereitä – Erikoiskuljetuksia Haminan radalla vuosina 1945–75 178 (1/12)
Martinlaakson öljyjunat 37 (1/77)
Matkaravinto Oy:n junatarjoilutoimintaa 92 (3/90)
Matkustajaliikenteen junavuorot viikossa 9/2015 [kartta] 193 (4/15)
Menneet [Käsikirja Lokomotivikulettajille 1870, otteita] 23 (5/73), 30 (1/75)
Menneet [historiallisia aikatauluja 1941–42] 16–17 (5–6/72)
Menoa ja meininkiä toispual jokke 50- ja 60-luvuilla [muistoja Turusta] 66 (2/84)
Mikko muistelee jäntevästi: Viimeistä kevättä Heinolassa 195 (2/16)
Mommilan junaonnettomuus 5.4.1977 38 (2/77)
Ohi on [Joensuun–Niiralan henkilöliikenne] 80 (4/87)
Otanmäen malmijunat 149 (4/04)
Pajujärven junaonnettomuus (Ratojen varsilta, osa 7) 145 (4/03)
Paukut: Oulun junaonnettomuus 5.5.1977 40 (4/77)
Pitkiä ja painavia [junia] 38 (2/77)
Postia kiskoilla 95 (2/91)
Puuvaunujen paluu Hankoon – Näkymiä Hangon matkustajaliikenteestä pääsiäisenä 1988 [valokuvakooste] 182 (1/13)
Rajajoen postijuna 97 (4/91)
Ratavartijoista Suomessa 1862–1972 37 (1/77)
Rauman Rautatie – Aikataulu N:o 73, Kesäkuun 1 päivästä toistaiseksi 31 (2/75)
Rautakanava Suolahti–Keljonlahti 101 (4/92)
Rautateiden erikoiskuljetuksia 50 vuotta sitten 178 (1/12)
Salpausselän kisajunat 1977 38 (2/77)
Savon radan paikallisliikenteen loppu [valokuvakooste] 140 (3/02)
Sotilaskuljetukset rautateillämme 45 (1/79)
Suomi kiihdyttää nopeutta 126 (1/99)
Tavarajunien numerointi 1973 [kaavio] 22 (4/73)
Uudenkaupungin junan viimeinen päivä 103 (2/93)
Uuteen Juna-aikaan [aikataulunvaihdos 3.9.2006] 157 (4/06)
Varkauden rautatieliikennettä 1950-luvulla 110 (1/95)
Viikon matkustajajunavuorojen suhteellinen muutos 9/2015–2016 [kartta] 193 (4/15)
Viipurista 1ähtevät junat 74 (2/86)
Viljaa Siperiasta 1918 126 (1/99)
VR:n informaatiojärjestelmistä 41 (1/78)
VR:n paikallisliikenne 15 (4/72)
VR:n pääkaupunkiseudun vyöhyketariffi 26 (2/74)
VR:n sähköinen lähiliikenne 25 vuotta 107 (2/94)
VR:n sähköinen lähiliikenne 25 vuotta (liput ja tariffit) 111 (2/95)
Vuosi 1962: Höyryjä Helsingissä 30 vuotta sitten 103 (2/93)

Sota-aikojen liikenne ja seurausvaikutukset

5. Radankorjauskomppania talvi- ja jatkosodassa 195 (2/16)
Aikataulut [aikataulukausi 110/15.3.1944 alkaen] 22 (4/73)
Hangon vuokra-alue 38 (2/77)
Jatkosodan panssarijunat 87 (2/89)
Junalla Karhuun – Kansainvälistä junamatkailua 1941–1944 185 (4/13)
Moskovan rauhan aiheuttamat muutokset VR:n rataverkkoon ja sen henkilöjunaliikenteeseen 134 (1/01)
Punaisten ja valkoisten panssarijunat 1918 109 (4/94)
Rautatie punaisessa Suomessa 180 (3/12)
Rautatieläisen talvisota 130 (1/00)
Rautatietykistö Suomessa 102 (1/93)
Sairasjuna 5 jatkosodassa 187 (2/14)
Sairasjuna viisi talvisodassa 82 (1/88)
Sotilaskuljetukset rautateillämme 45 (1/79)
Suomen sisällissota 1918 ja rautatiet Akaan pitäjässä 114 (1/96)
Talvi- ja jatkosodan sairasjunat 90 (1/90)
Talvisodan aikaisista rautatieaikatauluista 131 (2/00)
Talvisota Riihimäen asemalla – aiemmin julkaisemattomia valokuvia 199 (2/17)
Talvisotaa Pieksämäellä 163 (2/08)
Tavarajunien yhteentörmäys Tervolan asemalla 1942 201 (4/17)
Terijoen, Perkjärven ja Viipurin viimeiset vaiheet tavisodassa 131 (2/00)
- lisätietoja edelliseen 132 (3/00)
Uudenkylän aseman tuho 131 (2/00)
Valtionrautateiden kaluston luovutus Neuvostoliitolle 1940–41 135 (2/01)
Veturimiesten talvisotaa 86 (1/89)
VR:n liikennöimät rataosat ja hoitamat liikennepaikat Suomen nykyisen itärajan takana 46 (2/79)
Vuoden 1918 siltatuhot 80 (4/87)
Wilson veti, Risto työnsi – sotakorvausjuna viime minuuteilla yli rajan 110 (1/95)
Yhteenajo Hankasalmen asemalla 21.7.1941 172 (3/10)
Ylipäällikön juna 98 (1/92)

Junaturvallisuus

Junien kulunvalvonta 118 (1/97)
Suomen rataverkolla käytetyt opastimet ja opasteet  
- osa 1 151 (2/05)
- osa 2 152 (3/05)
- osa 3 153 (4/05)
- osa 4 154 (1/06)
- osa 5 155 (2/06)
- osa 6 156 (3/06)
Tapahtumailmoitukset kertovat 71 (3/85)
Tavarajunien yhteentörmäys Tervolan asemalla 1942 201 (4/17)

Ratatekniikka

Asetinlaitteet, vaihteet, sähköistys

Kampiasetinlaitteet, rakenne ja toiminta 103 (2/93)
Kampiasetinlaitteet Suomessa vuonna 2013 183 (2/13)
Mekaaniset asetinlaitteet RHK:n rataverkolla 1999 131 (2/00)
Rataverkko ja sähköistys 29 (5/74)
Rautatieturvalaitteet Suomessa [kartta, vuoden 2013 tilanne] 185 (4/13)
Syöttöasemia ja euroinsinöörejä 120 (3/97)
Vaihteiden kehitys Suomessa 116 (3/96)

Sillat ja tunnelit

Avattavat kiskoliikennesillat 115 (2/96)
Junalla yli Kallaveden 140 (3/02)
Korian rautatiesillat 156 (3/06)
Paloisvirran silta [valokuvakooste] 140 (3/02)
Pohjankurun rautatietunneli 98 (1/92)
Rajajoen silta 113 (4/95)
Rautateidemme tunnelien rakennusohjelma 32 (4/75)
Rautatietunnelit 192 (3/15)
Siltojen siirtoja Kemissä [valokuvakooste] 89 (4/89)
Tunnelit 22 (4/73)
Vuoden 1918 siltatuhot 80 (4/87)
Yhden sillan tarina [Turun öljysataman raiteen läppäsilta] 54 (2/81)

