Kahden rataverkonhaltijan mallia selvitetään edelleen EU- ja ministeriötasolla. Mallissa Fintraffic Raide Oy vastaisi rautateiden digitaalisesta infrasta ja Väylävirasto muusta ratainfrasta.