Artikkelihaku

Resiina 1/2024

Kansi 3/2021

  • Rankka rutistus – itsepurkavan vaunun kehitystyö
  • Matkustajavaunu Ek 1004 kunnostusmatkalla
  • Torpedotuuletin
  • Junalla Pekingistä Pjongjangiin ja takaisin
  • Leveäraiteisten höyryvetureiden käyttö Suomessa vuonna 2023
  • Tasoristeys-palsta

Rautatieuutiset 2000

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu


Ratamaksua muutetaan ensi vuonna

30.12.2000 20:39

Ratamaksua aletaan periä ensi vuonna uuden järjestelmän mukaisesti. Raideliikenteeltä peritään muuttuva maksu, tavaraliikenteen lisämaksu ja investointimaksu. Henkilöliikenteen maksuperusteet säilytetään kuitenkin ennallaan seuraavan kahden vuoden ajan, koska muuten maksut olisivat nousseet liian suuriksi. Ensi vuonna VR-yhtymältä kerätään ratamaksua yhteensä 330 miljoonaa markkaa, josta tavaraliikenteeltä noin 250 miljoonaa ja henkilöliikenteeltä 80 miljoonaa. Uusi maksujärjestelmä täyttää EU:n rautatiedirektiivin vaatimukset. Tänä vuonna ratamaksua on kertynyt arviolta 326 miljoonaa markkaa.

Lähde LM:n tiedote 21.12
Lähde WWW http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/ti211200296fin.htm


Helsingin valtuusto hyväksyi uuden metroaseman

30.12.2000 20:25

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskuteluitta 13.12 uuden metroaseman rakentamisesta Helsinkiin. Asemalle on annettu työnimi Kalasatama, ja se sijaitsee Sörnäisissä Kulosaaren sillan länsipäässä. Metroaseman arvioidaan maksavan sata miljoonaa markkaa. Sen päivittäinen käyttäjämäärä jää alussa pieneksi, alle 3000:n. Asemasta on hyötyä vasta sitten kun koko Sörnäinen saadaan asuinalueeksi ja Varastokadun ympäristö työpaikka-alueeksi. Aseman pitäisi olla valmis jo vuonna 2004.

Lähde Helsingin Sanomat 14.12
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001214KA19&pvm=20001214&a=1


Työryhmät pohtivat uusia rahoituskeinoja

30.12.2000 20:07

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa kolme työryhmää tutkimaan liikenneinvestointien rahoitustapoja. Työryhmät miettivät Helsinki-Lahti oikoradan, E18 Lohjanharju-Muurla moottoritien ja investointien rahoitusta pidemmällä aikavälillä. Ministeriö haluaa selvittää miten hankkeissa voitaisiin käyttää uusia rahoitustapoja ja tarvittaessa käyttää yksityistä tai EU-rahoitusta hankkeissa. Työryhmien on määrä saada työnsä valmiiksi huhtikuussa 2001. Investointien rahoitusta tulevaisuudessa pohtivan työryhmän puheenjohtajana on Lasse Weckström Tiehallinnosta, muiden Juhani Tervala Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lähde LM:n tiedote 14.12
Lähde WWW http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/ti141200283fin.htm


YTV tilaa enemmän junaliikennettä

29.12.2000 17:05

YTV:n hallitus on päättänyt tilata VR:ltä vuonna 2001 860 miljoonaa paikkakilometriä, mikä on 30 miljoonaa paikkakilometriä tämän vuotista enemmän. Arvioitu korvaus on 232 miljoonaa markkaa. Liikennettä lisää Leppävaaran kaupunkiradan valmistuminen sekä Martinlaakson ja Rantaradan vuorovälien tihentäminen.

Lähde YTV:n tiedote 14.12
Lähde WWW http://www.ytv.fi/tiedot/tied_14122000_0.html


Kulunvalvonta nyt Ouluun saakka

22.12.2000 18:23

Junien automaattinen kulunvalvonta laajeni merkittävästi kun rataosuus Ylivieska-Oulu saatiin valmiiksi 14.12. Pääradan kulunvalvonta ulottuu nyt Helsingistä Ouluun lukuunottamatta Keravan, Tampereen ja Kokkolan ratapihoja, joiden kulunvalvonta valmistuu 2001 ja 2002. Kulunvalvonnalla varustettua rataa on nyt 1686 kilometriä. Pääkaupunkiseudulla kulunvalvonta näkyy siten, että Pasilan ja Keravan välillä nopeus nouseen 120s:ta 140:een kilometriin tunnissa. Ensi vuonna valmistuu 700 kilometriä kulunvalvontaa.

Reittipäällikkö Markus Lohikosken mukaan VR ei nosta juuri pikajunien nopeuksia, vaan kulunvalvonta nähdään sijoituksena turvallisuuteen. Pohjois-Suomen yhteydet nopeutuvat vain muutamia minuutteja.

Lähde Helsingin Sanomat 15.12
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001215KO3&pvm=20001215&a=1


RHK tutkii Helsingin ratapihan kapasiteetin

22.12.2000 18:14

Ratahallintokeskus selvittää mahtuvatko Lahden oikoradan junat raiteille Helsingissä. Lahden-Keravan oikoradan rakennustyöt pyritään aloittamaan 2003. Uusia raiteita pitkin matka Helsingistä Lahteen sujuisi nopeimmillaan 44 minuutissa. Koska liikennemäärät ovat muutenkin kasvussa, on Ratahallintokeskus päättänyt selvittää, mikä on Helsingin ratapihan vastaanottokyky. Rautatieasemalle on vaikea lisätä laitureita, ja epäilijät uskovat, että oikoradan junille ei löydy riittävästi tilaa.

Helsinki-Riihimäki-rata on ruuhka-aikoina jo täyskäytössä, joten oikoradan rakentaminen toisi sille lisää vapaata kapasiteettia. Satamien kasvava tavaraliikenne ja nopean henkilöliikenteen alkaminen Tampereen ja Helsingin välillä lisäävät painetta Riihimäen radalle. Kerava-Lahti-oikoradan arvellaan avaavan Lahden suuntaan uuden kasvukäytävän. Oikoradan kustannusarvio on kaksi miljardia markkaa. Selvitysten mukaan uusi rata vähentäisi turmia ja päästöjä sekä lyhentäisi matka-aikoja ja suurentaisi lipputuloja.

Lähde Helsingin Sanomat 15.12
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001215KO2&pvm=20001215&a=1


VR:lle Internetiin aikatauluhaku

22.12.2000 17:27

VR:n Internet-sivuilta löytyy nyt myös aikatauluhaku. Haku helpottaa nopeimman junayhteyden löytämistä varsinkin vaihdollisissa yhteyksissä. Palvelu sisältää kaukoliikenteen, lähiliikenteen ja Venäjän pikajunien aikataulut. Palvelu ei sisällä junavuoroja korvaavien bussien aikatauluja. Koneelle annetaan tiedot lähtö- ja saapumisasemasta sekä matkustusajankohdasta. Matkaaja voi tehdä aikataulukyselyn joko toivotun lähtö- tai saapumisajankohdan perusteella. Aikatauluhaku huomioi automaattisesti myös muutokset juhlapyhinä.

Lähde VR uutisia 14.12
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n24


VR:n hotellin ulkonäkö selvillä

22.12.2000 17:21

VR:n eläkesäätiön järjestämän arkkitehtikilpailun VR:n hotellista voitti Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy ehdotuksellaan 'Punainen viiva'. Helsingin rautatieaseman ja Sanomatalon väliin Elielinaukiolle rakennettavan hotelli- ja toimistorakennuksen rakennustöiden pitäisi alkaa ensi vuonna. VR:n eläkesäätiön tontille rakennettavan hotellin pitäisi olla valmis vuonna 2003. Korttelin rakennusoikeus on 17000 kerrosneliömetriä.

Lähde VR uutisia 11.12
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n22


VR:n lippujen hinnat nousevat melkein 4%

22.12.2000 17:05

VR nostaa matkalippujen hintoja tammikuun lähes 4 prosenttia. Kaukoliikenteen matkaliput kallistuvat keskimäärin 3,8%. Intercity ja Pendolino junien lisämaksut halpenevat alle 76 kilometrin matkoilla. Intercity2 junien lisämaksut nousevat muiden Intercity-junien tasolle. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä 30% päivän lippujen hinnat nousevat keskimäärin 3,8%. Kerta- ja sarjalippujen hinnat nousevat vain pitkillä 5-7 vyöhykkeen matkoilla.

Lähde VR uutisia 8.12
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n21


Lappeenrannan matkakeskus avattiin

22.12.2000 16:47

Lappeenrannan matkakeskus avattiin 8.12 reilun vuoden rakentamisen jälkeen. Keskuksen vihki Harri Cavén liikenne- ja viestintäministeriöstä. Lappeenrannan matkakeskus on esimerkki yhdistetystä matkakeskuksesta. Matkakeskuksella on palvelupiste myös keskustassa Valtakadun varrella, jonka kautta Lappeenrannassa liikennöivät linja-autot kulkevat. Molemmista palvelupisteistä voi ostaa matkaliput sekä juniin että linja-autoihin. Palvelupisteisiin ovat vaiheittain valmistumassa myös matkakeskushankkeeseen kuuluvat uudet opastus- ja informaatiojärjestelmät.

Lähde VR uutisia 7.12
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n20


Länsimetron linjauksesta sopu

22.12.2000 16:35

Länsimetron suunnittelun johtoryhmä päätti 1.12 metron linjauksesta Ruoholahdesta Matinkylään. Koko osuus tehdään maan alla. Reitin varrelle tulee ainakin viisi asemaa, jotka ovat Lauttasaari, Keilaniemi, Otaniemi, Tapiola ja Niittymaa. Lisäksi varaudutaan Koivusaaren ja Niittykummun metroasemien rakentamiseen. Johtoryhmä ja sitä avustanut projektiryhmä ovat syksyn aikana haravoineet tarkkaan kaiken rakentamispotentiaalin vaihtoehtoisten metroreittien varrella.

Linjauksesta päätti länsimetron johtoryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, varapuheenjohtajana apulaiskaupunginjohtaja Erkki Pätiälä, Helsingin apulaiskaupunginjohtajat Pekka Korpinen ja Martin Meinander sekä liikenneväyläyksikön päällikkö, rakennusneuvos Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lähde Helsingin Sanomat 2.12
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001202KA1&pvm=20001202&a=1


Pietarin junat nopeutuvat

03.12.2000 20:42

Suomen ja Venäjän välisten pikajunien aikataulun muuttuivat poikkeuksellisesta 1.12. Junayhteys Helsingistä Pietariin nopeutuu junan kulkusuunnasta riippuen 22-24 minuuttia. Talviaikataulut ovat voimassa 1.12.2000-15.4.2001. Nopein juna Pietariin on Sibelius, jonka matka kestää viisi tuntia ja 15 minuuttia. Kesällä junat hidastuvat taas ratatöiden vuoksi.