Yleinen ratatekniikka

Jalasta pariin metriin eli tarinaa raideleveyksistä 59 (3/82)
Junien kulunvalvonta 118 (1/97)
Kuumakäynti-ilmaisimet 176 (3/11)
Liikkuvan kaluston valvontalaitteet 18.11.2013 [kartta] 186 (1/14)
Raideleveyden vaihtolaitteistot 125 (4/98), 134 (1/01)
Rata 2000 -ratatekniikkaseminaari 132 (3/00)
Ratojen kaltevuuksista 158 (1/07)
Sepeli puhtaaksi 126 (1/99)

Hallinto

1930-luvun rautatierakennuslait 109 (4/94)
Kappaletavaran uusittu kuljetus- ja tariffijärjestelmä voimassa 1.10.1976 alkaen 36 (4/76)
Menneet [Käsikirja Lokomotivikulettajille 1870, otteita] 23 (5/73), 30 (1/75)
Rautatieopiston kuulumisia 38 (2/77)
Rautatiesairaalat Riihimäen–Pietarin rautatierakennuksen aikana 178 (1/12)
Siipipyörä historiaan – VR uusi liikennemerkkinsä 71 (3/85)
Suunnitelmat: VR:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 1974–1979 26 (2/74)
Tapahtumailmoitukset kertovat 71 (3/85)
Valtionrautateiden tiedotustoiminta 45 (1/79)
VR:n konepajat 87 (2/89)

Ulkomaat

Skandinavia ja Baltian maat

Ruotsi

Erään upseerin vaiheet Ruotsin rautatiehistoriassa [Ernst von Vegesack] 33 (1/76)
Föreningen Gotlandståget 43 (3/78)
Gotlannin museorataa laajennetaan 181 (4/12)
Junalla Köli-vuoristossa [Östersund–Storlien–Trondheim] 133 (4/00)
Kallistuvakoriset junat vuonna 2000 128 (3/99)
Kapeat maailmalla 62 (2/83), 63 (3/83), 65 (1/84), 67 (3/84)–72 (4/85)
Kristinehamn 151 (2/05)
Malmiradalla [valokuvakooste] 141 (4/02)
Matkakuvia Ruotsin kiskoteiltä 73 (1/86)
Museot: Föreningen Gotlandståget 43 (3/78)
Museot: Pohjoismaiset museorautatiet 20 (2/73)
NoHAB Roundnoses – Pyöreänokat 175 (2/11)
Nopeat junat Euroopassa 101 (4/92)
Norrköpingin raitiotiet eilen, tänään ja huomenna 10 (2/71)
Pohjois-Ruotsia ja vähän Norjaakin 173 (4/10)
Rajarata – Ruotsin puoleisen Tornionjokilaakson rautateitten historiaa 138 (1/02)
Rautatietunnelit 192 (3/15)
Ruotsin rautatiet 150 vuotta 158 (1/07)
Saltsjöbanan sai uudet vaunut 36 (4/76)
SJ – 125 vuotta 54 (2/81)
Skandinavia panostaa kiskoliikenteeseen 93 (4/90)
Suurnopeusjunat 89 (4/89)
Talvihöyryjä Norjassa ja Ruotsissa [valokuvakooste] 170 (1/10)
Tornionjoenlaakso vailla matkustajaliikennettä 67 (3/84)
Tukholma 144 (3/03)
Tukholman esikaupunkiradat, osa I [Nockebybanan, Lidingöbanorna, Saltsjöbanan] 18 (7/72)
Tukholman esikaupunkiradat, osa II [Roslagsbanan, Tunnelbanan] 19 (1/73)
Veteraanijunia Ruotsissa 65 (1/84)
Veturikilpailut Ruotsissa 68 (4/84)
Västervik–Växjö – Pohjolan pisin kapearaiteinen rautatie 59 (3/82)
Växjö–Västervik lakkautettu 67 (3/84)
Yhdysradasta Citybanaan [Tukholman raideliikenne] 187 (2/14)

Norja

Färsaarten rautatiet ja raitiotiet 38 (2/77)
Junalla Köli-vuoristossa [Östersund–Storlien–Trondheim] 133 (4/00)
Kallistuvakoriset junat vuonna 2000 128 (3/99)
Kapeat maailmalla 62 (2/83), 63 (3/83), 67 (3/84), 69 (1/85), 70 (2/85)
Mahtavien maisemien Flåmin rata 139 (2/02)
Malmiradalla [valokuvakooste] 141 (4/02)
Museot: Pohjoismaiset museorautatiet 20 (2/73)
NoHAB Roundnoses – Pyöreänokat 175 (2/11)
Norja, norjempi, norjin 35 (3/76)
Pohjois-Ruotsia ja vähän Norjaakin 173 (4/10)
Ratojen kaltevuuksista 158 (1/07)
Rautatieharrastaja Oslossa 9 (1/71)
Rautatietunnelit 192 (3/15)
Skandinavia panostaa kiskoliikenteeseen 93 (4/90)
Talvihöyryjä Norjassa ja Ruotsissa [valokuvakooste] 170 (1/10)
Yhden miehen rautatie [Sira–Flekkefjord] 69 (1/85)

Tanska

Kapeat maailmalla 70 (2/85)
NoHAB Roundnoses – Pyöreänokat 175 (2/11)
Rautatietunnelit 192 (3/15)
S-ban 80 vuotta – Kööpenhaminan raideliikenteen historiaa 191 (2/15)
Skandinavia panostaa kiskoliikenteeseen 93 (4/90)

Baltian maat

Eesti reisirongiliiklus – hüpe uuele ajajärgule 182 (1/13)
Eestin rautatiet 74 (2/86)
Latvian rataverkko 1925 68 (4/84)
Matkustajajunaliikenne Baltian maissa vuonna 2003 143 (2/03)
Mittavaunun matkassa Virossa 191 (2/15)
Naissaari – Rautateitä, merimiinoja ja hiljaisuutta 177 (4/11)
Riian teknillisiä museoita 53 (1/81)
Tallinnan johdinautot 36 (4/76)
Tallinnan raitiotiet ja johdinautot 23 (5/73)
Tampellan vientiveturit Latviaan 184 (3/13)
TU4-kapearaidedieselveturit Baltiassa 172 (3/10)
Ulkomaat: Räävelin raitiotiet 21 (3/73)
Viimane trepp: Diesel-FLIRTit liikenteeseen 186 (1/14)
Virolaista vetovoimaa – EVR Cargon veturihankinnat 199 (2/17)
Viron höyryvetureiden viimeiset vuodet 164 (3/08)
Viron rautateiden varhaisia vaiheita 198 (1/17)
Viron rautateiden viimeaikainen kehitys  
- osa 1 141 (4/02)
- osa 2 142 (1/03)

