Artikkelihaku

Resiina 2/2024

Kansi 2/2024

  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Porvoon radan alkuvuodet
  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Yksityisrautatien jälkeinen aika
  • Junakuvauksen monet mahdollisuudet

Rautatieuutiset 1999

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu


VR lopettaa Turun ja Kuopion konepajat

03.01.2000 20:19

VR osakeyhtiö lopettaa konepajatoiminnot Turussa ja Kuopiossa vuonna 2003. Syynä ovat perinteisen konepajatyön väheneminen kun uusi kalusto tarvitsee kunnossapitoa tavanomaista vähemmän. Käytännössä päätös merkitsee sitä, että Turun konepajan 220 ja Kuopion konepajan 90 työntekijää menettävät työnsä. Turussa jatkaa kuitenkin 90 työntekijää työllistävä varikko. Kuopion toiminnot siirtyvät osittain Pieksämäelle. Suurin osa työntekijöiden vähentämisestä voitaneen hoitaa ns. luonnollisen poistuman kautta. VR:llä on kokemusta työntekijämäärän vähentämisestä, sillä viimeisen kymmenen vuoden aikana VR:n työntekijämäärä on vähentynyt noin 10000.

Lähde MTV3 uutiset 29.12.1999
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=9413


Kolari katkaisi Pohjanmaan radan

23.12.1999 12:38

Kokkolan eteläpuolella tapahtunut tasoristeysonnettomuus katkaisi Pohjanmaan radan aamulla noin klo 9.15. Aura-auto pysähtyi jostain syystä taso-risteykseen. Autonkuljettaja yritti varoittaa VR:ää, mutta tieto tavoitti tavarajunan veturinkuljettajan liian myöhään. Auto romuttui täysin, mutta henkilövahingoilta säästyttiin. Onnettomuudessa veturi putosi kiskoilta ja sen nostaminen takaisin kestää muutamia tunteja. Matkustajat kuljetetaan kohdan ohitse busseilla.

Lähde MTV3 uutisia 23.12.1999
Lähde WWW http://ultra10.almamedia.fi/uutiset/kotimaa/news.shtml?pubid=9176


Helsinki tilasi vielä Variotrameja

21.12.1999 20:09

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12 HKL:n ja joukkoliikennelautakunnan esityksen ostaa lisää 20 Variotramia lisää hintaan 225 mmk. Helsinki on aikaisemmin tilannut 20 vaunua, joista ensimmäinen otettiin käyttöön 30.8.1999. Uudet vaunut toimitettaneen vuosina 2000-2002. Tilaus merkitsee vaunusarjojen 1-15 ja 16-30 jäljellä olevien vaunujen poistumista liikenteestä vuoden 2001 loppuun mennessä. Lisäksi valtuusto hyväksyi valtuutettu Birgitta Dahlbergin (r) toivomusponnen, jonka mukaan nyt tilattavat vaunut maalataan keltavihreiksi.

Lähde Suomen raitiotieseura ry: uutiset 21.12.1999
Lähde WWW http://www.nettilinja.fi/~ahellman/news/uutiset.htm


Transpoint irtisanoi 40

21.12.1999 19:32

VR Transpoint on irtisanonut 40 työntekijää. Irtisanomiset johtuivat ASG liikenteen menettämisestä Postille ensi vuoden alusta. ASG liikenteen menettäminen vähentää Transpointin kuljetuksia noin seitsemän prosenttia. Transpointin toimitusjohtajana ensi vuodenvaihteessa aloittava Mauri Kummala toivookin neuvotteluja Postin ja VR:n kumipyöräliikenteen yhdistämisestä jatkettavan. Neuvottelut jäivät kesken noin vuosi sitten.

Lähde Helsingin Sanomat 17.12.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


VR varautuu vuosituhannen vaihteeseen bussein

18.12.1999 21:41

VR on sopinut VR-konserniin kuuluvan Pohjolan liikenteen kanssa bussien käytöön varautumisesta. Bussit ovat aattona talleilla, mutta kuljettajat varuilleen. Busseilla on tarkoitus korvata VR:n lähiliikenteen junia jos liikenteeseen tulee katkoja. Kaukoliikenteessä VR:n on varautunut sähkökatkoksiin pitämällä dieselvetureita valmiudessa varikkopaikkakunnilla. Myös ylimääräistä henkilökuntaa on työssä uudenvuodenyönä koko rataverkolla varmistamassa, että kaikki sujuu hyvin.

Lähde Helsingin Sanomat 17.12.1999, s. A 15
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


YTV:n ja VR:n yhteistyön jatko varmistui

18.12.1999 21:30

YTV:n hallitus hyväksyi torstaina uuden YTV:n ja VR:n välisen lähiliikennesopimuksen. YTV maksaa VR:lle lähiliikenteen hoitamisesta ensi vuonna 220 miljoonaa markkaa. Vuoteen 2005 mennessä korvaus nousee 250 miljoonaan. Hintaa nostaa etenkin Leppävaaran kaupunkirata, joka avataan 2001.