Lähde VR uutisia 17.11
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n24


Viro pettyi rautateiden ostajiin

02.12.2000 19:31

Viron rautateiden yksityistäminen jatkuu kohtalaisen sekavana. Tarjous on saatu kolmelta ryhmittymältä, mutta niiden kaikkia taustoja ei tunneta, niiden partnerit ovat vaihtuneet ja hallituksen toivomaa "strategista sijoittajaa" ei ole tullut. Viro myy 66 prosenttia rautateiden osakkeista. Pitkään oli epäselvää mitä ostaja saa. Nyt on selvinnyt, että kaikki on kaupan. Ostaja saa radat, kaluston, liikennöintioikeuden ja myös ratojen alla olevan maapohjan käyttöoikeuden 50 vuodeksi.

Lähde Helsingin Sanomat 24.11
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001124TA10&pvm=20001124&a=1


Avoimet Ovet Pasilassa 9.- 10.12.2000

02.12.2000 19:29

Tervetuloa Avointen Ovien Päiville Pasilan veturitalleille tutustumaan Suomen hienoimpiin yksityisiin höyryvetureihin ja muihin kunnostettuihin ja kunnostettaviin rautatielaitteisiin. Ovet ovat avoinna lauantaina 9.12. ja sunnuntaina 10.12.2000 klo 10.00 -15.00. Suomen Höyrykoneyhdistys r.y. Höyryveturimatkat 1009 Oy Höyryraide Ay Porvoon Museorautatie r.y. Alueella on niukasti pysäköintitilaa, joten suosittelemme junia ja muita julkisia kulkuneuvoja. Ajo-ohje: Aleksis Kiven kadun ja Savonkadun risteyksestä länteen pääradan ali. HPY:n kartta 21, ruutu 51/76. Yleisöä varoitetaan liikkuvista junista.


Pendolino kärähti Ilmalassa

15.11.2000 08:51

Liikkeelle lähdössä ollut Pendolino-juna paloi lievästi Ilmalassa tänään aamulla. Junassa ei ollut matkustajia, eikä palo estänyt junaliikennettä. Palo saatiin sammumaan reilussa tunnissa. Palo aiheutti aamun ensimmäiselle lähdölle noin vartin myöhästymisen.

Lähde HS kaupunki 15.11
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/tuoreet/juttu.asp?id=20001115OL7&pvm=20001115


Uusi Pendolino saapui Suomeen

12.11.2000 18:19

Ensimmäinen sarjavalmisteinen Pendolino saapui perjantai-iltana laivalla Turkuun. Se on tehty Fiat Ferroviarien tehtailla Saviglianossa Italiassa. Juna on ensimmäinen kahdeksan junan sarjasta, jonka VR tilasi vuonna 1997. VR:llä on vielä mahdollisuus 15 junan lisätilaukseen, josta piti päättää vielä tänä vuonna. Uusi takaraja on ensi kesäkuussa. Uusi juna aloittaa ensi vuonna Helsinki-Jyväskylä -reitillä. Yksi Pendolino-yksikkö maksaa 77 miljoonaa markkaa. Pendolinot ovat olleet VR:n kaukoliikenteen täsmällisin yksikkö, vaikka alussa tekniset häiriöt mustasivat niiden mainetta.

Lähde Helsingin Sanomat 11.11
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001111KO18&pvm=20001111&a=2


Helsingin uusi asematunneli vuotaa

08.11.2000 18:51

Helsingin ratapihan alittavaan uuteen kävelytunneliin on alkanut syyssateiden myötä tippua vettä lammikoiksi asti. Tunnelin rakentajan Terramare Oy:n mukaan vesi tulee sisään elementtien välistä, joita ei kiireen takia ehditty tiivistää parhaalla mahdollisella tavalla. Tunneli valmistui viime vappuna ja Terramare tiivistää tunnelin takuutyönä.

Lähde Helsingin Sanomat 31.10
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001031KA3&pvm=20001031&a=2


Laitevika hidasti junia Tampereella

08.11.2000 18:48

Tampereen-Toijalan radalla ollut turvalaitevika hidasti liikennettä 31.10 ja 1.11. Junat myöhästelivät 10-30 minuuttia. Helsinkiin menevät junat olivat myöhässä puolikin tuntia ja Tampereelle menevät kymmenen minuuttia. Toijalan pohjoispuolella tehdyt turvalaiteasennukset aiheuttivat vian liikenteenohjauksen asentinlaitteeseen iltapäivällä 31.10.

Lähde Helsingin Sanomat 31.10
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001031KO10&pvm=20001031&a=2


Iin tasoristeysturman syy huono näkyvyys

04.11.2000 20:28

Viime helmikuussa Iissä tapahtuneen tasoristeysonnettomuuden syynä oli huono näkyvyys, ilmenee onnettomuustutkintakeskuksen julkistamasta raportista. Näkemä junan tulosuuntaan oli 720 metriä, mutta auton tuulilasin pystypalkki peitti näkyvyyden oikealta tulleeseen junaan. Tutkijalautakunnan mukaan risteystä hiljaisella nopeudella ylittäneen pakettiauton kuljettajan huomio kiinnittyi liikaa katsomaan vasemmalle, koska näkyvyys sinne oli huono. Oikealle näkyvyys olisi ollut riittävä, mutta hetkellä jolla kuljettaja katsoi sinne ikkunan pystypalkki yhdessä risteysmerkin kanssa ilmeisesti peittivät näkyvyyden.

Tänä vuonna on sattunut 44 tasoristeysonnettomuutta, joissa on kuollut 10 ihmistä. Hallitus on luvannut ensi vuodeksi rahaa tasoristeysten poistamiseen noin 100 miljoonaa. Yleensä summa on ollut joitakin kymmeniä miljoonia. Nyt risteyksiä poistetaan etenkin radoilla Vainikkalasta Kotkaan ja Riihimäelle. Pääradoista Helsinki-Turku ja Helsinki-Seinäjoki välillä on enää muutamia tasoristeyksiä.

Lähde Helsingin Sanomat 28.10
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001028KO9&pvm=20001028&a=2


Uuden kaupunkiradan liikenne alkaa kesäkuussa 2002

04.11.2000 20:14

Junaliikenne Helsinki-Leppävaara kaupunkiradalla alkaa vasta vuoden 2002 kesäkuussa. Samaan aikaan alkavat ajaa myös liityntäliikenteen bussit Espoossa. YTV:n ja pääkaupunkiseudun kuntien työryhmä (Jyty) päätti liikenteen aloittamisesta 24.10. Vaihtoehtona oli aloittaa liikenne jo vuodenvaihteessa. Kaupunkirata valmistuu syksyyn 2001 mennessä ja Leppävaaran liityntäterminaali vuoden 2001 loppuun mennessä. Terminaalin alle on suunniteltu rakennettavaksi pysäköintihalli aikaisintaan 2002.

Lähde Helsingin Sanomat 25.10
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001025KA9&pvm=20001025&a=2


Rautatieaseman kattaminen alkoi

04.11.2000 20:07

Helsingin päärautatieaseman kattaminen lasi- ja teräskatteella alkoi lokakuun lopussa. Katettavan osuuden pituus on 165 metriä. Näin esimerkiksi Pendolinot mahtuvat uuden katteen alle. Rakennustöiden ensimmäisessä vaiheessa laitureiden 4 ja 5 laiturit suljetaan itäisen siipirakennuksen päätyyn saakka. Asemalaitureiden kattaminen maksaa 40 miljoonaa markkaa ja työn pitäisi olla valmis elokuussa 2001. Tilasta muodostuu puolilämmin tila mm. asemalaiturin päädyn alla kulkevien kaukolämpöputkien ansiosta. Siipirakennuksien päässä olevista laitureista 1-3 ja 12-19 ei ole vielä tehty päätöksiä. Toimenpiteet riippuvat mm. YTV:n sopimuskunnista ja mitä VR-yhtymä rakennuttaa läntisen siipirakennuksen vieressä olevalle tontille, josta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu.

Lähde Helsingin Sanomat 25.10
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20001025KA5&pvm=20001025&a=2


Suomi hakee TEN-tukea 780 miljoonaa markkaa

22.10.2000 17:47

Suomi EU:lta yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen rakentamiseen seuraavalle kuudelle vuodelle yhteensä 780 miljoonaa markkaa. Monivuotisen ohjelman tukea haetaan kuudelle hankejoukolle. Hankkeista noin puolet liittyy Pohjolan kolmioon. Tähän saakka tukea on haettu vuosi kerrallaan. Suomi on saanut vuosittain noin 110 miljoonaa markkaa.

Lähde Liikenneministeriön tiedote 18.10.2000
Lähde WWW http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/ti181000239fin.htm


Raahen radan sähköistys alkoi

22.10.2000 17:42

Ratahallintokeskus panostaa lähivuosina tuntuvasti Pohjois-Suomen ratojen sähköistykseen. Tähän liittyen on tavaraliikenteen rataosan Tuomioja-Raahe sähköistys käynnistynyt. Sähköistys valmistuu kesällä 2001. Rataosan Oulu-Rovaniemi rakennesuunnittelu on käynnistynyt. Sähköistyksen on määrä valmistua vuoden 2004 lopussa.

Lähde RHK:n tiedote 20.10.2000
Lähde WWW http://www.rhk.fi/tiedotteet/tiedotteet.html


Radoille uusi radiojärjestelmä

22.10.2000 17:37

Rautatateiden valtakunnallinen radiojärjestelmä uusitaan vuoteen 2006 mennessä. Uusi radioverkko perustuu eurooppalaisen standardin mukaiseen rautateiden GSM-järjestelmään (GSM-R). Vanha radiojärjestelmä perustuu 1970-luvun tekniikkaan. Radioverkon rakennuttaa Ratahallintokeskus ja sen kokonaishinnaksi tulee 300 miljoonaa markkaa, jota 68 miljoonaa rahoitetaan syksyn lisäbudjetista.

Syksyn lisäbudjetin yhteydessä sovittiin myös, että liikenne- ja viestintäministeriö sisällyttää vuoden 2002 budjettiin Tikkurila-Kerava kaupunkiradan rakentamisen aloittamisen.

Lähde Liikenneministeriön tiedote 14.9.2000
Lähde WWW http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/ti140900216fin.htm


Korjaus Soinlahden uutiseen

13.10.2000 21:52

Soinlahdessa kiskoilta suistunut veturi oli siis tyypiltään Dv16, eikä Dr16 kuten vahingossa kirjoitin. Pahoittelen!