Muu Eurooppa

Bam – Bam [Bière–Apples–Morges] 80 (4/87)
Berliinin rautatieasemat kautta aikojen 160 (3/07)
Berliinin S-Bahn ja U-Bahn 171 (2/10)
DDR:n höyryt 76 (4/86)
Deutsche Reichsbahn – DDR:n rautatiet 1945–1993 183 (2/13)
Deutsche Reichsbanin viimeiset vuodet (20 vuotta Saksojen yhdistymisestä) 173 (4/10)
Eino Ropposen muistikuvia Muurmannin radalta – ja vähän muualtakin 60 (4/82)
Eurailspeed 98 [kuvakooste näyttelystä] 125 (4/98)
Euroopan suurnopeusradat 176 (3/11)
Eurostar – konkreettinen Euroopan yhdistäjä 115 (2/96)
Gotthardin pohjatunnelin avajaisjuhla 197 (4/16)
Hampurin raideliikenteen historiaa 194 (1/16)
Harzquer- ja Brocken-radat 74 (2/86)
Helsingin–Pietarin liikenteen kehityksestä 174 (1/11)
HF 110 C – Suomessakin käytetty veturityyppi 195 (2/16)
Höyryllä joulumarkkinoille 168 (3/09)
Höyrypikajunalla vuorille – 760 mm raideleveydellä 194 (1/16)
Into ja harrastus saavat ihmeitä aikaan [Ffestiniog Railwayn pelastuminen] 42 (2/78)
IVA 79 ensi kesänä Hampurissa 44 (4/78)
IVA 79 – liikenteen suurnäyttely Hampurissa 47 (3/79)
Kallistuvakoriset junat vuonna 2000 128 (3/99)
Kapearaiteinen unkarilaiseen tapaan 71 (3/85)
Kapeat maailmalla 62 (2/83), 63 (3/83), 65 (1/84)–72 (4/85)
Kokemuksia höyryvetureiden käytöstä pikajunaliikenteessä I [SNCF] 15 (3/72)
Kultasormi Furkalla, Dampfbahn Furka–Bergstrecke (DFB) 170 (1/10)
Kuukausi junassa 4 (4/69), 5 (1/70), 6 (2/70), 7 (3/70) ja 8 (4/70)
Kuulumisia Neuvostoliitosta 77 (1/87)
La Muren rautatie 71 (3/85)
Maailman höyryveturitilanne vuoden 1978 lopulla 46 (2/79)
Madjaarit [Unkarin rautatiet] 31 (2/75)
Magyarország [kuvakooste Budapestin kaupunkiliikenteestä] 40 (4/77)
Museoveturit Euroopassa 4 (4/69) ja 7 (3/70)
Neuvostoliiton kapearaiteisista rautateistä 79 (3/87)
Neuvostoliiton rautateiden 150-vuotisjuhlat 83 (2/88)
Nice–Digne, nostalgiaa kiskoilla 62 (2/83)
NoHAB Roundnoses – Pyöreänokat 175 (2/11)
Nopeat junat Euroopassa 101 (4/92)
Nürnbergin rautatiemuseo 139 (2/02)
Pieni Lokakuun Rautatie 189 (4/14)
Ratojen kaltevuuksista 158 (1/07)
Rautatiematkakohteeksi Puola 105 (4/93)
Rautatieperinnettä Britanniassa  
- osa 1 177 (4/11)
- osa 2 178 (1/12)
Rautatietunnelit 192 (3/15)
Resiinalla meren poikki [Dagebüll–Oland–Langeneß] 181 (4/12)
Romanian höyryt 77 (1/87)
Ruskohiiliteollisuuden erikoisratoja – mielikuvituksella ei ole rajoja 201 (4/17)
Saksan valtakunnanrautateistä II maailmansodassa 134 (1/01)
Suurnopeusjunat 89 (4/89)
Sveitsiläisiä pisararatoja 194 (1/16)
TGV-verkko laajenee 66 (2/84)
Tietoja Kreikan rautateiden veturityypeistä 6 (2/70)
Todellinen rautatiemaa Sveitsi 196 (3/16)
Tuokiokuvia Itä-Euroopasta eli kolmen kiskoliikenneharrastajan matkakokemuksia 66 (2/84)
Tuokiokuvia Puolan rautateiltä 75 (3/86)
Ulkomaat: Györ–Sopron–Ebenfurti Vasút 19 (1/73)
Unkarilainen museorautatie – Széchenyi Múzeum Vasút 18 (7/72)
Valtarata (”Die Breitspurbahn”) 81 (5/87)
Vehkeet [Brennabor-moottoriresiina] 18 (7/72)
Veturisarja TEP70 174 (1/11)
Vähiin menee ennen kuin loppuu [höyryveturivaltiot, Eurooppa] 37 (1/77)

Muut maanosat

Ajatuksia ja kokemuksia rautateistä [C. G. Mannerheimin Aasian matka 1906–08] 45 (1/79)
Amerikkalaiset dieselveturit  
- osa 1 165 (4/08)
- osa 2 166 (1/09)
Höyryn valtakunta – Kiina 88 (3/89)
Höyryveturitilanne v:n 1978 lopulla 46 (2/79)
Kallistuvakoriset junat vuonna 2000 128 (3/99)
Kapeat maailmalla 65 (1/84), 66 (2/84), 67 (3/84), 68 (4/84), 69 (1/85), 70 (2/85)
Kuuba – sokeria ja höyryä 97 (4/91)
Laveat: Siperian rata 32 (4/75)
Maailman höyryveturitilanne vuoden 1978 lopulla 46 (2/79)
Maailman pisin suora [Australia] 126 (1/99)
Matkakuvia Kiinasta 44 (4/78)
PCC-raitiovaunuista 32 (4/75)
Suurnopeusjunat 89 (4/89)
Trans-Siperian radan matkailullinen merkitys 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 154 (1/06)
Tunisian rautatiet 147 (2/04)
Ulkomaat: Rautatie tropiikissa [Ceylon] 27–28 (3–4/74)
Uuden-Seelannin jouluisesta junaturmasta 60 vuotta 185 (4/13)
Veturien kuvia; Pennsyä, Chessietä, Santa Fetä ja Erie 51 (3/80)
Veturisarja TEP70 174 (1/11)
Vähiin menee ennen kuin loppuu [höyryveturivaltiot, muut maanosat] 37 (1/77)

Kaupunkiliikenne

Brändöön spora ja onkaföri 91 (2/90)
Harjavaunujen ajoreitit ja käyttöohjeet [HKL] 24 (6/73)
Helsingin kaupungin yleisille kaduille ja aukioille rakennetut leveä- ja kapearaiteiset radat 116 (3/96)
Helsingin raitiotien 600 V:n ajojohtoverkko ja tasasuuntaamot 1969 (kaavio) 33 (1/76)
Helsingin raitiovaunut 1975-12-24 33 (1/76)
Helsingin raitiovaunut huhtikuussa 2008 [valokuvakooste] 163 (2/08)
HKL:n linja-autot 1976-03-02/Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussikalusto 1976-10-01 36 (4/76)
Johdinautot [Tampere] 24 (6/73)
Kakkosen uusi alku [Helsingin metron ratakuorma-auto] 158 (1/07)
Metro ajaa lähijunan ohi – haaste Helsingin liikennesuunnittelulle 90 (1/90)
Nivelraitiovaunut 22 (4/73)
Raitiovaunu numero 5 Turuust 90 (1/90)
Tampereen johdinautoliikenteen neljä viimeistä vuotta 40 (4/77)
Tampereen kaupungin liikennelaitoksen johdinautot 19 (1/73)
Tampereen raitiotie 52 (4/80)
Turun joukkoliikenteen 100-vuotistaival 91 (2/90)
Turun kaupungin liikennelaitos 1958 [raitiotiet] 30 (1/75)
Tyristoriraitiovaunu HKL 8 22 (4/73)
Vehkeet: Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Oy:n ensimmäiset telivaunut 1941 20 (2/73)