YTV:n hallitus hyväksyi samalla sopimuksen, joka koskee VR:n junien lunastusoikeuden jatkamista. YTV on pohtinut 50 lähijunan ostamista VR:ltä. YTV sai nyt kaksi vuotta lisäaikaa.

Lähde YTV tiedottaa 17.12.1999
Lähde WWW http://www.ytv.fi/tiedot/tied_17121999_0.html


Kalasataman metroasemalle vauhtia

18.12.1999 21:27

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi torstaina luonnoksen Pohjois-Sörnäisten asemakaavan muuttamisesta. Kaavamuutoksella pyritään tiivistämään rakentamista Kulosaaren sillan länsipäähän suunnitellun Kalasataman metroaseman läheisyydessä. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan aseman vaikutuspiiriin voitaisiin rakentaa yli 230000 kerrosneliömetriä toimitilaa. Metroasema on toteutumassa 10 vuotta alun perin suunniteltua nopeammin. Hanketta vauhdittavat Vuosaaren satamahanke, Sörnäisten yrittäjät ja kiinteistönomistajat. He ovat luvanneet maksaa osan asemasta, jos se rakennetaan pian.

Lähde Helsingin Sanomat 17.12.1999, s. B 2
Lähde WWW http://www.helsiginsanomat.fi/


VR henkilöliikenne sai laatusertifikaatin

18.12.1999 21:24

VR on saanut ensimmäisenä rautatieyhtiönä Euroopassa koko henkilöliikennettä koskevan laatu- ja ympäristösertifikaatin. ISO 9001 -laatusertifikaatin ja ISO 14001 ympäristösertifikaatin on myöntänyt SFS-Sertifiointi Oy.

Laatusertifikaatti on osa VR:n asiakaslähtöistä palveluiden ja asiakastyytyväisyyden kehittämistä. VR:llä on asiakaspalautejärjestelmä johon kootaan vuosittain n. 10000 palautetta. Vuoden 2000 keväällä palautetta voi antaa myös VR:n Internet-sivujen kautta. VR:n henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti ja mm. Matkailutoimittajien kilta ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat antaneet tunnustusta VR:n konduktöörien hyvästä palvelusta.

Saman aikaisesti laatusertifikaatin kanssa VR Henkilöliikenne sai myös ympäristösertifikaatin. Junaliikenne on ympäristöystävällinen liikennemuoto, koska se käyttää energiaa tehokkaasti ja aiheuttaa siksi vain vähän hiilidioksidi- ja muita päästöjä. Lisäksi junan tilantarve on vähäinen.

Lähde VR uutisia 16.12.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm


Ruotsin valtion rautatiet (SJ) kirjaa matkustajatietoja

13.12.1999 14:17

Ruotsissa pienoista ihmetystä on herättänyt julkisuuteen tullut tieto, jonka mukaan SJ liittää eräissä tapauksissa lipunoston yhteydessä tiedostoihinsa matkustajaan liittyvää, jossain määrin arkaluonteista tietoa. Jos esimerkiksi matkalippu tilataan jonkun aatteellisen tai uskonnollisen järjestön nimiin ja jos tässä tapauksessa lipun saava matkustaja haluaa lippunsa postitse kotiin tai maksaa sen pankki- kortilla, lipunmyyntijärjestelmään kirjataan matkustajan jäsenyys kyseisessä yhdistyksessä. Myös invapaikkoja tilaavilta viedään pysyvästi järjestelmään henkilön vamman laatu. Käytäntö on herättänyt ihmetystä maassa, jossa vielä toistaiseksi on esimerkiksi sähköpostiviesteissä kielletty mainitsemasta ilman lupaa muita nimiä kuin viestin lähettäjän ja vastaanottajan. Tietosuojalautakunta tutkii SJ:n käytäntöä.

Lähde Ruotsin television teksti-tv 11.12.1999


Euroopan rahtiliikenne vapaaksi

10.12.1999 17:21

Europan unionin liikenneministerit ovat sopineet viime yönä EU:n alueen rahtiliikenteen avaamisesta kilpailulle. Ministerit sopivat pitkien neuvotteluiden lopuksi, että EU-maiden rautateiden rahtikuljetuksia voivat hoitaa myös muista EU-maista tulevat yritykset. Tulevaisuudessa esimerkiksi VR voi kilpailla rahdeista koko EU:n alueella.

Sopimus edellyttää, että rataverkosta vastaavat yritykset pidetään selvästi erillään liikennettä harjoittavista yrityksistä.

Lähde MTV3 uutiset 10.12.1999
Lähde WWW http://ultra10.almamedia.fi/uutiset/talous/news.shtml?pubid=8445


Onni Vilkas VR:n omistukseen

10.12.1999 16:39

VR-konserniin kuuluva Pohjolan liikenne on ostanut kotkalaisen linja-autoyhtiön Onni Vilkkaan. Vilkkaalla on n. 120 työntekijää, 70 linja-autoa ja sen liikevaihto on n. 37 miljoonaa markkaa. Kaupan jälkeen Vilkkaan toimitusjohtajaksi nimitettiin Etelä Pohjolan Liikenteen aluejohtaja Heikki Alanko. Vilkas sulautuu osaksi Pohjolan Liikenteen henkilöliikennettä, joka 250 linja-autolla ja 480 työntekijällä pyörittää 155 mmk liikevaihtoa. Koko Pohjolan liikenteen liikevaihto tavaraliikenne mukaan lukien on 1,1 miljardia markkaa.