Tavarajuna kiskoilta Soinlahdessa

13.10.2000 21:46

Keskiviikkona 11. lokakuuta sahatavaralla lastattu juna putosi kiskoilta Iisalmen pohjoispuolella, Soinlahdessa. Juna oli tulossa Finnforest Oyj:n sahalta. Syynä onnettomuuteen oli radan sortuminen. Rata petti ilmeisesti juuri Dv16-veturin alla, koska veturin takaosa ja neljä umpitavaravaunua suistui kiskoilta. Vaunujen nosto ja radan korjaus kesti perjaintaihin. Perjantaina radankorjausvaiheen yhteydessä kaivuri vielä katkaisi vahingossa radan sivussa kulkevan turvakaapelin, jolloin ainakin yksi valo-ohjattu tasoristeys meni pimeäksi.

Turma sattui sahan sivuraiteella, joten se ei haitannut liikennettä Iisalmen ja Kajaanin välillä. Veturina oli 2029.


Sillan purku vei sähköt

10.10.2000 13:05

Käytöstä poistetun Turun vanhan Pohjolan sillan purkaminen estää sähkövetureiden kulkemisen omalla voimallaan noin kolmen viiko ajan. Pikajunat ja Turkuun saapuva liikenne voivat alittaa sillan rullaamalla, mutta tavarajunien matkaan saattamiseen tarvitaan työntövoimaa. Dieselveturit lykkäävät tavarajunia noin 300 metriä, jotta ne selviytyvät virtapiirissä olevan johdon alle. Purkutyöt kestävät noin kolme viikkoa. Ratapihan pohjoispäässä oleva Pohjolan uusi silta on jo maantieliikenteen käytössä.

Lähde Etelä-Suomen sähköalue/Markku Luoto, Turun Sanomat


Mielenosoitus Porvoossa Su 8.10

02.10.2000 19:41

Sunnuntaina 8.10 klo 13.00 järjestetään mielenosoitus Porvoon keskustan rantaraideyhteyden puolesta. Paikalle on kutsuttu lehdistöä sekä kunnallisvaaliehdokkaita ym. Lisäksi Tk 3 1168 liikennöi yleisöajoja La 7.10 klo 12 - 14.00 välisenä aikana välillä Porvoo keskusta - Kiiala. Samoin sunnuntaina 8.10 klo 12 - 13.00 sekä 15 -16. Rautatieharrastajat ym. tervetuloa paikalle!

Lähde Tapani Laaksomies/Porvoon museorautatie Ry


VR-Rata puhdisti sepeliä Virossa

30.09.2000 17:24

Oy VR-Rata Ab teki viime keväänä virolaiselle EVR Koehne As:lle tarjouksen Tallinna-Narva -rata-osan kunnostukseen kuuluvasta sepelinpuhdistusurakasta ja sai aliurakan. Linjaosuuden työt alkoivat 17.6.2000 ja päättyivät 21.9.2000. Työt ratapihoilla jatkuvat aina myöhäissyksyyn asti.

Tallinna-Narva -rataosa on sähköistämätön, noin 300 kilometrin pituinen Eesti Raudteen omistama rata, ja sillä on pääosin tavaraliikennettä. Ensimmäinen työkohde sijaitsi Sonda-Johvi rataosuudella, joka on Rakveren ja Narvan välillä.

"Viron urakkamarkkinoille lähtö on VR-Radan toimintastrategiaa, joka sisältää mm. lähialueiden vientitoimintaan osallistumisen", hanketta johtanut projektipäällikkö Pasi Aarnio sanoo. "Viron työmaalla paikalliset käyttäjät puhuivat pääasiassa venäjää, joten käytimme aluksi tulkkia." Sopimusasioissa kielenä oli englanti, mutta päivittäisten asioiden hoidossa pärjäsimme suomen kielellä."

"Seuloimme kesällä sepeliä 15 kilometrin matkan." "Käymme nyt neuvotteluja seuraavien kuuden vuoden jatkourakoista, joissa vuosittaisiksi suoritemääriksi arvioidaan 35 kilometriä."

Kesän urakassa sepeliseula ja varaseula olivat Suomesta. Seulan mukana työskennellyt miehistö, Petteri Laaksonen ja Jukka Laine, ovat Länsi-Suomen ratakeskuksen kirjoilla. Koneasioiden järjestely oli Arto Kukkolan, Tapani Saarisen ja Ari Kiiskisen harteilla.

"Sepelinpuhdistus oli Virossa hitaampaa kuin mihin Suomessa on totuttu, koska tukikerros oli likaisempi ja siellä seulotaan sepeli syvemmältä kuin meillä", Pasi Aarnio sanoo. "Sepeli pakkautui pölkkyjen väliin, josta miehet tiputtelivat sitä rautakangilla alas."

Työraot olivat tiistaisin ja torstaisin klo 6.00-18.00. Rata piti luovuttaa liikenteelle kello 18.00 siinä kunnossa, että junat pääsivät 40 kilometrin tuntinopeudella kunnostetun kohdan yli.

Lähde Timo Laine


Tornion tavara-asema tuhoutui palossa

15.09.2000 19:08

Tornion tavara-asema tuhoutui pahoin tulipalossa sunnuntain vastaisena yönä. Tuli tuhosi kaksi vanhaa ja arvokasta makasiinia korjauskelvottomaksi. Poliisin mukaan palo on todennäköisesti sytytetty tahallaan. Tornion tavaraliikenne vaikeutuu palon takia, mutta ei keskeydy.

Lähde HS 11.9
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000911KO10&pvm=20000911


Marja-Radan linjausvaihtoehdot valmistuneet

15.09.2000 19:00

Vantaalle suunnitellun Marja-radan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on valmistunut nähtäväksi. YVA:sta on mahdollisuus esittää mielipide Uudenmaan ympäristökeskukselle. YVA on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset aiotaan selvittää. Siinä esitetään myös linjaus- ja liikennejärjestelmävaihtoehdot. Radan ympäristössä on arvokkaita ympäristökohteita kuten Vantaanjokilaakso, jonka säilyttäminen on tärkeää.

Lähde Helsingin Sanomat 9.9
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000909KA10&pvm=20000909


VR ei luovu makuuvaunuista

15.09.2000 18:57

VR:n henkilöliikenteen johtaja Pekka Söderling oikoo julkisuudessa olleita käsityksiä, että VR olisi luopumassa makuuvaunuista. Hänen mukaansa makuuvaunuja tarvitaan tulevaisuudessakin. Makuuvaunujen määrä vähenee kuitenkin arviolta kolmannekseen. Väheneminen johtuu matka-aikojen nopeutumisesta. Nykyisillä makuuvaunuilla on vielä edessä 5-10 käyttövuotta. Uudet vaunut maksaisivat satoja miljoonia markkoja.

Lähde MTV3 Internet 8.9
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=30400


Tasoristeysturma Laukaalla vaati kuolonuhrin

07.09.2000 18:20

Laukaassa kuoli tänään 60-vuotias mies tasoristeysonnettomuudessa tänään aamulla. Traktori jäi tavarajunan alle noin kello kymmenen. Vartioimattomassa tasoristeyksessä kasvillisuus haittaa hiukan näkyvyyttä. Tasoristeysonnettomuuksissa on kuollut tänä vuonna jo kymmenen ihmistä. Tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut kaikkiaan 34.

Lähde MTV3 uutiset 7.9
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=30299


Suonenjoen turman veturinkuljettaja syytön

07.09.2000 18:16

Kuopion käräjäoikeus on eilen hylännyt iisalmelaista veturinkuljettajaa vastaan ajetun syytteen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Veturinkuljettaja ajoi Intercity-junaa, joka törmäsi tavarajunaan Suonenjoen aseman lähellä kaksi vuotta sitten. Turmassa loukkaantui 21 ihmistä. Käräjäoikeuden mielestä jäi näyttämättä, osoittiko pääopastin Intercity-junalle punaista vai vihreää valoa.

Lähde MTV3 uutiset 6.9
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=30236


Sata vuotta sähköraitiovaunuja

04.09.2000 12:06

Sähköinen rautiovaunuliikenne aloitettiin Helsingissä 4.9.1900. Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Oy:n ensimmäinen sähköinen linja oli väliaikainen reitti Töölöstä Hietalahteen. Samana vuonna avattiin kuitenkin pysyvät linjat Töölöstä Kaivopuistoon, Mariankadulta Hietalahteen ja Sörnäisistä Kauppatorille. Hevosvetoinen raitovaunuliikenne oli alkanut Helsingissä jo 1891. Helsingin raitiovaunuliikenteen huippuvuosi oli vuosi 1945, jolloin matkustajia oli 150 miljoonaa, lähes kolme kertaa nykyistä enemmän. 1960-luvulla harkittiin jopa raitiovaunuliikenteen lopettamista, mutta ratikat pelasti rationalisointiohjelma, johon kuului mm. kuljettajarahatukseen siirtyminen. Uusia nivelraitiovaunuja alkoi tulla vuonna 1973 ja matalattiaraitiovaunuja tulee liikenteeseen yhteensä 40 kappaletta vuoteen 2003 mennessä. Suunnitelmissa on linjojen 6 ja 8 jatkaminen Arabianrantaan ja täysin uusi linja 9 Ilmalasta keskustaan.

Lähde Helsingin Sanomat 2.9
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000902KA3&pvm=20000902&a=2


YTV haluaa muutoksia rautatielakiesitykseen

29.08.2000 07:59

YTV:n hallitus on kokouksessaan 24.8 esittää muutoksia rautatielakiesitykseen. Esityksen mukaan VR:llä olisi edelleenkin oikeus kotimaiseen rautatieliikenteeseen. YTV:n mielestä VR:n monopoliasemalle ei ole perusteita. Esityksen perusteena olevassa EU-direktiivissä rataverkon käyttöoikeus voi olla muullakin yhteisöllä, esimerkiksi YTV:llä, joka nytkin tilaa pääkaupunkiseudun junaliikenteen. Lisäksi YTV vaatii pääkaupunkiseudun liikenteelle tasavertaista asemaa muuhun henkilöliikenteeseen nähden.

Lähde YTV:n tiedote 24.8
Lähde WWW http://www.ytv.fi/tiedot/tied_24082000_1.html


Mies menehtyi tasoristeysonnettomuudessa

27.08.2000 19:34

Yksi ihminen kuoli tasoristeysonnettomuudessa Pieksämäellä 16.8. 63-vuotiaan miehen kuljettama auto jäi pikajunan alle Pöyhölän vartioimattomassa tasoristeyksessä Pieksämäen maalaiskunnassa. Näkyvyys junan tulosuuntaan oli vähintään kilometri. Tasoristeysonnettomuuksissa on kuollut tänä vuonna jo kahdeksan ihmistä. Koko viime vuonna vastaavissa onnettomuuksissa menehtyi kymmenen ihmistä.