Vesiliikenne

Hankoniemeltä Traven suulle 35 (3/76)
Hollantilais-suomalainen laivanrakennus 1600-luvulla 59 (3/82)
Keksinnöt [Watt, Fulton, Stefenson; höyrykone, höyrylaiva, höyryveturi] 16–17 (5–6/72)
Kiskoilla kulkevat laivat 46 (2/79)
Kiskoilla kulkevat laivat 116 (3/96)
Vuosikymmen Naantalin–Tukholman junalauttaliikenteen käynnistymisestä 37 (1/77)

Matkakertomukset

Matkat Suomessa

DGEG:n kiertomatka Suomessa 29.6.–10.7.2002 140 (3/02)
Halki keväisen Suomen – sotilaskuljetus T 4804:n matka Misistä Riihimäelle 30.–31.5.2008 164 (3/08)
Brittiharrastajien Suomen kierros 201 (4/17)
Junamatka Jyväskylään [7.6.1974] 157 (4/06)
Kantalahden koukkaus [Vienan Karjala] 165 (4/08)
Kapearaiteinen unkarilaiseen tapaan 71 (3/85)
Kesäkuu 1969 – Runsas vuorokausi rautatieharrastusta 178 (1/12)
Kevätretki 1997 [valokuvakooste Suomessa] 167 (2/09)
Kuvatuksia (ohjeita ryhmämatkalle) 74 (2/86)
Kymmenen syysretkeä 105 (4/93)
Matkani Suomeen 1974 172 (3/10)
Mä vieläkin muistan sen lättähattuvaunun kuinka se täräjää [Oulu–Joensuu] 147 (2/04)
P 915 – pikajuna Tampereelta Ouluun via Haapamäki 160 (3/07)
Rautatiehistoriallinen retkeily Lahdesta Kouvolaan 13.8.1989 89 (4/89)
Rengasmatka 50 (2/80)
Rengasmatka 1969 168 (3/09)
Resiina koeajaa – suomalainen Pendolino 114 (1/96)
SJK Jokioisten rautatiellä [1969] 167 (2/09)
SJK:n Suomen-matka [1969, valokuvakooste] 167 (2/09)
SJK:n Suomenmatka 16.–17.5.1969 1 (1/69)
Suomea kiertelemässä 82 (1/88)
Syysretki 2009 169 (4/09)
Tekniikan museon talkoolaiset IBM:n vieraana 57 (1/82)
Yöjunassa halki Suomen [Turku satama–Joensuu] 157 (4/06)

Matkat ulkomailla

Ajatuksia ja kokemuksia rautateistä [C. G. Mannerheimin Aasian matka 1906–1908] 45 (1/79)
Harrastajamatka Eestiin 89 (4/89)
Höyryjunamatkailua Pietarissa ja Karjalassa 197 (4/16)
IC:stä Iron Dukeen Isossa-Britanniassa 103 (2/93)
Jorma Haapkylän muisteloita junamatkoilta Itä-Preussissa kesällä 1937 92 (3/90)
Junalla Singaporessa ja Malesiassa 137 (4/01)
Junalla Sortavalaan 92 (3/90)
Junamatkoja Bulgariassa 176 (3/11)
Kesäretki Karjalan Kunnaille 25.8.–28.8.1997 135 (2/01)
Krasnojarsk – suurkaupunki Jenisein äärellä 164 (3/08)
Lokakuun Rautateiden vieraana eli syysretkeilyä vanhassa Suomessa [MRY] 101 (4/92)
”Maailman hienoin juna” Pride of Africa ja Rovos Rail 174 (1/11)
Matkakuvia Kiinasta 44 (4/78)
Matkalla maailman kansainvälisimmällä junalla [Moskovan–Nizzan pikajuna] 199 (2/17)
Näkymiä Käkisalmi–Rautu-radalta vuodelta 1989 [valokuvakooste] 89 (4/89)
Näkymiä luovutetusta Karjalasta vuodelta 1989 [valokuvakooste] 88 (3/89)
Pendolinon matkassa [Italia] 99 (2/92)
Pikamatka Saksaan 140 (3/02)
Päivä Suurtukholman paikallisliikenteessä 91 (2/90)
Rautatieharrastajien matka Englantiin pääsiäisenä 1998 128 (3/99)
Rautatien 200-vuotisjuhlat Yorkissa 29.5.–6.6.2004 148 (3/04)
Rengasmatka [kesä 1979] 50 (2/80)
Resiina koeajaa – Yamanashi magneettirata 453 km/h 131 (2/00)
Resiina koeajaa X 2000 98 (1/92)
Resiina koematkustaa: Saksan uusi ICE-juna 97 (4/91)
Ruotsinmatka 1969 [valokuvakooste] 169 (4/09)
Ruotsinmatka 11.–15.6.-81 57 (1/82)
Seikkailu Sisiliassa 167(2/09)
Southern Pacific Railroad (SP) 4449/Matkakertomus 2.6.2001 Portland B–Wishram B, Portland, USA 138 (1/02)
Terveisiä Andeilta 137 (4/01)
Tuokiokuvia Itä-Euroopasta eli kolmen kiskoliikenneharrastajan matkakokemuksia 66 (2/84)
VHVJ – lyhyt raportti pitkästä matkasta 85 (4/88)
Viipuri – Valkjärvi; näkymiä vuosilta 1928 ja 1989 90 (1/90)
Yolcu 1215 Izmiristä Somaan [Turkki] 94 (1/91)

Henkilöt

Tarinoita henkilöistä

Albert Julius Almberg – rautateittemme monitoimimies ja kapearaideasiantuntija 45 (1/79)
Eräs veturimiesura todistuksin ja muisteloin 135 (2/01)
Erään upseerin vaiheet Ruotsin rautatiehistoriassa [Ernst von Vegesack] 33 (1/76)
Hannu Niklander – Rautateiden runoilija 118 (1/97)
Höyrystä dieselvetoon – Kyösti Vatasen yli neljännesvuosisadan veturimiesura 1962–1988 184 (3/13)
Jalo J. Maunula – Anselmi Häkäpään isä 63 (3/83)
Keksinnöt [Watt, Fulton, Stefenson; höyrykone, höyrylaiva, höyryveturi] 16–17 (5–6/72)
Konduktööri Sulo Mantila – rautatiealalla 38 vuotta 108 (3/94)
Muistoja Olavi Kilpiöstä 184 (3/13)
Olavi Salo – täyttä höyryä kaksitoistavuotiaasta 173 (4/10)
Pääjohtaja Saarisen haastattelu 92 (3/90)
Tarina menneeltä ajalta [Vilho Korpela] 149 (4/04)
Varikon suurin mies [Leo Lastumäki] 117 (4/96)
Veturiasiantuntija, ylimatkaneuvoja Onni Paukkunen 78 (2/87)
Veturinkuljettaja Harald Pihlström 25.10.1890–23.3.1991: 97 (4/91)
Veturinkuljettaja Johannes Puuperä ja hänen nimikkonsa [valokuvakooste] 85 (4/88)
Veturinrakentaja André Chapelon 127 (2/99)