Lähde MTV3 uutiset 8.12.1999
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=8317


YTV sai lisäaikaa VR:n junien ostoon

09.12.1999 18:27

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on saanut kaksi vuotta lisäaikaa suunnitelmaan ostaa lähijunia VR:ltä. YTV:n hallitus hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan VR:n sopimusehdotuksen, jonka mukaan junien lunastusoikeutta jatketaan vuoden 2001 loppuun asti. Ellei sopimusta olisi hyväksytty, olisi junakaupasta pitänyt päättää vielä tänä vuonna, koska YTV:n ja VR:n nykyinen lähiliikennesopimus umpeutuu vuodenvaihteessa.

YTV on suunnitellut ostavansa VR:ltä 50 vaunuparia. Kauppahinta olisi arviolta 585 miljoonaa markkaa.

Lähde YLEn maakuntauutiset, pääkaupunkiseutu 9.12.1999
Lähde WWW http://ww2.yle.fi/show/page?id=43


Talgo-Transtech varautuu lomauttamaan

08.12.1999 10:55

Talgo-Transtech varautuu lomauttamaan henkilökuntaansa. Toteutuessaan lomautukset alkaisivat maaliskuussa 2000 ja koskisivat enintään 120 henkilöä. Yhtiön palveluksessa on 540 työntekijää ja liikevaihto on noin 400 Mmk.

Lähde Yle Teksti-tv 7.12.1999


Myrsky katkaisi rantaradan liikenteen

30.11.1999 17:32

Eilen riehunut myrsky kaatoi puita ajolankojen päälle Rantaradalla eilen noin klo 15. Kaatuneet puut katkaisivat sähkön ajolangasta Inkoon ja Karjaan välillä. Helsingin ja Turun välillä kulkevien junien matkustajat kuljetettiin busseilla vauriokohdan ohi. Raivaustyöt kestivät myöhään iltaan.

Lähde VR uutisia 29.11.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n30


Bussi-Jokerin suunnitelmat läpi

30.11.1999 17:27

Helsingin yleisten töiden lautakunta hyväksyi torstaina omalta osaltaan pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä palvelevan Bussi-Jokerin -hanbkkeen katupiirustukset ja siltojen yleispiirustukset. Samalla hyväksyttiin Eliel Saarisen tien tunneliosuutta koskeva suunnitelma.

Linjan arvioidut kokonaiskustannukset ovat 130 miljoonaa markkaa ja linjan pituus on 27 kilometriä. Hankkeen pitäisi olla valmis vuonna 2002.

Lähde Metro 26.11.1999, s. 6


Uusia linjoja esillä raitiovaunuille

30.11.1999 17:17

HKL:n suunniteluyksikkö on selvittänyt mahdollisuuksia laajentaa raitiovaunulinjastoa. Yhtenä vaihtoehtona on tutkittu Ullanlinnasta Ilmalaan kulkevaa uutta linjaa, joka saisi numeron 9.

Linjaa numero 1 kehitettäisiin siten, että ykköslinja päättyisi Paavalin kirkoklle, ja jatkaisi linjana numero 2 Katajanokalta keskustan ja Sörnäisten kautta Käpylään ja edelleen Veräjänlaakson uudelle asuntoalueelle. Linja korvaisi nykyisen bussilinjan 65A.

Lähde Metro 25.11.1999 s. 6


Oulusta Rovaniemelle sähköjunalla vuonna 2004

25.11.1999 10:30

Ratahallintokeskus tilaa Oulu-Rovaniemi ja Tuomioja-Raahe rataosien sähköistyksen Fortum-konsernin Sähköradat Oy:ltä. Hankkeen kustannusarvio ratatöineen on 310 miljoonaa markkaa. Sopimuksen mukaan sähköinen junaliikenne alkaa Raaheen 1.6.2001 ja Rovaniemelle 1.12.2004. Tuomioja-Raahe rataosan pituus on 28 km ja Oulu-Rovaniemi 219 km. Sähkönsyöttöasemia tulee kolme. Ratajohdon sähkönsyöttöjärjestelmä on 2x25 kV, kun se tähän asti on ollut 25 kV. Tämä vähentää tarvittavien sähkönsyöttöasemien määrää.

Lähde RHK tiedotteet 22.11.1999
Lähde WWW http://www.rhk.fi/tiedotteet/tiedotteet.html


Marja-radan hanke nytkähti eteenpäin

25.11.1999 10:16

Vantaan tekninen lautakun hyväksyi ns. Marja-radan suunnittelua koskevan ohjelman. Uusi ratalinjaus vaikuttaa Marja-Vantaan alueen rakenteeseen ja Kivistön aseman sijaintiin. Hanketta kehitetään Ratahallintokeskuksen kanssa. Jatkossa mukaan tulevat kaupungin lisäksi mm. Ilmailulaitos, YTV ja erillinen ohjaus- ja valvontaryhmä. Rakentaminen välillä Vantaankoski-Kivistö on tarkoitus aloittaa vuonna 2005.