Lähde MTV3 Internet - uutiset 16.8
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=28245


Lipunmyyntikyltit eivät kestäneet kesäsäätä

27.08.2000 19:16

Paikallisjuniin asennetut lipunmyynnin opastekyltit eivät ole kestäneet kesäaurinkoa. VR muutti lähijunien lipunmyyntikäytäntöä tammikuussa siten, että ruuhka-aikoina lippuja myydään vain yhdessä erikseen lipunmyyntikyltillä varustetussa osastossa. Aurinkoisella säällä kuitenkin kaikki kyltit näyttävät tekstiä "ei lipunmyyntiä", joten matkustajien on mahdoton tietää mihin vaunuun nousta. Suomalaisen Mitronin valmistamien kylttien tekstit olisi tarkoitus saada vaihtumaan lämpötilaa säätämällä, mutta kylteissä käytetty lämpöaktiivinen kalvo onkin reagoinut auringon lämpöön ja väärä teksti on noussut esille. Lisäksi kyltit ovat haalistuneet, joten niiden tulkinta on hankalaa pilviselläkin säällä. Valmistaja on luvannut uusia kylttejä elo-syyskuun vaihteeseen.

Lähde Helsingin Sanomat 8.8
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000808KA5&pvm=20000808


Uusi tasoristeysonnettomuus Kemissä

11.08.2000 17:18

Kemi-Oulun rataosalla sattui taas tasoristeysonnettomuus. Torstaina Kemin Ajoksen satamaan menossa ollut veturi osui tasoristeyksessä keskelle henkilöautoa. Auto sinkoutui tien sivuun ja romuttui täysin. Autossa ollut pariskunta ei loukkaantunut vakavasti. Tasoristeyksessä on varoitusvalot, mutta ei puomeja.

Lähde MTV3 Internet - Uutiset 10.8
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=27733


Kaksi kuoli tasoristeyksessä Haukiputaalla

10.08.2000 12:27

Kaksi ihmistä ihmistä kuoli auton jäätyä junan alle tasoristeysonnettomuudessa Haukiputaan asemakylällä keskiviikkoiltana. Junan matkustajista ei kukaan loukkaantunut. Tasoristeys on osittain vartioitu. Sen toisella puolella on valot ja toisella puomi. Juna ei päässyt liikkumaan radalta ilman raivauskalustoa. Rata saatiin avatuksi myöhään illalla. Kiskot eivät vaurioituneet. Onnettomuus on kolmas samalla rataosuudella tänä vuonna.

Lähde Helsingin Sanomat 10.8
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000810KO13&pvm=20000810


VR ei kiinnostunut Viron rautateistä

10.08.2000 12:04

VR ei jättänyt aikomuksestaan huolimatta tarjousta yksityistettävästä Viro rautatieverkosta. VR-Yhtymän pääjohtaja Henri Kuitunen sanoo VR:n harkinneen asiaa ja päätyneen siihen, ettei tarjouskilpailuun kannata osallistua. Yksityistämisen ongelmallisuutta lisäsi se, että rataverkkokin kuului yksityistettäviin asioihin.

Viron yksityistämisvirasto myy parhaillaan 66% Eesti Raudteestä. Yhtiön osakkeista tehtiin määräaikaan mennessä neljä tarjousta.

Lähde Kauppalehti 9.8 s. 12
Lähde WWW http://www.kauppalehti.fi


Vilkas junamatkailu synnyttää jonoja

30.07.2000 19:20

Jopa tunnin jonot Helsingin rautatieaseman lipunmyynnissä ovat tuskastuttaneet matkustajia koko kesän. Jonojen syynä on ennätyksellisen vilkas junamatkailu.

Kesällä muutenkin vilkasta junamatkailua on lisännyt entisestään bensan hinta, joka on saanut monet vaihtamaan auton junaan. Lipunmyyntitiskeillä on kuitenkin kesät talvet aina sama määrä työntekijöitä. VR:n mukaan työntekijöitä ei voida ottaa pelkästään sesonkiajaksi, koska työhön kouluttamiseen menee niin pitkä aika.

- Kyllä tietysti näin loma-aikaan on ruuhkia ihan riittämiin, toteaa Esa Peurala.

- Jonot on pitkiä, se on myönnettävä. Raaka-arvio on varmaan, että semmoinen varttitunti on keskiarvo, mutta ruuhka-aika on tietysti asia erikseen. Silloin saattaa tunninkin verran joutua jonottamaan, sanoo Susanne Rintamäki VR:n Helsingin lipunmyynnistä.

Mitä aiotaan tehdä? - Vuoroja on uusittu jonkin verran, ja ihmisiä ohjattu siirtymään toisille kassoille ja käyttämään junamaattia, toteaa Rintamäki.

Lähde NELONEN
Lähde WWW http://www.nelonen.fi/uutiset/kotimaa/kotimaa_alasivu.phtml?id=2150


Matkustaja kuoli tasoristeysonnettomuudessa

08.07.2000 20:20

17-vuotias mies kuoli tasoristeysonnettomuudessa Kuivaniemellä 6.7. Vajaat kaksikymmentä muuta matkustajaa sai lieviä vammoja. Veturin kuljettaja loukkaantui lievästi. Junassa oli 33 matkustajaa. Täysperävaunullinen rekka oli törmäyshetkellä täydessä kivimurskekuormassa, joten se painoi lasteineen suunnilleen veturin verran, 65 tonnia. Auton kuljettaja ei ehtinyt pois risteyksestä ja juna törmäsi rekan perävaunuun 120 kilometrin tuntinopeudella. Sää onnettomuushetkellä oli kirkas.

Lähde Helsingin Sanomat 7.7.
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000707KO5&pvm=20000707&a=2


Onnettomuus raiteenvaihdossa Kemi-Oulu välillä

08.07.2000 19:48

Ratapölkkylastissa työmaalle työnnetty tavarajuna törmäsi raiteenvaihtokoneeseen Olhava–Kuivaniemi -rataosalla maanantaina noin klo 15. Oulun ja Kemin välillä sattuneessa onnettomuudessa loukkaantui kolme VR:n henkilökuntaan kuuluvaa miestä lievästi. Raiteenvaihtokone vaurioitui. Onnettomuuden johdosta korvattiin yöjunia busseilla. Päiväjunien bussikorvauksen piti jatkua 9.7 saakka, mutta se lopetettiin 5.7 alkaen.

Lähde VR uutisia 3.7 ja 4.7
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n46


Uusi Intercity vuoro Ouluun

08.07.2000 19:43

Heinäkuun 3. päivänä alkoi uusi Intercity-vuoro Helsingistä Ouluun. Vuoro lähtee Helsigistä (su-pe) kello 17.58 ja on Oulussa 0.20. Oulusta vuoro lähtee takaisin (ma-la) 4.38 ja on perillä Helsingissä klo 11.02. Junat pysähtyvät vain Pasilassa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Seinäjoella, Kokkolassa ja Ylivieskassa. Vuorolla VR yrittää vastata lentoliikenteen kilpailuun liikematkustajista.

Lähde VR uutisia 30.6
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n45


Lippujen hinnat nousivat heinäkuussa

08.07.2000 19:38

VR nosti lippujen hintaa heinäkuun alussa keskimäärin 2,7%. Kaukoliikenteessä korotus kohdistuu matkalippuihin. Paikkalippujen hinta ei nouse. Helsingin lähiliikenteen lippujen hinnat nousevat noin 3%. YTV-alueen sisällä liput eivät kallistu.

Lähde VR uutisia 26.6
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n40


Jyväskylän junaonnettomuuden syytteet nurin

08.07.2000 19:08

Jyväskylän käräjäoikeus hylkäsi 22.6 kaikki syytteet pieksamäkeläistä 41-vuotiasta veturinkuljettajaa kohtaan. Pikajunan veturi syöksyi vaihteesta ulos 6.3.1998 110 km/h nopeudella. Matkustajavaunuista kaksi kaatui ja kaksi putosi kiskoilta. Kymmenen kuolleen joukossa oli toinen veturinkuljettaja. Syytteet sai hänen vieressään tähystäjänä ollut kuljettaja.

Hylätyt rikossyytteen olivat nimeltään liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kymmenen kuoleman tuottamusta ja 13 vamman tuottamusta. Käräjäoikeuden päätös oli yksimielinen.

Lähde Helsingin Sanomat 23.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000623KO20&pvm=20000623&a=2


Kunnat huolissaan pääradan ruuhkista

08.07.2000 18:47

Helsingin ja Tampereen välinen rata tarvitsee uusia ohitusraiteita junien kasvavien nopeuserojen vuoksi. Lisäraiteiden olisi syytä olla valmiita, kun uudet Pendolinot kulkevat radalla vuonna 2003 jopa kahdensadan kilometrin tuntivauhtia. Radalle tarvitaan myös lisää nopeita taajamajunia. Matkustajamäärät kasvavat ennusteiden mukaan pääradalla 30 % seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana.

Ehdotukset sisältyvät tuoreeseen esitykseen pääradan kehittämisestä vuoteen 2020 mennessä. Kuntien, maakuntien ja Ratahallintokeskuksen yhteinen työryhmä luovutti aiheesta tekemänsä selvityksen 20.6 liikenne- ja ympäristöministeriöille. Selvityksestä ilmenee myös, että VR:n vuodelle 2010 kaavailema matka-aika 1:12 Pendolinolla Helsingistä Tampereelle ei toteudu ainakaan heti, vaan matka-aika vuonna 2003 on 1:30.

Lähde Helsingin Sanomat 21.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000621KO18&pvm=20000621&a=2


Seinäjoella avattiin ensimmäinen matkakeskus

08.07.2000 18:12

Seinäjoella avattiin 15.6 Suomen ensimmäinen matkakeskus. Seuraavaksi matkakeskukset ovat avautumasssa Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Yhteensä Suomeen on suunnitteilla noin 20 matkakeskusta. Matkakeskuksesta löytyvät eri liikennevälineiden yhteinen neuvonta, lipunmyynti ja odotustilat.

Hallitus myönsi juuri tulevaisuuspaketissaan yhteensä 60 miljoonaa markkaa kaikkien liikennemuotojen sähköisen matkustajatietojärjestelmän rakentamiseen ja liikenneverkon digitointiin. Jälkimmäinen tuottaa satelliittipaikannettua tietoa esimerkiksi joukkoliikenteen kulusta reiteillään.

Lähde Helsingin Sanomat 16.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000616KO5&pvm=20000616&a=2


Jyväskylän junaturma tuonee uuden Junaturvallisuussäännön

08.07.2000 18:08

Ratahallintokeskus harkitsee junaturvallisuussäännön uudistamista, ilmeni 14.6 Jyväskylän käräjäoikeudessa. Apulaisjohtaja Kari Alppivuori ilmoitti, että säännön muuttaminen on keskustelun alla. Hänen mielestään ratahallintokeskuksen pitäisi antaa toiminnasta vastaavana viranomaisena vain yleisiä määräyksiä, joita liikenteenharjoittaja sitten noudattaa oman yksityiskohtaisen ohjeistuksensa avulla. Junaturvallisuussääntö on ylin raideliikennettä ohjaava asiakirja, jonka määräykset ovat velvoittavia. Nykyisin säännöissä puhutaan vastuista ja velvollisuuksista hyvinkin tarkasti.