Muistokirjoitukset (aakkostettu sukunimen mukaan)

In Memoriam Rolf Alameri 1922–2009 166 (1/09)
Yksi on joukosta poissa: Tor ”Turre” Bergström 22.5.1939–9.10.1999 128 (3/99)
Arne Boström in memoriam 12 (1/72)
In memoriam Carl-Johan Bäcksbacka 19.3.1926–27.8.2011 176 (3/11)
In Memoriam Erkki Einola 1928–2007 162 (1/08)
Hannu Haaki 30.1.1947–17.10.1999 in Memoriam 132 (3/00)
Martti Hellstén 5.6.1956–15.7.2000 in memoriam: 132 (3/00)
In memoriam Olof Haraldson Holmborg 5.6.1944–21.6.2014 188 (3/14)
In memoriam Lasse Matias Härkönen 24.5.1982–17.8.2011 177 (4/11)
In memoriam Frans Olavi Kilpiö 19.6.1932–20.7.2013 184 (3/13)
In memoriam Peeter Klaus 5.9.1955–23.11.2014 189 (4/14)
Pianon ja pienoismallien taitaja on poissa, Kauko Kuosma 14.1.1926–30.3.2013 183 (2/13)
Toivo Lehtinen in memoriam 157 (4/06)
Mikko Lumio in memoriam 4.10.1927–10.3.2009 168 (3/09)
In memoriam Tapio Muurinen 29.8.1947–28.6.2015 192 (3/15)
In memoriam Timo Mäki 169 (4/09)
In memoriam Jukka Nurminen 169 (4/09)
In memoriam Jouni Närhi 10.10.1959–joulukuu 2014 189 (4/14)
In memoriam Kari Paananen 8.2.1950–21.1.2015 193 (4/15)
In memoriam Seppo Pietiäinen 26.4.1947–30.3.2014 187 (2/14)
In memoriam Juhani Pulkkinen 196 (3/16)
In memoriam Resiinan ensimmäinen päätoimittaja Seppo Pölhö 25.12.1925–29.12.2009 170 (1/10)
In memoriam Juhani Saloranta 24.12.1944–18.7.2012 180 (3/12)
In memoriam Raimo Sirén 15.7.1939–26.1.2011 174 (1/11)
Vilho Suomi 1.8.1938–16.11.2000 in Memoriam 134 (1/01)
In memoriam Pauli Söderholm 25.6.1935–29.5.2013 184 (3/13)
Eero Söderqvist 13.11.1920–2.8.2000 in memoriam 132 (3/00)
In Memoriam Markku Tuunela 163 (2/08)
In memoriam Tim Torbjörn Törnebladh 1.3.1981–29.10.2011 177 (4/11)
In memoriam Hannu Vapaa 9.9.1944–8.4.2010 173 (4/10)
In memoriam Vesa Venho 2.11.1946–10.8.2017 200 (3/17)
In memoriam Pekka Viitamäki 26.11.1947–11.9.2011 176 (3/11)
Martti Virtanen 25.3.1942–24.6.2007 160 (3/07)
Antti Välkki in memoriam 161 (4/07)

Yhdistykset ja järjestöt

Fedecrail – museorautateiden vastaus yhtenevään Eurooppaan 121 (4/97)
Fedecrail: Riian julistus 153 (4/05)
Kun radoilla oli hiljaista (Veturimiesten lakkokautta miespolven ajan) 113 (4/95)
Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry 166 (1/09)
Porvoon Museorautatie 20 vuotta 177 (4/11)
PRK ry 25 vuotta 38 (2/77)
SRHS 30 vuotta 120 (3/97)
SRHS 40 vuotta (valokuvakooste) 161 (4/07)
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry 20-vuotias 83 (2/88)
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry 50 vuotta 201 (4/17)
Veturimiesten liitto 100 vuotta, poimintoja matkan varrelta 125 (4/98)
Wanhat rautatievaunut tulevat jälleen! 86 (1/89)
Wanhojen waunujen toiminta jatkuu 91 (2/90)

Museotoiminta

Museotoiminta Suomessa

IV valtakunnallinen tekniikan museopäivä 50 (2/80)
Haapamäki: Suomen suurin museovarikko 99 (2/92)
Juhlat [RAIL 150 Maailman rautateiden 150-vuotisjuhlat Suomessa] 32 (4/75)
Kapearaidemuseon kuulumisia 70 (2/85)
Kulttuurihistorian tutkimus ja tekniikka 57 (1/82)
Lounais-Hämeen museo Forssassa avattu 51 (3/80)
Museorautatieyhdistys ry 10 v 55 (3/81)
Museot 80 v. [Rautatiemuseon historia] 41 (1/78)
Museot: Rautatiemuseo [muutto Helsingistä Hyvinkäälle] 27–28 (3–4/74)
Museot: Rautatiemuseo – erikoismuseo 32 (4/75)
Museot: Rautatiemuseon Säätiö 24 (6/73)
Museoveturit: Museoidut ja museointia varten varastoidut veturit Suomessa v. 1975 30 (1/75)
Pohdittavaa tekniikan museotoimen kehittämiseksi 51 (3/80)
Rautatiemuseo – erikoismuseo? 45 (1/79)
Suomen Rautatiemuseon kokoelmapolitiikasta 196 (3/16)
Suomen tekniset museot 48 (4/79)
Tekniikan ja teollisuuden museoinnista 53 (1/81)
Tekniikan kiinteät muistomerkit 59 (3/82)
Tekniikan museo ja Tekniikan museon säätiö 51 (3/80)
Tekniikan museon maanmittausosasto 56 (4/81)
Tekniikan museotoiminta – osa tulevan teknisen kehityksen kasvualustaa 56 (4/81)
Tekniikka ja teollisuuden museointi 58 (2/82)
Tigerstedt-kokoelma Tekniikan museossa 53 (1/81)
Toijalan veturimuseo 74 (2/86) ja 83 (2/88)

Museotoiminta ulkomailla

Deutsches Museum 53 (1/81)
Eestiläinen museorautatie 86 (1/89)
Lontoon teknisiä museoita – aiheena sota 55 (3/81)
Museot: Föreningen Gotlandståget 43 (3/78)
Museot: Pohjoismaiset museorautatiet 20 (2/73)
Perinnerautatiet – museorautatietoimintaa englantilaisittain 150 (1/05)
Pohjolan museorautatiet 151 (2/05)
Riian teknillisiä museoita 53 (1/81)
Rocketko todella voittaja Rainhillissä 1829? 146 (1/04)
Uutisia Eestin museorautateiltä 93 (4/90)
Uusi Venäjän Rautatiemuseo 201 (4/17)