Lähde Metro 25.11.1999 s. 7


VR nostaa lipun hintoja

16.11.1999 12:15

VR nostaa matkalippujen hintoja joulukuun alusta noin kolme prosenttia. Korotus ei koske jo tehtyjä varauksia. Muutoksen perusteena on henkilökustannusten kohoaminen. Sen sijaan alle 75 kilometriä pitkien matkojen paikkaliput ja lisämaksut alenevat. Helsingin lähiliikenteen vyöhykeliput kallistuvat nelisen prosenttia.

Lähde MTV3 Internet - Uutiset 16.11.1999
Lähde WWW http://ultra10.almamedia.fi/uutiset/kotimaa/news.shtml?pubid=6816


VR järjestää taas tarjouskilpailun kiskobusseista

16.11.1999 12:10

VR käynnistää loppuvuonna uuden tarjouskilpailun kiskobusseista, jossa valmistajat voivat esittää myös omia vaihtoehtoisia ratkaisuja kiskobusseiksi. Näin pyritään siihen, että entistä useammat valmistajat osallistuisivat tarjouskilpailuun. Tänä vuonna käydyssä kilpailussa oli mukana kolme valmistajaa. VR joutui hylkäämään niiden tarjoukset, koska tarjoukset eivät täyttäneet kiskobusseille esitettyjä vaatimuksia. VR on etsinyt uutta kiskobussiratkaisua vuodesta 1997 lähtien jolloin se purki GEC Alstomin kanssa tehdyn kaupan.

Kiskobussiliikenteen tavoitteena on säilyttää vähäliikenteisten ratojen palvelutaso ja lisätä matkustajamääriä. VR:n tarjouspyyntö koskee 12-20 kiskobussia ja optiota enintään 20 bussista.

Lähde VR-uutisia 15.11.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n29


SAK:n kuljetusala ei hyväksy YTV:n junaostoa

11.11.1999 14:11

SAK:n kuljetusalan neuvottelukunta pitää järjettömänä YTV:n aikomusta ostaa VR:ltä pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä käytettävää junakalustoa, jonka ostamiseen tai peruskorjaukseen YTV on osallistunut. Neuvottelukunnan mielestä kaluston omistuksen hajauttaminen vaarantaisi rautatieliikenteen kehittämisen ja mm. kaluston uusimisen ja huollon. Neuvottelukunnan mukaan kyse on pakkolunastuksesta. YTV:n hallitus päätti viime viikolla esittää YTV:n seutukokoukselle junakaluston lunastusoikeuden käyttämistä.

Lähde Uutislehti 100 11.11.1999, s. 6


Raidepurkua Lapinlahdessa

09.11.1999 13:37

Lapinlahden soravaihteen kiskojen purku on alkanut. Raiteet ovat tulleet kuuluisaksi muun muassa dokumenttivideosta "Lapinlahden soraralli". Soraa haettiin Lapinlahden kuopasta pitkään ratojen perusparannukseen. Kuopan käyttö lopetettiin ympäristöllisistä syistä jo aikaa sitten. Kiskot sekä hiekkakuopan pohjalla oleva vaihde ovat kuitenkin vielä olleet jäljellä. Kiskoja on jo purettu aina Savon-radalta Asematien ylikulkuun asti. Jo aikaisemmin on Lapinlahden asemalta poistettu sorakuopalle johtanut vaihde, mutta muuten kiskot ovat olleet jäljellä. Lapinlahdella on myös alkanut uuden keskusliikenneaseman rakentaminen. Linja-autoasema tulee rautatieaseman yhteyteen, sen eteläpuolelle.


YTV aikoo ostaa VR:n junia

05.11.1999 09:47

YTV hallitus päätti eilen esittää seutukokoukselle, että YTV käyttää voimassa olevan liikennöintisopimuksen mukaista oikeutta lunastaa VR:n lähijunia. Hallitus päätti asiasta eilen torstaina äänestyksen jälkeen numeroin 9-4. Puolesta olivat kokoomus, vihreät ja RKP. SDP oli vastaan ja Vasemmistoliiton edustaja äänesti tyhjää.

YTV haluaa lunastaa VR:ltä 50 vaunuparia, joista 10 on uusia ja 40 käytettyjä. VR:n näkemyksen mukaan YTV:llä on lunastusoikeus 10 uuden lisäksi vain 22 vanhaan junayksikköön.

Liikennöintiä jatkaisi alkuun VR nykyiseen tapaan. Uusi liikennöintisopimus olisi voimassa 2000-2005. Sopimus maksaisi YTV:lle ensimmäisenä vuonna 220 miljoonaa mk ja viimeisenä 250 mmk. Mahdollisella junien ostamisella YTV tähtää avautuvaan rautatiekilpailuun. Ruotsalaisiin kokemuksiin pohjautuen YTV aikoo säästää kilpailuttamalla 40-60 mmk vuodessa.