Alppivuorta kuultiin todistajana jutussa, jossa käsitellään Jyväskylässä maaliskuussa 1998 sattunutta junaonnettomuutta. Siinä kuoli kymmenen ihmistä, heidän joukossaan junaa ohjannut kuljettaja.

Lähde Helsingin Sanomat 15.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000615KO35&pvm=20000615&a=2


VR:n tulos parani alkuvuonna

08.07.2000 17:59

VR:n konsernin liikevoitto oli tammi-huhtikuussa 11 miljoonaa markkaa, kun se viime vuonna oli vastaavaan aikaa -3 Mmk. Liikevaihtoa kertyi alkuvuonna 2 035 Mmk (2 027 Mmk). Tavaraliikenteen tonnimäärä laski 2%, kun taas lähiliikenteen matkat kasvoivat 3%. Kaukoliikenteen matkojen määrä pysyi ennallaan. Matkustajamäärä Pohjolan Liikenteen linja-autoyhtiöissä kasvoi 30%. Kasvu johtui pääkaupunkiseudun ja Turun sopimusliikenteen uusista vuoroista ja kotkalaisen Onni Vilkkaan ostosta.

Lähde VR uutisia 13.6.
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n30


VR haluaa poistaa makuuvaunut

08.07.2000 17:44

Lähes puolet makuuvaunuista aiotaan poistaa seuraavien viiden vuoden kuluessa. VR:llä on nyt käytössään 110 vaunua, ja VR:llä pohditaan hankitaanko vanhojen vaunujen tilalle uusia. Mikäli uusia ei hankita, poistuvat vaunut noin kymmenen vuoden kuluessa. "Mahdolliset makuuvaunujen vaihtoehdot ovat olleet esillä. Sesonkiaika ei paljon auta, kun kalustoa pitäisi pystyä käyttämään tehokkaasti koko vuoden ajan", VR:n henkilöliikenteen johtaja Pekka Söderling kertoo.

Lähde Helsingin Sanomat 10.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000610KO22&pvm=20000610&a=2


HKL palkittiin ratikkaliikenteen uudistamisesta

08.07.2000 17:24

Kuntatekniikan yhdistys valitsi Helsingin raitioliikenteen kehittämisen kuntatekniikan saavutukseksi. HKL on yhdistyksen mielestä määrätietoisesti edistänyt esteetöntä ja mukavaa liikkumista. Kuntatekniikan yhdistys korostaa, että palkinto annetaan asukkaiden elinympäristöä parantavalle ja kestävää kehitystä edistävälle hankkeelle.

Lähde Helsingin Sanomat 9.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000609KA20&pvm=20000609&a=2


Tampereen junat usein myöhässä

08.07.2000 17:20

Joka neljäs juna tuli Tampereelle viime vuonna VR:n virallisen laskutavan mukaan myöhässä. VR:n laskutavan mukaan juna katsotaan myöhästyneeksi, kun se tulee asemalle yli viisi minuuttia myöhässä. Aivan minuutilleen Tampereelle saapui runsas puolet 20000 kaukojunavuorosta. Ratahallintokeskus arvioi, että noin puolet junien myöhästymisistä sattuu Tampereen seudulla. Viime vuonna myöhästymisminuutit hieman vähenivät edellisvuodesta, mutta olivat edelleen kaksinkertaiset vuoden 1993 tasoon. Kun VR kertoo kaukoliikenteen täsmällisyydeksi vuonna 1998 84%, luku kertoo vain saapumiset pääteasemalle. Uudessa kesäkuun alussa voimaan tulleessa aikataulussa on lisätty junien pysähtymis- ja vaihtoaikoja.

Lähde Helsingin Sanomat 7.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000607KO8&pvm=20000607&a=2


VR:n konepajan johto tuomittiin työpaikkakiusaamisesta

08.07.2000 17:11

VR:n Hyvinkään konepajan päällikkö, osastopäällikkö ja työnjohtaja on tuomittu työsyrjinnästä ja vammantuottamuksesta sakkoihin ja korvauksiin. Hyvinkään käräjäoikeus antoi päätöksensä 6.6. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta kun ns. työpaikkakiusaamisen takia on tuomittu työsyrjinnän lisäksi vammantuottamuksesta. Tapahtumasarja alkoi kun, konepajan veturiosaston työsuojeluasiamies oli kiinnittänyt huomiota työpaikkansa epäkohtiin, mm. asbestipölyyn veturissa syksyllä 1996.

Lähde Helsingin Sanomat 7.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000607KA24&pvm=20000607&a=2


Konduktöörien lipumyyntilaite koekäyttöön

06.07.2000 14:39

VR on ottanut konduktöörien lipunmyyntilaitteen koekäyttöön kesäkuussa. Käytössä on 20 laitetta, jotka kuuluvat osana YTV:n matkakorttihankkeeseen. Kannettavassa laitteessa on tiedot myytävistä lipuista, hinnoista ja alennuksista. Laitteesta tulostuvalla lipulla korvataan pahvi- ja paperiliput sekä maksulipukkeet.

Lähde VR uutisia 5.6
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm


Junaliikenne Turku-Toijala sähköiseksi

01.06.2000 18:23

Rataosan Turku-Toijala sähköistys on valmistunut ja säännöllinen sähköjunaliikenne alkaa sunnuntaina 4.6. Sähköistyksen painopiste siirtyy tämän jälkeen Pohjois-Suomeen.

Turku-Toijala rataosan pituus on 128 km ja sähköistys alkoi 1996. Sähköistyksen rakennuttajana on ollut RHK ja urakoitsijana Fortum ja VR-Rata. Sähköistyksen ohella rataa on perusparannettu ja ratapihoja uudistettu. Lisäksi on poistettu joitakin tasoristeyksiä. Myös turvalaitteita on uusittu. Näiden töiden ja sähköistyksen kokonaiskustannukset olivat 450 miljoonaa markkaa.

Lähde RHK tiedote 30.5
Lähde WWW http://www.rhk.fi/tiedotteet/tiedotteet.html


Lipunmyynteja sulkeutuu

01.06.2000 18:00

VR lopettaa lipunmyynnin 4.6 Sukevan, Vihtarin ja Viinijärven asemilta myynnin vähäisyyden vuoksi. Pukinmäen ja Puistolan asemilta lipunmyynti loppuu 2.6. Matkustajat voivat ostaa lippunsa junasta ilman lisämaksua. Junien pysähtyvät asemilla entiseen tapaan.

Lähde Helsingin Sanomat 1.6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?artid=20000601KA15&pvm=20000601


Vainikkalan passintarkastus tilapulassa ulkona

01.06.2000 17:50

Vainikkalan raja-asemalla Venäjän juniin nousevat ja Venäjältä palaavat matkustajat joutuvat passi- ja tullitarkastukseen tiloissa, jotka eivät vastaa kansainvälisen raja-aseman tasoa. Tarkastukset tehdään kapeassa läpikulkukäytävässä. Matkustajille ei ole odotustiloja, ellei raahaudu laukkuineen aseman toisen pään kahvilaan. Hankaluutta lisää se, että aamu- ja iltajunat Sibelius ja Repin ovat asemalla samanaikaisesti. Vaikka matkustajamäärät ovat yleensä melko pieniä, on asemalla ajoittain matkustajia ruuhkaksi asti, kuten Pietarin jääkiekkokisojen aikana. Parannusta tilanteeseen ei ole odotettavissa. Asema on VR:n kiinteistöosaston vuokralainen.

Lähde Helsingin Sanomat 22.5
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000522KO3&pvm=20000522&a=2


Salama pysätti metron maanantaiaamuna

30.05.2000 20:19

Maanantaina aamulla seitsemän aikaan iskenyt salama sotki vahvasti Helsingin metroliikenteen. Salama vaurioitti metron liikenteenohjauslaitteistoa. Junia ei voitu ohjata lainkaan Vuosaaresta ja Mellunmäestä Itäkeskukseen päin. Metroliikenteen ongelmat haittasivat tuhansia työmatkalaisia. Vuosaaresta ja Mellunmäestä ei voitu ohjata junia muutamaan tuntiin lainkaan Itäkeskukseen päin. Metrot saatiin normaaliaikatauluun klo 10 jälkeen.

Lähde MTV3 Internet - Uutiset 29.5
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=22148


Ukko-Pekalla matkaan

25.05.2000 11:16

Helsingistä Iisalmeen ja takaisin pääsee kesäkuussa Ukko-Pekan kyydissä. Erikoisjuna lähtee Helsingistä 6.kesäkuuta kello 06.18 ja saapuu Iisalmeen illalla 18.40. Paluumatka tapahtuu 10.kesäkuuta, jolloin juna lähtee Iisalmesta 13.20 ja saapuu Helsinkiin yön tunteina. Matkaa hidastaa se, että veturi joudutaan kääntämään Kouvolassa. Matkustajia pyydetään pukeutumaan 1940 - 1950 luvun asuihin. Edestakainen lippu Helsingistä Iisalmeen maksaa 700 markkaa. Lippuja voi ostaa myös junasta. Matkan järjestää Iisalmen Teollisuuskylä Oy, joka juhlii 25-vuotista taivaltaan. Kutsuvieraat nousevat kyytiin vasta Lapinlahdelta, joten ainakin sinne asti juna lienee melko tyhjä.


Viron rautateitä ei haluta myydä VR:lle

25.05.2000 09:34

Viron valtion rautateiden Eesti Raudteen hallituksen puheenjohtaja ja liikenneministeriön kanslianeuvos Ardo Ojasalu torjuu selvin sanakääntein Eesti Raudteen myymisen VR:lle. Virolaiset pelkäävät VR:n siirtävän hyvin kannattavat Venäjän transitokuljetukset itselleen. "Toivon hartaasti, että yksityistämisen toimeenpanijoilla riittää tervettä järkeä hylätä suomalaisten tarjous", Ojasalu sanoo peittelemättä virolaiselle Äripäev-talouslehdelle.

Lähde Tekniikka&Talous 4.5
Lähde WWW http://www.tektal.saunalahti.fi/main.php3?id=4939


RHK etsii keinoja parantaa hiljaisia tasoristeyksiä

22.05.2000 18:37

Ratahallintokeskus (RHK) etsii halpoja ja helppoja keinoja parantaa yksityis- ja tilusteiden tasoristeysten turvallisuutta, jota RHK pitää paikoittain hyvin heikkona. RHK:n pilottihankkeena on Turku-Toijala rataosa, jonka 94 tasoristeyksestä noin puolet vaatii korjaamista, jotta junien nopeus voidaan nostaa 140 km/h:ssa vuoden 2002 alusta. Keinovalikoimassa ovat mm. "turhien" tasoristeysten poisto, raskaiden ajoneuvojen ylityskiellot, tasoristeysten raivaus ja uusien halpojen varoituslaitteiden kehittäminen.