Kirjallisuus, filatelia, elokuvat

Kotimainen

Ehiökortin aiheena kapearaiteiset rautatiemme 124 (3/98)
Keltaiset: Rautatiet ja posti – kiintoisa aihekompleksi tutkijoille 31 (2/75)
Kukkivat roudan maat -elokuvan filmaukset 44 (4/78)
Luettelo postimerkeistä, jotka tavalla tai toisella liittyvät rautatieaiheeseen 38 (2/77)
Maamme rautatieaiheisesta kirjallisuudesta 40 (4/77)
Outokumpu 1910–85 74 (2/86)
Rautatiefilatelia 74 (2/86)
Resiina 20 vuotta 87 (2/89)
Valtarata (”Die Breitspurbahn”) 81 (5/87)

Ulkomainen

Klassikot: Rautateiden osuudesta Venäjän klassillisessa kirjallisuudessa 23 (5/73)
Postikortteja Pietarin läheltä 1910-luvulta 134 (1/01)
Rautatiefilatelia 74 (2/86)
Suomalaiset rautatieaiheet ulkomaisilla postimerkeillä 132 (3/00)

Pienoisrautatiet

Amerikkalaisesta neuvostoliittolaiseksi 50 (2/80)
Haapamäen höyryveturipuiston pienoisrautatie 83 (2/88)
Kiteen yhteiskoulun pienoisrautatiekerho 3 (3/69)
Mallit, osa 1 [kevyt sekajunanveturi sarjaa 3] 42 (2/78)
Mallit, osa 2 [kevyt sekajunanveturi sarjaa 3] 43 (3/78)
Mallit, osa 3 [kevyt sekajunanveturi sarjaa 3] 44 (4/78)
Mallit, osa 4 [kevyt sekajunanveturi sarjaa Sk3] 46 (2/79)
Mallit, osa 5 [kevyt sekajunanveturi sarjaa Sk3] 47 (3/79)
Märklin-kalustoa suomalaiseksi (Eit) 56 (4/81)
Märklin-kalustoa suomalaiseksi (Ggb) 59 (3/82)
Märklin-kalustoa suomalaiseksi (Hkkg, Gg, Ig) 57( 1/ 82)
Märklin-kalustoa suomalaiseksi (Kas) 61 (1/83)
Pienoisrautatiekuulumisia Nürnbergistä 79 (3/87)
PRK ry 25 vuotta 38 (2/77)
Rautatie Rääkkylän alpeilla 201 (4/17)
Rautatieajanjaksot 85 (4/88)
Rautatiet Ruusupurossa 200 (3/17)
Suomalainen vaunu DDR:stä? [Go] 49 (1/80)
VR:n 120-vuotisjuhlajuna H0-mittakaavassa 58 (2/82)

Sekalaiset aiheet

100 vuotta Valtionrautateitä – vuoden 1962 juhlahetkiä laatikkokameralla tallennettuna 178 (1/12)
Asunto Helsingin rautatieasemalla 173 (4/10)
Avecra 30 vuotta 162 (1/08)
Esiintyvätkö kaikki eri kellonajat ”Suomen Kulkuneuvoissa”? 120 (3/97)
FEDECRAIL-nuortenleiri kesällä 2014 192 (3/15)
Harrastuksena höyryveturit 165 (4/08)
Helsingin asema, syksy 1966 [valokuvakooste] 157 (4/06)
Hiilestystä Hillossa 1938–68 171 (2/10)
J. B. Snell – Rautatiekuvia Suomesta 197 (4/16)
Joulujuttu [Muistelmia Järvenpäästä 1960-luvun alussa] 169 (4/09)
Junakummi joka lähtöön [henkilön mukaan nimetyt junat] 149 (4/04)
Kanavat vai rautatiet 199 (2/17)
Kesänviettoa Pajujärven pysäkillä vuonna 1959 140 (3/02)
Kiskojen rytmiä ja romantiikkaa [rautatie elokuvissa] 120 (3/97)
Kuhmon vetoradat 197 (4/16)
Kun junaa odotetaan [runoja ja valokuvia] 100 (3/92)
Liikenneharrastusmatkailijan luontokuva 126 (1/99)
Luurata ja lasaretti – Ratarakennusta ja sairaanhoitoa Okeroisissa nälkävuosina 191 (2/15)
Matkun asemalla – havaintoja pikkupojan silmin 60 vuoden takaa 159 (2/07)
Menneet [väittelyä koti- ja ulkomaisista tilauksista v. 1927–28] 22 (4/73)
Mielipiteet [mustavalkokuvien ja diojen säilyvyys] 33 (1/76)
Mikko muistelee turvallisesti – MTV:n kuvausryhmän mukana huhtikuussa 1974 194 (1/16)
Muistelmia ja tuokiokuvia sotien 1939–40 ja 1941–44 aikaisesta toiminnastani koneosaston päällikön tehtävissä Äänislinnan varikolla  
- osa 1 156 (3/06)
- osa 2 158 (1/07)
Muistikuvia rajaliikenteestä Vainikkalassa 1944–52 175 (2/11)
Muistoja pohjoismaista [valokuvakooste] 158 (1/07)
Okeroisten pysäkillä 186 (1/14)
Olipa kerran [Posti-Ville] 120 (3/97)
On hanget korkeat nietokset, tuimat Pohjolan pakkaset… 174 (1/11)
Onko Mikkeliin mänijöitä? – Junia ja rautateitä Elkassa 156 (3/06)
Pleistonkien rasvaaja [runo] 100 (3/92)
Postijuna Turkuun 144 (3/03)
Ratakasvit 99 (2/92)
Ratojen varsilta  
- osa 1 138 (1/02)
- osa 2 139 (2/02)
- osa 3 140 (3/02)
- osa 4 142 (1/03)
- osa 5, Junien räyhähenget 143 (2/03)
- osa 6, Ratojen kiviaidat 144 (3/03)
- osa 7, Pajujärven rautatieonnettomuus 145 (4/03)
- osa 8, Vastenmielisiä matkatovereita 146 (1/04)
- osa 9, Sähköiset radat 147 (2/04)
- osa 10, Neuvosto-Venäjän rautateillä 153 (4/05)
- osa 11, Lumiongelmia 154 (1/06)
- osa 12, Kieltolaki ja rautatiet 181 (4/12)
Rautateiden 150-vuotispääjuhla – kokemuksia ja taustoja 180 (3/12)
Rautatiehistoria herää eloon Elkassa 168 (3/09)
Rautatiekorttitutkimuksen väliraportti 121 (4/97)
Rautatiekuvauskoulu osa 1 – keinot epäonnistua 119 (2/97)
Rautatiet ja taide – valokuvauskilpailun parhaat 139 (2/02)
Rautatietapahtumia Suomen itsenäisyyden ajalta 200 (3/17)
Saunakallion poika eli radanvarren kasvatin muisteluksia 151 (2/05)
Suomen kuvia joululahjaksi 153 (4/05)
Tarina Satasarvisesta 116 (3/96)
Tasoristeys 1969 167 (2/09)
Ta-ta-tanoinham minä [Muistelma Nikkarilasta] 187 (2/14)
Täydellä höyryllä exlibriksiä rautateiltä 170 (1/10)
Valo- ja muistikuvia 1950–60-lukujen taitteesta [valokuvakooste] 176 (3/11)
Vanhaa tarinaa rautatieltä [muistelma työurasta Haapamäki–Jyväskylä-rataosalla] 165 (4/08)
Varhaista rautatiesanastoa 113 (4/95)
Veitikkavaunu vuodelta 1844 100 (3/92)
Veturien yökuvausta salamalamppujen aikaan 198 (1/17)
Yllätyskuvia Suomesta [valokuvakooste] 149 (4/04)