Lähde YTV tiedottaa 4.11.1999
Lähde WWW http://www.ytv.fi/tiedot/tied_04111999_1.html


Kallion raitiovaunuja nopeutetaan

05.11.1999 09:40

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi eilen suunnitelman, jolla nopeutetaan raitiovaunuja Kalliossa antamalla raitiovaunuille liikennevaloissa etuajo-oikeus ja rakentamalla reunakiveä 930 metrin matkalle. Eniten aikasäästöä syntyy linjalle 6, joka säästää 2 minuuttia kierrokselta.

Lähde Metro 5.11.1999 s. 7


Pienoisrautatiepäivät pidettiin Turussa

04.11.1999 21:56

Pienoisrautatiepäivät pidettiin tänä vuonna Turussa Turun konserttitalolla viime viikonloppuna. Esillä oli kerhojen ja yksityisten pienoisrautateiden lisäksi "isoihin" rautateihin keskittyviä yhdistyksiä. Lisäksi paikalla oli muutama rautatieaiheista tavaraa myyvä kauppias. Ehkä vaikuttavimmat pienoisradoista olivat Pienoisrautatiekerhon Löylymäki ja Tapiolan seurakunnan digitaaliohjattu rata (kuvassa).


Espoo ja Helsinki aloittavat metron suunnittelun

04.11.1999 21:44

Länsimetron selvitystyö alkaa Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteistyönä. Tavoitteena on, että Espoon kaupunginvaltuusto voi päättää alkuvuonna 2022 ryhdytäänkö metron rakentamiseen vai ei. Selvitystyö maksaa 15 miljoonaa markkaa, josta Espoo maksaa 2,5 miljoonaa.

Metrohanketta vetää nelihenkinen johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen puheenjohtajana ja apulaiskaupunginjohtajat Erkki Pätiälä Espoosta ja Pekka Korpinen ja Martin Meinander Helsingistä. Sen alaisuuteen perustetaan rahoitus- ja hallintoryhmä sekä projektiryhmä. Molemmat kaupungit voivat valita myös projektipäällikön.

Lähde Länsiväylä 31.10.1999
Lähde WWW http://www.lansivayla.fi/nyt/5504060.HTM


VR panttasi tietoa vakavasta vaaratilanteesta

04.11.1999 21:39

Suuronnettomuus oli lähellä Keravan ratapihalla 7.12.1998, kun pikajuna ajoi liian lujaa vaihteseen, jossa nopeusrajoitus oli 35 km/h. Helsigistä Ouluun matkanneen pikajunan nopeus vaihteessa oli 77 km/h. Tutkijoiden mukaan pikajuna olisi suistunut raiteilta jos junan nopeus olisi ollut yli 80 km/h. Pikajuna ohjattiin Keravan ratapihalle kolmosraidetta, koska tavallisesti käytettävän kakkosraiteen vaihde oli juuttunut. Kuljettajalle tiedotettiin reitin muutoksesta, mutta hän ei hidastanut opasteiden mukaisesti. Paikalla ei ole vielä kulunvalvontaa.

VR ilmoitti tapauksesta onnettomuustutkintakeskukselle vasta seuraavan päivän iltapäivällä. Vaikka onnettomuutta ei tapahtunutkaan, rinnastaa onnettomuustutkintakeskus tapahtuman vakavuudeltaan Suonenjoen junien yhteentömäykseen elokuussa 1998.

Lähde Helsingin Sanomat 30.10.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


VR vähentää lipunmyyjiä lähijunissa

04.11.1999 21:31

VR:n lähiliikenteen rahastusjärjestelmä muuttuu 10.1.2000 aikataulukauden vaihtuessa. Ruuhka-aikoina (ma-pe klo 6-8 ja klo 15-18) ei lähijunissa ole enää lipunmyyjää jokaisessa junarungossa. Jokaisessa junassa on kuitenkin vähintään yksi runko jossa lipunmyyjä on. Junien kylkiin asennetaan näytöt, jotka ilmaisevat lipunmyyntiosastot. Laitureille asennetaan kelta-mustat lipunmyyntiopasteet, jotka kertovat mihin kohtaan lipunmyyntiosasto pysähtyy. Lipunmyyjien vähentämisen syyksi ruuhka-aikana VR kertoo tarpeen vahvistaa miehitystä ilta- ja viikonloppuliikenteessä.

Lähde VR uutisia 28.10.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n31


Venäjä nosti Suomen ja Baltian ratamaksuja

04.11.1999 21:21

Venäjä on nostanut rautateidensä ratamaksuja Suomen ja Baltian maiden rahdeille. Korotukset koskevat Venäjälle tai Venäjän kautta kulkevia lähetyksiä. Kovimmillaan korotukset ovat raakapuun, malmin, metallien, viljan ja öljytuotteiden osalta kymmeniä prosentteja.

Tiettävästi Venäjän rautatieministeriö on jo pitkään valmistellut Suomea, Viroa ja Latviaa vastaan talouspakotteita, joita perustellaan lähinnä poliittisin syin. Latvian rautatiet kertoo joutuneensa suuriin vaikeuksiin Venäjän toimien takia. Viron kohdalla pakotteet jäävät ilmeisesti uhkaukseksi ja niitä lykätään.