Seuraavaksi tasoristeysprojekti menee Haapamäki-Orivesi-rataosalle. Sen tasoristeykset halutaan kuntoon, koska Tampereen-Jyväskylän rata on ratahallinnon mielestä suljettava, kun sen tunneleita korjataan Pendolinoja varten ja Jyväskylän-junat joutuvat kiertämään Haapamäen kautta.

Lähde Helsingin Sanomat 22.5
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?artid=20000522KO7&pvm=20000522


Helsingin lähiliikenteessä ahdasta

21.05.2000 17:50

Helsingin lähiliikenteen junakapasitteeti alkaa olla äärirajoilla. Matkusjamäärä kasvoi 1995-1999 37 prosenttia. Tilanne pahenee ensi vuonna kun Leppävaaran kaupunkiradan liikenne alkaa. Uusia junia ei ole tulossa, mutta VR miettii vippaskonsteja, joilla kasvava liikenne hoituisi.

Lähde Helsingin Sanomat 19.5
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000519KA4&pvm=20000519&a=2


Uusi aikataulu hidastaa junia

21.05.2000 17:44

Uusi 4.6 voimaan tuleva aikataulu hidastaa pikajunia. Erityisesti hidastuvat Iisalmen suunnan pikajunat, jotka hidastuvat jopa 50 minuuttia. Oulun ja Joensuun pikajunat hidastuvat noin 15 minuuttia. Hidastusten syynä on kulunvalvonnan puuttuminen tietyiltä rataosuuksilta, joissa sallittu nopeus on laskettu 120 km/h:ssa. Uusi aikataulu tuo mukaan myös uusia Intercity-junia mm. Helsingistä Jyväskylään, Ouluun ja Turkuun. Myös Kuopion ja Turun välille tulee Intercity-juna.

Lähde VR tiedote 17.5
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n29


Työryhmä: Joukkoliikenne paremmin huomioon

21.05.2000 17:37

Erityisesti kaupunkiseutujen liikenneverkostoa rakennettaessa julkinen rahoitus tulisi suunnata hankkeisiin, jotka edistävät myös joukkoliikennettä. Näin esittää liikenneministeriön työryhmä ehdotuksessaan ministeriön joukkoliikennestrategiaksi. Työryhmä luovutti mietintönsä ministeri Olli-Pekka Heinoselle 2. toukokuuta.

Strategia linjaa keinoja, joilla päästäisiin joukkoliikenteen keskeisiin tavoitteisiin. Päätavoitteena on, että joukkoliikenteen markkinaosuus säilyy ja liikkumisen peruspalvelut turvataan. Kaupungeissa ja niiden välisessä liikenteessä joukkoliikenteen osuutta tulisi lisätä nykyisestä. Maaseudulla taas pitää turvata autottomien liikkumismahdollisuudet.

Valtio käyttää vuosittain teiden ja ratojen pitoon noin kuusi miljardia markkaa ja julkiseen liikenteeseen noin 0,8 miljardia markkaa. Kunnat käyttävät väylien pitoon ja julkiseen liikenteeseen yhteensä yli 4,5 miljardia markkaa vuodessa.

Työryhmän mielestä joukkoliikenteen tavoitteet voidaan saavuttaa pitkälti nykyisellä julkisella rahoituksella, jos voimavaroja kohdennetaan uudelleen ja asetetaan kehittämiskohteet tärkeysjärjestykseen. Jos tuloksia halutaan nopeammin, tarvitaan kuitenkin lisärahoitusta. Työryhmä korostaa, että tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä. Joukkoliikennettä on kehitettävä kokonaisuutena niin, että eri liikennemuodot tukevat toisiaan.

Lähde Liikenneministeriön tiedote 2.5
Lähde WWW http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/ti02050090fin.htm


Uusia yhteyksiä Savoon

16.05.2000 10:57

Pieksämäellä järjestyillä Itä-Suomen joukkoliikenteen neuvottelupäivillä VR:n Savo-Kainuun reittipäällikkö Helena Tarkiainen kertoi, että suunnitteilla on vuoden 2005 aikoihin lisätä Kuopion ja Pieksämäen välisiä junavuoroja kolmella junaparilla.

Kun Pendolino-liikenne Jyväskylään alkaa vuonna 2002, suunnitelmissa on myös jatkaa niiden liikennöintiä Kuopioon asti, jolloin Savon radalta avautuisi nopea yhteys Helsinkiin Jyväskylän ja Tampereen kautta. Tähän asti käytettyä reittiä Mikkelin ja Kouvolan kautta haittaavat välin useat tasoristeykset, joista ei päästä kokonaan eroon ainakaan kymmeneen vuoteen ellei lisärahoitusta saada. Nuolijunaliikenne Savon radalla Kouvolan kautta Helsinkiin on kuitenkin tarkoitus aloittaa viimeistään vuonna 2012.

Kun uudet dieselkiskobussit saadaan, niillä on aikomus aloittaa liikennöinti Iisalmen ja Ylivieskan sekä Parikkalan ja Savonlinnan välillä. Suunnitelmissa on myös Pieksämäen ja Joensuun välisen liikenteen hoitaminen tällä kalustolla, mutta ratkaisuja asiassa ei ole vielä tehty, kertoo Tarkiainen.

Lähde Savon Sanomat 09.05.2000


Suomen Rautatieuutiset nyt WAPissa

13.05.2000 17:48

Suomen Rautatieuutiset ovat tästä päivästä alkaen luettavissa myös WAP-muodossa. Palvelussa on luettavissa kolme uusinta uutista. Palvelun osoite on http://www.saunalahti.fi/rautatie/wap/index.wml

Suomen Rautatieuutiset ei kuitenkaan ole ensimmäinen suomalainen WAP-rautatiesivu. Se oli Väiski Savelan sivu, joka avattiin 15.4.

Maailman ensimmäinen WAP-rautatiesivu taas oli Erik Sandblomin Erik's Rail News, joka avattiin WAP-muodossa jo kuukausia sitten.


Vaasan junaliikenne poikki 4-19.6

13.05.2000 17:08

Seinäjoen ja Vaasan välinen junaliikenne on poikki ratatöiden vuoksi 4-19.6. Seinäjoelta korvaavat bussit lähtevät junan lähtöaikoina, mutta Vaasasta bussit lähtevät ennen aikataulussa ilmoitettua aikaa, jotta jatkoyhteydet säilyvät. Katkon aikana vaihdetaan ratapölkyt noin 35 kilometrin matkalle. Katkoksen jälkeen on koko Seinäjoen ja Vaasan välinen ratayhteys raiteiden osalta peruskorjattu.

Lähde VR tiedote 10.5
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm


Kesän ratatyöt haittaavat junaliikennettä

13.05.2000 16:50

Ratahallintokeskus (RHK) perusparantaa rataverkkoa eri puolilla maata kevään, kesän ja syksyn aikana. Merkittävimmät työkohteet ovat rataosilla Helsinki–Tampere, Seinäjoki–Vaasa, Tampere–Orivesi, Toijala–Turku, Kouvola–Pieksämäki, Luumäki–Joensuu, Imatra–valtakunnan raja, Kouvola–Kotka, Kuopio–Iisalmi, Pyhäsalmi–Ylivieska ja Oulu–Tornio. Ratapihojen uusimistyöt ovat meneillään mm. Tampereella, Mikkelissä ja Mäntyharjulla.

Ratatyöt suunnitellaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa junaliikenteelle. Työt hidastavat kuitenkin ajoittain liikennettä ja saattavat aiheuttaa myöhästymisiä, mutta jatkoyhteydet pyritään kuitenkin säilyttämään. Joissakin tapauksissa järjestetään bussikorvaus.

Perusparannukseen investoidaan tänä vuonna suunnilleen yhtä paljon kuin viime vuonna eli noin 1,4 miljardia markkaa. Perusparannuksen lisäksi on käynnissä eri puolilla rataverkkoa kehittämishankkeita, joihin käytetään noin 300 miljoonaa markkaa.

Lähde RHK tiedote 9.5
Lähde WWW http://www.rhk.fi/tiedotteet/2000/0905peru.html


Marja-radan suunnittelu alkaa Vantaalla

13.05.2000 16:42

Marja-radan yleissuunnittelu on alkamassa Vantaalla. Vantaan tekninen lautakunta valitsi 3.5. Maa- ja Vesi Oy:n ja LT-Konsulttien yhteenlittymän laatimaan radasta alustavan yleissuunnitelman.

Radasta tulee noin 17,5 kilometrin pituinen ja sille tulee seitsemän asemaa. Helsinki-Vantaan asema alitetaan tunnelissa. Yleissuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2001 syyskuun loppuun mennessä. Sen kustannukset ovat noin 4,3 miljoonaa markkaa.

Lähde Helsigin Sanomat 4.5
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000504KA15&pvm=20000504


Helsingin ratapihan alikulkua avattiin

13.05.2000 16:38

Helsingin rautatieaseman päät yhdistävä kävelytunneli avattiin 2.5. Tunneliin pääsee jokaiselta laiturilta joko portailla tai hissillä. Kaisaniemestä on lisäksi luiska tunneliin. Toinen pää on Elielinaukiolla asemarakennuksen länsisiiven kärjessä. Puoli kilometriä pohjoisempana on valmistumassa uusi Linnunlaulun silta. Valmistuminen viivästyi pari viikkoa, mutta sillan pitäisi avautua 15.5.

Lähde Helsingin sanomat 3.5
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000503KA3&pvm=20000503


Heinonen: Junaliikennettä ei vielä vapauteta

16.04.2000 15:18

Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen ei halua vielä vapauttaa junaliikennettä kilpailulle. Turun Sanomille ja Aamulehdelle tänään antamassaan haastattelussa Heinonen sanoo, että tilanne ei ole vielä kypsä kilpailun avaamiseen.

Heinonen korostaa että tilanne rautateillä saattaa muuttua merkittävästi kun mukana on useita toimijoita. Hänen mukaansa turvallisuusasioiden täytyy olla silloin kunnnossa.

Raideliikenteen avaamista pohtinut työryhmä esitti jo vuosi sitten, että kilpailu avattaisiin lähiliikenteessä ja tavaraliikenteessä.