Piirustukset

2TE116 199 (2/17)
6 hengen resiina v:lta 1904 26 (2/74)
A3, A5, A6 24 (6/73)
A nrot 2, 3, 6, 7 [Keisarin junan vaunut] 34 (2/76)
A nro 41 [kenraalikuvernöörin vaunu – 1:87] 44 (4/78)
A nro 80 [virkavaunu – 1:87] 41 (1/78)
A nro 90 [pohjapiirros] 98 (1/92)
AEG 2–8–2T v. 1927 31 (2/75)
AEG trolleyvaunu v. 1904 [johdinauto] 36 (4/76)
Alkon säiliövaunuja [1:87] 81 (5/87)
Amerikkalainen kapearaiteinen umpitavaravaunu 26 (2/74)
Arch Bar -teli 96 (3/91)
ASEA-raitiovaunu 431–436 20 (2/73)
BH Kisko-Kallen kuljetusvaunu [periaatekaavio] 155 (2/06)
Bm1 nro 2 [1:87] 55 (3/81)
Brennabor-moottoriresiina 18 (7/72)
C nro 1283 (1271–1283) [I & II lk. päivävaunu – 1:87] 47 (3/79)
C [I & II lk. päivävaunu] 34 (2/76)
C2 (Kiina) [vrt. PT-4] 87 (2/89)
C3 nrot 74 ja 75 [ent. Hangon–Hyvinkään Rautatien Antoinette ja Helsingfors] 85 (4/88)
C30-7Ai, C36-7i, C30-M 199 (2/17)
CEm nro 2419 200 (3/17)
Cm (2101) 23 (5/73)
Cm (2101ja 2138) 30 (1/75)
ČKD-Tatra T4D [raitiovaunu] 24 (6/73)
ČME3 199 (2/17)
D [II lk. päivävaunuja] 34 (2/76)
D1 nrot 72 ja 73 [ent. Hangon–Hyvinkään Rautatien Gisiko ja Arnold] 38 (2/77)
DEi nro 2525 (2516…) 34 (2/76)
Deutz-moottoriveturi 25 (1/74)
Deutz-moottoriveturi [Taalintehdas] 51 (3/80)
DF7G-E 199 (2/17)
Dk nro 369 200 (3/17)
Dm2 24 (6/73)
Dm6 nro 2807 200 (3/17)
Dm7 nro 4215 [1:87] 26 (2/74)
Dm7 -ratakuorma-autosuunnitelma 85 (4/88)
Dm8 200 (3/17)
Dm10 [perusrakenne] 108 (3/94)
Dm12 146 (1/04), 200 (3/17)
Dr15 ajopöytä 51 (3/80)
Dr16 nrot 2801–2804 200 (3/17)
Dr16-sovellutukset 77 (1/87)
Dr18 193 (4/15)
Ds3 nro 11 200 (3/17)
E [III lk. päivävaunuja] 34 (2/76)
E nro 615 39 (3/77)
Ed 200 (3/17)
Edb [pohjapiirros] 132 (3/00)
EF [III lk. päivävaunuja konduktööriosastolla] 34 (2/76)
EFiab nro 11586 [1:87] 50 (2/80)
Ei nro 2828 (2802) 34 (2/76)
Ei nro 22324 [1:87] 58 (2/82)
Eiab nro 12006 [1:87] 50 (2/80)
Eit nro 23003 [1:87] 56 (4/81)
Ek nro 985 200 (3/17)
EP nro 3087 [III lk. päivävaunu postiosastolla] 34 (2/76)
Eskolan metsäradan matkustajavaunu [1:45] 72 (4/85)
Eskolan metsäradan veturi n:o 1 24 (6/73)
Etv-Rto 21; Etv-45 [lumiauroja – 1:87] 37 (1/77)
EVR Cargon C30-7Ai, C36-7i, 2TE116, DF7G-E, TEM TMH, ČME3 ja C30-M 199 (2/17)
F (3106) 34 (2/76)
F (3116) [1:87] 27–28 (3–4/74)
F (3491) 34 (2/76)
F nro 3847 200 (3/17)
Fo nro 22522 [1:87] 54 (2/81)
G nro 4551 (1517…) [1:87] 33 (1/76)
G nrot 4003, 1124, 4025, 4141 ja 4536 [1:87] 65 (1/84)
G8/Sk6 nro 258 50 (2/80)
Gb nro 50834 200 (3/17)
Gbl kenttäkeitinvaununa 45 (1/79)
Ge nro 30044 (30019…) 34 (2/76)
Ge nro 30098 [1:87] 39 (3/77)
Gg [1:87] 57 (1/82)
Ggb [1:87] 59 (3/82)
H8 (Hv1) 200 (3/17)
Habis 35 (3/76)
Hbikk 111 (2/95)
Helsingin metrojuna 32 (4/75)
Helsingin metrojuna [HKL:n M100-sarja] 35 (3/76)
Helsingin uusi metrojuna [M200-sarja] 131 (2/00)
Hietalahden kääntösillan alkuperäinen yleispiirustus 106 (1/94)
Hr1 nro 1004 [1:87] 58 (2/82)
Hr11 nro 1950 101 (4/92)
Hr12 [mielikuvitusmainoksia] 30 (1/75), 184 (3/13)
Hr13 nro 2313 200 (3/17)
HRO raitiovaunu 431 20 (2/73)
Hv4/H7 nro 743 [1:87 ja pienempi] 19 (1/73), 200 (3/17)
Höyryvetureita [Kauko Kuosman mielikuvitusmalleja Aaltoila, Mannerheim, Sibelius] 183 (2/13)
I nrot 5034 ja 50015, IK nro 50435 [1:87] 29 (5/74)
I4 (suunnittelupiirros) 87 (2/89)
Ig [1:87] 57 (1/82)
Igb [1:87] 59 (3/82)
Jokioisten Rautatien avotavaravaunu [1:87] 45 (1/75)
Jokioisten–Forssan rautatieosakeyhtiön lumiaura [ent. LWR] 19 (1/73)
JR:n jarruhytillinen avotavaravaunu [Jockis Järnväg: öppen godsvagn] 40 (4/77)
JR:n jarruhytillinen umpitavaravaunu [Jockis Järnväg: täckt godsvagn – 1:87] 44 (4/78), 90 (1/90)
JR:n moottorivaunut ja matkatavaravaunu [myös 1:87] 72 (4/85)
JR:n nro 4 [Tubize 2365/1947 – 1:87] 25 (1/74), 35 (3/76)
JR:n paloöljynkuljetusvaunu [1:87] 46 (2/79)
Kaavio Sm4-moottorijunasta [ei lopullinen piirros] 115 (2/96)
