Artikkelihaku

Resiina 2/2024

Kansi 2/2024

 • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Porvoon radan alkuvuodet
 • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Yksityisrautatien jälkeinen aika
 • Junakuvauksen monet mahdollisuudet

Matkustajavaunut

Luettelossa on käsitelty pääosa suomalaisista vuoden 1890 jälkeen rakennetuista matkustajavaunuista. 1950-luvusta eteenpäin luettelo on vaunujen lukumäärän osalta lähes täydellinen.

Vaunuluettelo löytyy tästä linkistä! Luetteloa on viimeksi päivitetty 21.7.2021.

Suurimpia muutoksia vaunujen numerointiin on tehty seuraavina vuosina:

 • 1931 silloiset 2000-sarjaan numeroidut Ei-vaunut numeroitiin uudelleen numerosta 22001 eteenpäin.
 • 1956 matkustajavaunujen kolmas luokka poistettiin. Käytännössä tämä tarkoitti ensimmäisen ja toisen luokan yhdistämistä ja vanhan kolmannen luokan muuttamista toiseksi luokaksi. Muutos aiheutti vaunujen sarjamerkintöihin uudistuksia, esimerkiksi DEi ja Di -vaunut muutettiin CEi- ja Ci-vaunuiksi.
 • Vuodesta 2005 alkaen ns. lyhytnumeron rinnalla on alettu käyttää European Vehicle Number (EVN) -numerointia. Joillekin tämän jälkeen käyttöönotetuille vaunutyypeille ei voi muodostaa omaa lyhytnumeroa, esim. De-aggregaattivaunut.

Luettelossa on Tyyppi-sarakkeessa eroteltu vaunujen yleisrakennetta seuraavasti:

 • Puu: puukorinen, joko rautapellein tai haapalaudoituksella vuorattu vaunu. Näitä on rakennettu rautateiden alusta vuoteen 1959 saakka.
 • Teräs: teräskorinen vaunu, joka ei kuulu luokkiin Teräs1, Teräs2 tai Teräs3. Luokka sisältää pieniä erikoisvaunusarjoja, kuten Not-vankivaunut ja A-sarjan virkavaunuja.
 • Teräs1: vanhemman mallin "sininen vaunu", jossa on ilmanotto vaunun kyljen alaosassa ja ns. sileä katto.
 • Teräs2: uudemman mallin "sininen vaunu", jossa ilmanotto vaunun ikkunoiden tasalla ja ns. vekitetty katto, poislukien CEmt-vaunusarja, jotka ovat sileäkattoisia.
 • Teräs3: lähiliikennevaunu, jossa kahdet leveät ovet vaunun keskiosassa. Käytännössä siis Eil- ja Eilf-vaunusarjat.
 • IC: vanhemman mallin yksikerroksinen InterCity-vaunu, joita on valmistettu 1980- ja 1990-luvuilla.
 • IC2: kaksikerroinen InterCity-vaunu, joita on valmistettu vuodesta 1998 lähtien
 • LV: liitevaunu, jota on käytetty osana moottorijunayksikköä. Luokka sisältää mm. Dm6, Dm7, Dm8, Dm9-, Sm1- ja Sm2-junien liitevaunut.

Muutokset-sarakkeissa esimerkiksi merkinnällä 6/60 CEm 2449 tarkoitetaan, että kyseisen rivin vaunu on muutettu kesäkuussa 1960 vaunusta CEm 2449.

Päivityksiä ja korjauksia otetaan mielellään vastaan Resiinan keskustelufoorumilla tai sähköpostilla osoitteeseen olli.keski-rahkonen (a) vaunut.org.

Lyhenteet

SRM Suomen rautatiemuseo
VR150 VR:n 150-vuotisjuhlajuna
VR Psl knp VR:n Pasilan konepaja
VR Hki knp VR:n Helsingin konepaja
SVR Hki knp Suomen valtionrautateiden Helsingin konepaja
SJiF Hki knp Statens Järnvägar i Finland Helsingfors mekaniska verkstad
AGFE Aktien Gesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf in Berlin und Lauensteinsche Wagenfabrik Gesellschaft in Hamburg, Berliini, Saksa
PMR Porvoon museorautatie
HMVY Haapamäen museoveturiyhdistys
B, M & Co Brown, Marshall & Co, Birmingham, Iso-Britannia
St.PWB S:t Petersburger-Waggonbau-Gesellschaft
Ahlström knp A. Ahlström Osakeyhtiön konepaja, Varkaus
EVN European Vehicle Numbering
Pflugh Pflugh Fabriken, Berliini, Saksa
Ringhoffer Franz Ringhoffer & Smichow, Praha, Itävalta-Unkari
Valmet Valmet Oy Lentokonetehdas, Tampere
Transtech Transtech Oy, Otanmäki
Talgo Talgo-Transtech Oy, Otanmäki
SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft, Neuhausen, Sveitsi (erilaisia telityyppejä)
MD Minden-Deutz (telityyppi)
MK München-Kassel (telityyppi)

Lähteet

Lähteinä on pyritty käyttämään mahdollisimman alkuperäistä ja luotettavaa materiaalia sekä uudemman kaluston osalta omia kenttähavaintoja. Erityisesti puukorisen kaluston osalta korvaamattomana apuna on ollut Heikki Kannoston havaintokirjanpito. Kirjallisuudesta lähteinä on käytetty muun muassa niin sanottua mustaa kirjaa vuodelta 1930, VR:n 25-vuotishistoriikkejä, vaunukuvastoja eri vuosilta, Pasilan konepajan vaunukortistoa ja rautatiemuseon vuosikirjaa 1987.