Lähde Helsingin Sanomat 28.10.1999, s. A 6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


Mies kuoli junan alle Jokelassa

22.10.1999 23:09

Keski-ikäinen mies kuoli jäätyään IC-junan alle Tuusulan Jokelassa tiistaina. Onnettomuus sattui iltapäivällä noin kello 16.30. Intercityjuna oli matkalla Helsingistä Ouluun. Tapahtumapaikka sijaitsee Jokelan ratapihan eteläpuolella paikalla, jossa tasoylikäytävä on juuri poistettu ja korvattu alikululla. Olisi ehkä kannattanut kiertää uuden alikulun kautta...

Edellisellä viikolla poliiseja pakeneva humalainen mies juoksi lähiliikennejunan kylkeen Jokelan ratapihan pohjoispäässä, ajettuaan ensin autonsa ulos tieltä...

Lähde mm. Helsingin Sanomat 20.10


VR aloittaa kuljettajakoulutuksen simulaattorilla

21.10.1999 12:58

VR on aloittamassa uudelleen veturinkuljettajakoulutusta. VR:n tiukka henkilöstöpolitiikka ja yleisen eläkeiän nosto 65-vuoteen on pitänyt ovet suljettuina uusiille veturinkuljettajille lähes 20 vuotta. Uuteen koulutukseen otettaneen myös naisia. Tällä hetkellä veturin kuljettaminen on täysin miehinen ammatti.

Uutta koulusta varten VR on hankkinut 10 simulaattoria. Simulaattorien perusmäärittelyt on tehty yhteistyössä Helsingin teknillisen korkeakoulun virtuaalitekniikan laboratorion kanssa. Simulaattorit rakenteineen ja ohjelmineen on tehty yhteistyössä ranskalaisen Corys Tess -yrityksen kanssa.

Lähde VR uutisia 20.10, Uutislehti 100 20.10, s. 4
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n33


VR:n tulos heikkeni hieman

21.10.1999 12:53

VR:n tulos tammi-elokuulta ennen satunnaiseriä oli 228 miljoonaa. Liikevaihto oli 4,3 miljardia ja liikevoitto 184 miljoonaa. Tulos on viime vuoden tasolla. Tulosta parantaa kuitenkin kymmenillä miljoonilla kirjanpitokäytännön muutos, koska ratatöissä siirryttin valmiusasteen mukaiseen tuloutukseen. Hiljaisen alkuvuoden takia tavaraliikeneen kuljetusmäärät ovat 3,5 % jäljessä viime vuodesta. Henkilökaukoliikenteessä matkojen määrä laski alkuvuonna 2%, mutta lähiliikenteessä matkat nousivat 3 %.

Lähde VR uutiset 18.10, HS 19.10 s. B8
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n29


YTV ei ostanut vielä VR:n junia

20.10.1999 19:00

Torstaina 14.10 kokoontunut YTV:n hallitus siirsi vielä päätöstään VR:n lähiliikenteen junien ostamisesta. Ratkaisematta jäi myös millaisen kannan YTV ottaa uuteen VR:n kanssa neuvoteltavaan sopimukseensa VR:n YTV-alueella toimivasta lähiliikenteestä.

YTV on jo irtisanonut nykyisen sopimuksen VR:n kanssa. Sopimus päättyy vuodenvaihteessa. Perusteena irtisanomiselle oli, että sopimus on liian kallis.

Uuden sopimukset tärkeimmät auki olevat kohdat ovat sopimuksen pituus, saneeratun ja uuden kaluston määrä, ostettavan liikenteen määrä ja luonnollisesti sopimuksen hinta. VR on myös vastustanut nykyiseen sopimukseen sisältyvän kaluston lunastusehdon mukaan ottoa uuteen sopimukseen.

Lähde Helsingin Sanomat 15.10, s. B2
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


Uudet kaupunkijunat koekäyttöön

20.10.1999 18:54

VR:n uudet Sm4-kaupunkijunat on otettu käyttöön Helsingin lähiliikenteessä. Koeajoaikana lokakuun loppuun junia käytetään vain ruuhka-aikojen ulkopuolella. Vakinainen liikenne alkanee marraskuun alussa jos ongelmia ei ilmene. Suurimpana uutuutena junassa on sisäänkäynti laiturin (55 cm) tasolta. Uutta on myös kameravalvonta.

Lähde Helsingin Sanomat 15.10.99 s. B1
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


Vainikkalan ratapiha puhdistettu

20.10.1999 18:49

Vainikkalan ratapiha on pian kokonaan puhdistettu raskaasta polttoöljystä, joka saastutti maan huhtikuussa tapahtuneessa onnettomuudessa. Lemminkäisen kehittämällä kylmäasfalttitekniikalla osa saastuneesta maasta on voitu ottaa hyötykäyttöön ja osa on kompostoitu. Sepeliä, soraa ja turvetta on puhdistettu 7200 kuutiota, joka vastaa noin 200 junanvaunua. Raakaöljyä pääsi valumaan maahan noin 100 tonnia.