Kampiasetinlaite [Vilppula v. 1959] 103 (2/93)
Kapearaiteinen konduktööri- ja pakaasivaunu v. 1922 (valm. Ruona Oy) 27–28 (3–4/74)
Kas, Kasl, Kasp [1:87] 61 (1/83)
Kiskoprofiili [Helsinki–Hämeenlinna-radan alkuperäinen] 178 (1/12)]
KML 3 (Kriegs-motor-lokomotiv 3) 31 (2/75), 93 (4/90)
Koululahden pysäkkirakennus 87 (2/89)
Kuluntalahden pankkovaunu [1:87] 81 (5/87)
Kyrönjoen silta [Koskenkorva] 97 (4/91)
Kytkimet [veto- ja puskinlaitteita] 141 (4/2002)
L1 (Vr1) 200 (3/17)
Laagrss 111 (2/95)
Laas 35 (3/76)
Loimijoen väliaikainen puinen rautatiesilta [v. 1918] 122 (1/98)
Lokomobiili v. 1867 (Fiskars Oy) 60 (4/82)
LWR:n paloöljynkuljetusvaunu [1:87] 46 (2/79)
Läskelän Rautatie nro 3 ja lavettivaunu 25 (1/74)
Mekaaniset hiilensyöttölaitteet eli stokerit 46 (2/79), 75 (3/86)
Move 51 110 (1/95)
Move 51/h 21 (3/73)
N nro 3012 (3010…) [vankivaunu] 34 (2/76)
Oa, Ob 178 (1/12)
Ojakkala–Olkkala nro 3 [Orenstein & Koppel 7325/1920] 46 (2/79)
Okk 178 (1/12)
Okm 74 (2/86)
Osa, Osb, Ose, Osf, Osk 178 (1/12)
Oslon metrojuna 35 (3/76)
Oss (ent. Os) 178 (1/12)
Otso 1 ja Otso-robot (sekä Saalastin suunnitelmapiirroksia) 104 (3/93)
Pankakoski–Sokojoki nro 3 29 (5/74)
Panssaroitu höyryveturi G10/11 (Sk3) 180 (3/12)
P nro 9931 [2-akselinen postivaunu] 34 (2/76)
P nro 9997 [4-akselinen postivaunu] 34 (2/76)
PCC-raitiovaunu 32 (4/75)
Pe nrot 10051 ja 10059 [1:87] 38 (2/77)
PFoab nro 10105 [1:87] 31 (2/75)
Platformskjul [useita esimerkkejä] 110 (1/95)
Po nro 9839 [1:87] 31 (2/75)
Polttoainemittavaunuja 39 (3/77)
Porvoon radan veturi nro 6 (→ M1 nro 66) [1:87] 27–28 (3–4/74)
Pr1 nro 764 200 (3/17)
Pr2 nro 1803 78 (2/87)
PT-4 (ПТ-4) nro 051 87 (2/89)
Puukaasutinlaitteisto 52 (4/80)
Radantarkastusvaunu Meeri 196 (3/16)
Raideristeys [kapea-/leveäraiteisen risteys Pohjankurussa] 91 (2/90)
Raitiovaunu [Lidingö Trafik AB] 91 (2/90)
Raitiovaunun alusta (Maschinenfabrik van der Zypen & Charlier v. 1902 20 (2/73)
Resiinasuunnitelma [4-pyöräinen vuodelta 1901] 87 (2/89)
Riihimäen–Lopen Rautatien veturitalli 125 (4/98)
Rio Turbio 2–10–2 Portan modernisoimana 189 (4/14)
Roslagsbanan uusi moottorivaunu [X10p] 80 (4/87)
Sal [2-akselinen väkiviinavaunu, 3-akselinen melassivaunu – 1:87] 81 (5/87)
Savonlinnan asemarakennus 87 (2/89)
Schichau (91 301–91 1805) 84 (3/88)
Sg-t ja Shmmns-tw 168 (3/09)
Simn 111 (2/95)
Sk3 nro 377 [1:87] 42 (2/78)
Sk6/G8 nro 258 50 (2/80)
Sm1 18 (7/72)
Sm1 nro 6021 36 (4/76)
Sm2 31 (2/75)
Sm3 107 (2/94), 200 (3/17)
Sm5 166 (1/09), 195 (2/16)
Sm6 174 (1/11)
Snpss 168 (3/09)
SNTL:n 4-akselisia avovaunuja [1:87] 50 (2/80)
Sokol-250 125 (4/98)
Sotasaalisveturit S, E, Od, Eg, Štš, Eu [venäl. С, Э, Од, Эг, Щ, Эу] 78 (2/87)
Sr1 nro 3007 [1:87] 53 (1/81)
Sr1 nro 3040 200 (3/17)
Sr12 111 (2/95)
Suomalainen sähköveturiehdotus v:lta 1966 45 (1/79)
Suomalainen sähköveturiehdotus v:lta 1963 75 (3/86)
Sv12 [2600-sarja] 111 (2/95)
T nro 1112 (1104…) [2-akselinen työläisvaunu] 34 (2/76)
T nro 1234 (1212…) [4-akselinen työläisvaunu – 1:87] 43 (3/78)
Ta [ruotsalainen höyryveturi → VR:n Hr2] 87 (2/89)
TEM TMH 199 (2/17)
Tk2/K2 nro 425 [1:87] 32 (4/75)
Tornionjoen silta [Tornio–Haaparanta] 42 (2/78)
Tr1 nro 1043 200 (3/17)
Tukholmalainen esikaupunkiraitiovaunu v. 1930 18 (7/72)
Töölön sokeritehtaan lavettivaunu 63 (3/83)
Uusia tavaravaunuja [Sg-t, Shmmns-tw, Snpss] 168 (3/09)
Vartijatupien poikkileikkaus- ja pohjapiirroksia 37 (1/77)
Vesijärven aseman tyyppipiirustus 188 (3/14)
Viron ensimmäinen moottorivaunu 182 (1/13)
Vr1 nro 665 [1:87] 26 (2/74)
Vr5 nro 1417 22 (4/73)
Vr11 96 (3/91)
VT 95 63 (3/83)
Vuojoen metsärata nrot 1–3 30 (1/75)
Vv13 nrot 1760 ja 1776 21 (3/73)
Vv13 nro 1771 110 (1/95)
Wilmington & Northern Baldwin 4–4–0 n. 1880–1915 31 (2/75)
XL [4-akselinen hiilivaunu] 74 (2/86)
Ylä-Syvärin Rautatien nro 5 49 (1/80)
ÄSR:n matkustajavaunu 97 (4/91)