Lähde MTV3 Internet 16.4
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=18494


VR:n tulos kutistui

30.03.2000 18:22

VR:n tulos rahoituserien jälkeen laski viime vuonna 82,6 miljoonaa ja jäi 492 miljoonaan markkaan. Liikevaihto laski 172 miljoonaa 6,7 miljardiin markkaan. Suurin liikevaihtoa laskenut tekijä oli ratatöiden väheneminen. Viime vuonna VR-Rata teki valtion omistaman rataverkon kunnostustöitä 1,5 miljardilla markalla. Liikevaihdon vertailukelpoisuutta heikentää VR-Radan kirjauskäytännössä tapahtunut muutos. Tavaraliikenteen osuus liikevaihdosta oli 1,9 ja henkilöliikenteen 1,6 miljardia. Tavaraliikenteen määrä laski n. 2%, henkilökaukoliikenteen noin prosentin kun taas henkilölähiliikenne nousi n. 5%.

Lähde MTV3 uutiset 30.3
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=16780


EU:n rautatiepaketille siunaus

30.03.2000 18:12

EU:n liikenneministerit hyväksyivät Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa hyväksytyn rautatiepaketin nuijankopauksella kokouksessaan Brysselissä 28.3. Paketilla avataan rautatiekilpailu EU:n kansainvälisessä tavaraliikenteessä. Ratamaksujen on perustuttava liikennöinnistä aiheutuneisiin kustannuksiin eli rajakustannuksiin. Radanpito ja kuljetustoiminta on erotettava taloudellisesti ja hallinnollisesti toisistaan. Ratakapasiteetin jaossa ja ratamaksujen perimisessä ei saa syrjiä ketään liikennöitsijää.

Lähde LM Tiedottaa 28.3
Lähde WWW http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/ti29030057fin.htm


Kolme Tapanilassa paikallisjunan alle

22.03.2000 17:19

Kolme ihmistä jäi sunnuntaina Keravalta tulleen K-junan alle Tapanilassa. Kaksi ihmistä kuoli ja kolmas loukkaantui vakavasti. Onnettomuuteen joutuneet ovat kotoisin Helsingistä. Onnettomuus tapahtui klo 15.03 kun Keravalta lähtenyt K-juna oli ohittamassa Tapanilan asemaa, jossa K-junat eivät pysähdy.

Lähde Helsingin Sanomat 20.3
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000320/kaup/20000320ka02.html


Kuitunen havittelee Sonera-rahaa Lahden oikorataan

22.03.2000 17:17

VR-Yhtymän pääjohtaja Henri Kuitunen havittelee Soneran yksityistämisestä tulevia varoja Lahden oikorataan. Kuitunen sanoo, että ajatus ei ole lähtöisin VR:ltä. Kuitusen mielestä hanke on kuitenkin tärkeä. Ratahallintokeskus ja liikenneministeriö ovat viimeksi vuosi sitten arvioineet että oikoratahankkeet eivät voi edetä ainakaan muutamaan vuoteen.

Lähde Helsingin Sanomat 10.3
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000310/koti/20000310ko23.html


Lappeenrannan rautieaseman remontti alkaa

19.03.2000 14:20

Lappeenrannan rautatieaseman remontti alkaa 20.3. Remontti on osa Lappeenrannan matkakeskushanketta, ja sen pitäisi olla valmis samaan aikaan kuin viereen nouseva Matkahuollon rahtiterminaalinkin eli elokuun lopussa. Aseman lipunmyynti- ja asiakastilat korjataan sekä rakennuksen tilajärjestelyjä muutetaan. Lipunmyyntiä asemalla jatketaan koko remontin ajan, mutta matkustajien odotustiloja joudutaan rajoittamaan. Aseman ravintola suljetaan 27.3 alkaen remontin päättymiseen asti.

Lähde VR-uutisia 16.3
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n25


Veturinkuljettajien lakko peruuntuu

15.03.2000 16:58

Junaliikennettä ensi yönä uhannut lakko on peruuntunut. Liikenne- ja erityisalojen työnantajat ja Veturimiesten liitto ovat hyväksyneet valtakunnasovittelija Juhani Saloniuksen jättämän sovintoesityksen. Syntynyt sopimus on kaksivuotinen ja yleisen linjan mukainen. Kiistaan siitä voidaanko junavuoroja ajaa yhdellä kuljettajalla on myös saatu ratkaisu. Nopeissa junissa ja vaarallisia aineita kuljettavissa junissa säilyy kaksi kuljettajaa. Muilta osin neuvotteluja jatketaan vuoden sisällä.

Lähde MTV3 Internet 15.3
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=15413


VR haluaa ostaa Viron rautatiet

10.03.2000 18:05

VR-yhtymä on kiinnostunut Viron rautateistä. VR:n pääjohtaja Henri Kuitunen sanoo, että yhtymä saattaa osallistua tarjouskilpailuun mikäli Viro päättää yksityistää rautatiensä. Savon Sanomissa haastatellun Kuitusen mukaan VR haluaa päästä hoitamaan Venäjän ja länsimaiden välistä tavaraliikennettä. VR hävisi pari vuotta sitten tarjouskilpailun Viron kansainvälisen henkilöliikenteen ostamisesta.

Lähde MTV3 - Internet 10.3
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=15028


Sähkökatkos myöhästytti junia

10.03.2000 18:01

Aamuyöllä 7.3 tavaravaunusta irronnut suojapressu aiheutti sähkökatkon Parkanon radalla Seinäjoen eteläpuolella. Sähkökatkos myöhästytti yöjunia 0,5-1,5 tuntia. Pahiten olivat myöhässä Rovaniemi-Helsinki, Kolari-Helsinki ja Helsinki-Rovaniemi -junat. Ne myöhästyivät yli sata minuuttia. Vika myöhästytti myös tavaraliikennettä. Vika saatiin korjattu klo 4.30.

Lähde MTV3 - Internet 7.3
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=14795


Lumituisku myöhästytti junaliikennettä

10.03.2000 17:53

Kova lumituisku maanantaina 6.3 myöhästytti junaliikennettä. Keskimäärin kovasta lumentulosta on selvitty hyvin, mutta osa kaukojunista on ollut enimmillään puoli tuntia myöhässä. Pääkaupungin lähiliikenne on kärsinyt lumen tukkimista vaihteista.

Lähde MTV3 Internet - Uutiset 6.3
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=14770


RHK panostaa Pohjois-Suomeen

03.03.2000 18:45

RHK parantaa Pohjois-Suomen ratoja lähivuosina. Neljän vuoden kuluttua Oulusta pääsee sähköveturilla Rovaniemelle. Koska veturia ei tarvitse vaihtaa Oulussa, säästyy matka-aikaa noin 15 minuuttia. Matkaa nopeuttaa myös kaksi rataoikaisua ja huippunopeuden nostaminen 120 km/h:sta 140 km/h:een. Raahe-Tuomiojan väli sähköistetään vuosina 2000-2001. RHK esittää myös Oulu-Kontiomäki-Vartius ja Kontiomäki-Iisalmi ratojen sähköistystä vuoteen 2007 mennessä.

Lähde Helsingin Sanomat 2.3.2000
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000302/koti/20000302ko40.html


VR kokeilee lumiaitaa Linnunlaulussa

03.03.2000 09:35

Viime talven valtavien lumipyryjen seurauksena on VR:ssä ideoitu erilaisia keinoja selviytyä myös hankalista talvista. Paha lumipyry tukkii helspoti Helsingin ratapihan vaihteet, joita joudutaan puhdistamaan luudilla käsityönä. Linnunlaulun eteläpuoli on tuotantopalvelupäällikkö Ari Vanhasen mukaan kaikista herkin paikka, ja siksi kokeiluaita on pystytetty. Aita on samanlaista oranssia aitaa jota Tielaitos käyttää Lapissa. Räikeän oranssia aitaa näkee myös rakennustyömailla ja laskettelurinteissä.

Lähde Helsingin Sanomat 14.2.2000
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000214/kaup/20000214ka13.html


VR-Rata lomauttaa 3000 työntekijää

21.02.2000 10:35

VR:n radanrakennus- ja kunnossapitoyhtiö lomauttaa kaikki 3000 työntekijäänsä tämän vuoden aikana viikoksi. Lisäksi yhtiössä harkitaan noin sadan henkilön irtisanomista. VR-Radan johto selittää lomautuksia ja irtisanomisia tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Heikentynyt kannattavuus johtuu rataverkon kunnostuksiin käytettävien määrärahojen supistumisesta.

Lähde MTV3 Internet - Uutiset 20.2
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=13257


Junaliikennettä uhkaa lakko

17.02.2000 16:26

SAK:lainen Veturimiesten liitto uhkaa lakolla, joka alkaisia 2.3 keskiyöllä. Siinä olisi mukana kaikki liiton 2100 kuljettajaa. Liitto antoi lakkovaroituksen valtakunnansovittelija Juhani Saloniukselle illalla 15.2 vauhdittaakseen jumiutuneita työehtosopimusneuvotteluita. Ratkaisemattomat kiistat koskevat palkan ohella mm. junien nopeuksia ja vaarallisten aineiden kuljetuksia.

Lähde MTV3 Internet 16.2
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=12940


Kuluttajaliitto: Myöhästymisestä saatava korvaus

11.02.2000 19:31

Kuluttajaliiton mielestä matkustajien tulisi saada korvaus junan myöhästymisestä. Suomen kuluttajaliittoon soittaneiden valitukset ovat samat kuin edellisinäkin vuosina: aikataulut eivät pidä, kuulutuksia on liian vähän, junavuoroja jää kokonaan pois ja junat ovat ruuhkaliikenteessä liian täysiä. VR:n henkilökuljetukset ovat maksullista palvelua, mutta kuluttajat eivät saa aina rahalleen vastinetta. Suomen Kuluttajaliitto on jo aikaisemmin esittänyt, että VR:n on korvattava aiheuttamansa vahinko kuten muidenkin elinkeinonharjoittajien. Esim. YTV:n kuukausilippulaiset ovat saaneet osan lipun hinnasta takaisin jos palvelua ei ole voitu tarjota. Kuluttajaliiton mielestä jokainen talvi ei voi olla "force majoure", ylivoimainen este.

Lähde Kuluttajaliiton tiedote 4.2.2000
Lähde WWW http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluuuti/VRtiedote.htm


Iissä vakava tasoristeysonnettomuus

11.02.2000 19:09

Iin Olhavassa tapahtui eilen torstaina klo 15 vakava tasoristeysonnettomuus. Turmassa törmäsivät Rovaniemeltä Oulun kautta Kajaaniin matkalla ollut pikajuna ja raskaassa lastissa ollut pakettiauto. Junan veturi ja ensimmäinen vaunu kaatuivat. Loput kolme vaunua pysyivät pystyssä. Onnettomuudessa loukkaantui yhdeksän ihmistä, joiden vammat eivät ole vakavia. Kaikkiaan junassa oli noin 60 matkustajaa.