Lähde Helsingin Sanomat 15.10.99 s. A14
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


IC-junissa kokeillaan turvavöitä

20.10.1999 18:44

Intercity-junissa ryhdytään kokeilemaan turvavöitä. Lannevyöt asennetaan kolmeen vaunuun, joita vaihdellaan eri reiteillä. Kokeilu aloitettaneen Helsinki-Oulu reitillä. Tiettävästi turvavöitä ei ole junissa missään päin maailmaa.

Lähde MTV3 uutiset 13.10.1999
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=4703


Sähkövika viivästty kaukojunia

20.10.1999 18:41

H-junan virroittin tarttui kiinni ajolankaan 15.10 hieman ennen klo 19 ja vaurioitti sähkörakenteita. Liikenne oli pahiten sekaisin pääradalla, jossa junat olivat jopa 1,5 tuntia myöhässä. Rantarata saatiin toimimaan ensimmäisenä. Pääradalta saatiin kuntoon aluksi vain kolme raidetta. Vika saatiin kokonaan kuntoon klo 20.45.

Lähde MTV 3 uutiset 15.10.1999
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=4841


Rantaradan liikenne eilen poikki

14.10.1999 10:19

Rantaradan junaliikenne katkesi eilen klo 10.40. Raideliikenne katkesi kun ajolanka putosi maahan Ervelässä. Ervelän ohi junat pääsivät rullaamaan taas klo 15.30. Yksi junankuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Matkustajat kuljetettiin Salon ja Karjaan välillä busseilla. Ajolangan katkeaminen johtui ilmeisesti radalla kulkeneesta tavarajunasta. Pudonnut ajolanka vaurioitti veturia mm. rikkoen siitä tuulilasin.

Lähde MTV3 uutiset 13.10.1999
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=4682


Kameravalvonta lähiliikenteen juniin

13.10.1999 09:49

Vr asettaa n. 10 junaan valvontakameran tämän syksyn aikana, kamerat asennetaan lähiliikenteen juniin. Syynä kameroiden asettamiseen on ilkivalta. Mtv3:n haastattelussa ihmiset olivat sitä mieltä, että kameravalvonta on hyvä asia. Valvonnasta tiedoitetaan junassa valvontakamerakyltillä.

Lähde Timo Kyrölä


Helsingin junaliikenne tunnin sekaisin

08.10.1999 23:30

Helsingin rautatieaseman raiteet 1-8 eli noin puolet raiteista olivat torstaina ilman sähkövirtaa 50 minuuttia. Häiriö alkoi kun lähiliikennejunan virroitin rikkoi junan oman raiteen ajolangan. Virta hävisi myös muilta raiteilta ratapihan muutostöiden takia. Raiteille 1-3 saatiin sähkö klo 18.15 mikä laittoi lähiliikenteen taas kulkemaan. Klo 19 oli vain raiteet 6 ja 7 virrattomia, joka ei enää haitannut kuin hieman kaukoliikennettä. Rantaradan liikenne sujui normaalisti koko ajan.

Lähde Uutislehti 100 8.10.1999


YTV harkitsee VR:n lähijunien ostoa

08.10.1999 23:10

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV harkitsee paikallisjunien ostamista VR:ltä. Kauppa koskisi 40 junaa ja kaupan yhteissumma olisi noin 500 miljoonaa markkaa. VR:n ja YTV:n voimassa olevan sopimuksen mukaan YTV voi sopimuskauden aikana ostaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen tulevat uudet junat, sekä saneeratut junat, joiden korjauksen YTV on maksanut.

Nykyinen YTV:n ja VR:n sopimus umpeutuu vuodenvaihteessa. Sopimuksen mukaan YTV maksaa VR:lle vuosittain junaliikenteen hoitamisesta noin 200 miljoonaa markkaa. Tästä noin 45 miljoonaa on kalustokorvausta. YTV selvittää, onko edullisempaa ostaa junat itselle, kuin maksaa kalustokorvausta VR:lle. YTV odottaa rautatiekilpailun vapautumista, koska YTV uskoo kilpailun laskevan hintoja.

- Nyt junaliikenteen kustannustaso on jatkuvasti noussut, kun bussiliikenteen kustannukset ovat laskeneet, kertoo yhteistyöjohtaja Juhani Paajanen YTV:stä.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä ovat vakavasti olleet kiinnostuineita ainakin skottiyritys Stagecoach ja Linjebussin omistaja ranskalainen CGEA Transport. Molemmilla on rautatieluvat EU:n alueella ja valmista junakalustoa.

Lähde Uutislehti 100 7.10 s. 9


EU:n rautatiekilpailusta sopu

08.10.1999 23:00

EU:n rautatieverkko avataan kilpailulle asteittain. Ensimmäisessä vaiheessa avataan kansainvälinen rahtiliikenne. Suomen rahtiliikenteestä EU-liikennettä on vain 3%, mutta Keski-Euroopassa n. 30%.