Lähde MTV3 Internet - Uutiset 10.2
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=12472


Rautatievirkamiehille kaksivuotinen työehtosopimus

11.02.2000 18:59

VR:n toimihenkilöt solmivat keskiviikkona uuden työehtosopimuksen. Pituudestaan huolimatta uuden sopimuksen kustannusvaikutus on lähellä yleistä 3,1 prosentin linjaa. Sopimukseen kuuluu palkankorotuksen lisäksi pieniä tekstikysymyksiä ja kesäkuussa tapahtuva palkkarakenneuudistus. Sopimuksen piirissä on noin 2100 VR:n asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia töitä tekevää henkilöstöä.

Lähde Helsingin Sanomat 10.2
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000210/koti/20000210ko17.html


Bussilla Savonlinnaan kesäkuuhun saakka

03.02.2000 17:22

Ratahallintokeskus uudistaa Savonlinnan Kyrönsalmen rautatiesillan. Työt alkavat 14.2 ja valmistuvat 3.6.2000. Tänä aikana henkilöjunat korvataan busseilla, joka merkitsee pidempää matkustusaikaa. Bussit lähtevät Savonlinnasta n. puoli tuntia junan aikataulua aikaisemmin ja saapuvat n. puoli tuntia junan aikataulua myöhemmin. Rautatiesillan vanha mekaaninen kääntölaitteisto vaihdetaan kaukokäyttöiseksi ja silta pintakäsitellään. Remontin kustannusarvio on 2,5 mmk.

Lähde RHK lehdistötiedote 3.2.2000
Lähde WWW http://www.rhk.fi/tiedotteet/tiedotteet.html


Liikkuvaan junaan ammuttiin Karjaalla

03.02.2000 17:11

Turun pikajunan ravintolavaunun ikkunaan ammuttiin luoti lauantaina 29.1 puolenpäivän jälkeen. Luoti ei lävistänyt ikkunaa, mutta jätti siihen pyöreän reiän. Pikajuna oli lähtenyt muutamaa minuuttia aikaisemmin Karjaan asemalta. Poliisin mukaan jälki on pienikaliiberisen kiväärin tai pienoispistoolin luodista.

Lähde Helsingin Sanomat 30.1.2000
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000130/uutiset.html


Rautatievirkamiehet antamassa lakkovaroitusta

03.02.2000 17:06

SAK:lainen Rautatievirkamiesliitto varautuu antamaan lakkovaroituksen vauhdittaakseen työsopimusneuvotteluita Liikenne- ja erityisalojen työnantajajien kanssa. RVL:n liittovaltuusto myönsi 29.1 hallitukselleen valtuudet lakkovaroituksen antamiseen. Liiton asettama ylityökielto alkoi keskiviikkona 26.1. RVL:n noin 2000 jäsentä työskentelevät VR-konsernin liikenteenohjauksessa, henkilö- ja tavaraliikenteen myynnissä sekä esimies- ja erikoistehtävissä.

Lähde MTV3 uutiset 29.1
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=11522


Veturinkuljettajalle syyte Jyväskylän turmasta

30.01.2000 15:19

Valtionsyyttäjä on päättänyt syyttää hengissä selvinnyttä toista veturinkuljettajaa Jyväskylän junaturmasta. Kuljettaja saa syytteet kymmenestä kuolemantuottamuksesta, yhdestätoista vammantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Onnettomuus tapahtui Jyväskylässä 6.3.1998 kun Tampereelta Jyväskylän kautta Pieksämäelle matkalla ollut juna ajoi liian kovaa vaihteeseen. Suuronnettomuuksien tutkintolautakunnan mukaan onnettomuuden syynä oli erehtyminen tuloraiteesta.

Lähde MTV3 uutiset 25.1.2000
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=11154


VR kaavailee Pendolino-liikennettä Ouluun

30.01.2000 15:08

VR panostaa Oulun ja Helsingin väliseen junaliikenteeseen. Ensi kesäkuusta alkaen alkaa liikennöidä uusi junavuoro Oulusta Helsinkiin. Juna lähtee Oulusta noin klo 5 ja on Helsingissä klo 11 jälkeen. Takaisin juna lähtee klo 18 ja on Oulussa puolen yön jälkeen. Junaa vauhdittaa nopeuden nosto kesäkuussa Keravan ja Seinäjoen välillä 160 km/h:in. Aikatauluihin tämä vaikuttaa vasta ensi syksynä.

Helsingistä Tampereelle pääsee ensi vuonna Pendolinolla tunnissa ja 12 minuutissa. Vuonna 2002 Pendolinolla pääsee Seinäjoelle, jolloin matka Helsinkiin taittuu tuntia nykyistä nopeammin. Pendolino-yhteyden jatkaminen Ouluun vaatisi tasoristeysten poiston. Tämä maksaisi 300 miljoonaa markkaa.

Lähde Helsingin Sanomat 24.1.2000
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/20000124/uutiset.html


VR:n kasvu epätasaista viime vuonna

30.01.2000 14:58

VR:n henkilöliikenteessä matkojen määrä kasvoi viime vuonna 4%. Matkoja tehtiin yhteensä 53,2 miljoonaa. Kasvu tuli Helsingin lähiliikenteestä, jossa matkoja tehtiin 41,4 miljoona. Määrä kasvoi 5%. Kaukoliikenteessä matkojen määrä laski prosentin, mutta henkilökilomerit nousivat silti 0,5 prosenttia. Kaukojunissa tehtiin yhteensä 11,9 miljoonaa matkaa. Intercity-liikenne kasvoi lähes neljänneksen, koska pikajuna muutettiin Intercity-vuoroiksi. Idän liikenne laski 19% Venäjän taloudellisen tilanteen vuoksi.

Tavaraliikenne elpyi loppuvuodesta ja heikon alkuvuoden jälkeen tavaraa kuljetettiin lähes edellisen vuoden määrä. Yhteensä tavaraa kuljetettiin 40,0 miljoonaa tonnia, josta kotimaan liikenne oli 23,2 miljoonaa tonnia.

Lähde VR uutisia 20.1.2000
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n17


Helsingin laiturit katettu elokuussa 2001

29.01.2000 21:14

Helsingin rautatieaseman laitureiden kattaminen alkaa rajoitetusti kesäkuussa 2000. Leppävaaran kaupunkiradan valmistuessa elokuussa työt laajentuvat. Koska Helsingin rautatieaseman laiturialueen omistaa Ratahallintokeskus, rakentaa se myös katoksen alueen päälle. Ratahallintokeskuksella on kuitenkin ollut vaikeuksia rahoituksen järjestämisessä. Hankkeen kustannusarvio on 55 miljoonaa. Jos aikataulut pitävät, kattaminen on valmis elokuussa 2001.

Lähiliikenteen lipunmyynti muuttaa kesällä tammikuussa 2000 valmistuneeseen päätykatokseen. Lisäksi päätyyn tulee kaksi kaupallista kioskia.

Lähde Alueuutiset 23.1.2000
Lähde WWW http://www.janton.fi/alueuutiset/


Rautatieasemaa koristaa laiton mainos

29.01.2000 21:03

Puoliympyrä Helsingin rautatieaseman pääsisäänkäynnin yläpuolella on valjastettu tammikuussa mainoskäyttöön. Rakennusviraston mukaan mainos on laiton. Joulun alla paikkaa koristi joulukalenteri, joka oli koottu helsinkiläisten koululaisten piirustuksista. "Joulukalenteria olemme katsoneet läpi sormien, mutta kaupalliset mainokset ovat eri asia", sanoo Karin Taipale rakennusvalvontavirastosta.

Lähde Helsingin Sanomat 15.1.2000
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


VR miettii kauppakujaa Helsingin asemalle

13.01.2000 19:23

VR-Yhtymä aikoo vielä tämän kuun aikana ryhtyä selvittämään mitä tehdä rautatieaseman länsisiivelle. Yhtymän tarkoituksena on palkata konsultti selvittämään siiven kaupallista käyttöä. Nykyään osa ensimmäisestä, lähes koko toinen ja koko kolmas kerros on VR:n omasssa käytössä. Muita käyttäjiä ovat Finnair ja poliisi. Finnair on länsisiivessä evakossa ja pääsee takaisin omaan terminaaliinsa kun talon rakennustyöt valmistuvat. Alueen kaavaa on muutettu muutama vuosi sitten, ja se mahdollistaa liiketilojen rakentamisen. Helsingin asema on kuitenkin suojeltu, joten aseman ulkoasua ei voida muuttaa.

Lähde Helsingin Sanomat 11.1.2000 s. B 1
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


VR:n lipunmyyntijärjestelmä oli rikki

13.01.2000 19:15

VR:n lipunmyyntijärjestelmä rikkoontui sunnuntaina 9.1. Vian aiheutti tietokoneohjelman uuden version käyttöönotto. Vika saatiin korjattua suurimmilla asemilla sunnuntain kuluessa, mutta pienempien asemien piti odottaa maanantaihin. Vian aikana liput kirjoitettiin käsin.

Lähde MTV3 uutiset 10.1.2000
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=10053


Marja-radan suunnittelu alkaa

13.01.2000 19:10

Marja-Vantaan alueen ja rautatieyhteyden suunnittelu alkaa hiljalleen. Ratalinjausta tarkistetaan ja samalla viilataan myös suunnitelmia asutuksen rakentamiseksi. Marja-Vantaan alueelle on suunniteltu asuntoja 30000 asukkaalle. Kymmenisen vuotta sitten asukkaita piti tulla jopa 50000.

Ratalinjausta on tarkoitus muuttaa. Uusissa suunnitelmissa rata kulkee etelämpänä, Kehä III:n pohjoispuolella Tikkurilantien lähellä. Rakentamisen piti alkaa ensin pääradan ja lentoaseman väliltä. Uusissa suunnitelmissa rakentaminen alkaa ensin Vantaankoskelta Kivistöön. Suunnittelu kestää vuoden verran ja maksaa arviolta 20 mmk. Radan rakentaminen alkaisi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan 2005.

Lähde Helsingin Sanomat 6.1.2000, s. B 2
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


LM ja VR sopimukseen junavuorojen ostosta

06.01.2000 15:25

Liikenneministeriö ja VR ovat tehneet viisivuotisen sopimuksen kannattamattomien junavuorojen ostoista. Sopimuksen arvo on vuosittain 220 miljoonaa markkaa, josta 130 miljoonaa koskee kaukoliikennettä ja 90 miljonaa henkilöliikennettä. Kannattamattomia ovat mm. pikajunat Tampereelta Poriin, Jyväskylään ja Turkuun. Matkustajamäärät ovat vähäisiä myös joillakin Seinäjoen ja Vaasan ja Jyväskylän ja Kuopion välisillä vuoroilla.

Lähde LM tiedote 4.1.2000
Lähde WWW http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/ti050100967fin.htm