Sopu syntyi tuntien neuvottelujen jälkeen, kun myös Ranska taipui liikenneministeri Olli-Pekka Heinosen johdolla käydyissä neuvotteluissa. EU-ministerit hyväksyivät myös ympäristöstrategian, jonka tavoite on huomioida ympäristö Unionin liikennepolitiikassa.

Lähde MTV3 uutiset 7.10.1999
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=4274


Veturi suistui vaihtotöissä Kolarissa

23.09.1999 13:21

Vaihteen vaihtotöissä aiheutunut inhimillinen erehdys suisti veturin kiskoilta Kolarin rautatiasemalla lauantaiaamuna. Kukaan ei loukkaantunut tapauksessa eikä veturikaan kärsinyt vahinkoja.

Helsingistä klo 9.30 saapuneen autopikajunan veturi putosi raiteilta kun se oli irroitettu vaunuista autovaunun siirtämistä varten. Autovaunun purkaminen viivästyi niin, että viimeinen vauvussa olleista 50 autosta saatiin pois vasta n. klo 14.15. Autot saatiin pois vaunusta tilapäisen purkupaikan avulla.

Lähde Kaleva 19.9.1999
Lähde WWW http://www.kaleva.fi/cgi-bin/weblehti.exe?Newsp=kaleva&Depa=kotimaa&Date=990919&Model=juttu.html&Story=3187687.txt&Stdate=990919&StTime=00%3A00%3A00


Vantaan asemarakennuksia suljetaan yöksi

23.09.1999 10:08

Ilkivalta, turvattomuus ja epäviihtyisyys johtavat siihen, että VR:n lähiliikenteen Martinlaakson, Myyrmäen ja Louhelan asemarakennukset suljetaan Vantaalla öisin klo 22.10-5.00 lokakuun alusta lähtien. Vantaa vastaa näiden asemien kunnossapidosta ja VR liikennöinnistä ja lipunmyynnistä. Asemarakennuksen sulkeminen pidentää matkustajien matkaa laiturille korkeintaan muutama sata metriä.

Lähde Metro 22.9.1999


Kymppilinjalla uusi nivelratikka

22.09.1999 19:20

Tänään, ilmeisesti kokeilumielessä oli kymppilinjalla uusia nivelratikoita, kyse ei ollut tavallisesta koeajosta, vaan kyydissä oli ihmisiä. Kaupunkiratikan väritystä on arvosteltu, koska se ei hyvin erotu puitten joukosta.

Lähde Timo Kyrölä
Lähde WWW -


Ratahallintokeskukselle huoltorakennus Töölölahdelle?

22.09.1999 11:01

Ratahallintokeskus suunnittelee huolto- ja varastorakennuksen rakentamista Helsingin ratapihalle Töölönlahden alueelle. Paikkaa ei ole vielä päätetty tarkasti, mutta rakennus tulee nykyisen autojunien lastauspaikan lähelle.

Maankäyttöpäällikko Ilkka Saari RHK:sta kertoo, että rakentaminen aloitetaan tödennäköisesti parin vuoden kuluttua. Hankesuunnittelu on jo aloitettu. Helsingin kaupungilla ja valtiolla on sopimus 3000 neliömetrin huoltorakennuksesta. RHK:n huoltorakennukselle riittää noin 1000-1500 kerrosneliötä.

Helsingin keskustaprojektin johtava arkkitehti

Ilpo Forssen katsoo, että ratahallintokeskuksen toive pysyvästä rakennuksesta on mahdoton. "Tulevan asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa vain julkisia rakennuskia sekä liike- ja asunrakennuksia eikä varasto- tai teollisuusrakennuksia. Sen vuoksi lopullisessa tilanteessa huoltotila voi olla vain osa jotain muuta rakennusta".

Lähde Helsingin sanomat 18.9.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/


Pieksämäen happovuoti saatiin tukittua

22.09.1999 10:53

Pieksämäen ratapihalla eilisiltana sattunut happovuoto on tukittu. Vuodon syyksi epäillään vikaa junan säiliön suojakumissa. Palokunta paikkasi junan säilövaunussa olleen reiän, josta oli päässyt valumaan noin kaksi kuutiota syövyttävää piifluorivetyhappoa.

Piifluorivetyhappo on vaarallista iholla ja limakalvoilla, ja oireet saattavat näkyä vasta useita tunteja altistumisen jälkeen. Vielä ei tiedetä onko happoa päässyt pohjavesiin, mutta sitä pidetään epätodennäköisenä.

Lähde YLE uutiset 22.9.1999
Lähde WWW http://www.yle.fi/uutiset/


VR:n monopoli pysymässä toistaiseksi?

22.09.1999 10:51

Valtionrautateiden monopoli on Ylen Tv-uutisten saamien tietojen mukaan säilymässä ainakin toistaiseksi. Liikenneministeriö selvitti kesän aikana kilpailun avaamisen seurauksia ja totesi haitat etuja suuremmiksi. Liikenneministeriö ei havaintojensa perusteella anna eduskunnan käsiteltäväksi pitkään valmisteltua lakiesitystä kilpailun avaamiseksi rautateillä. Monopoliaseman perusteella VR saisi edelleen hoitaa yksinoikeudella sekä lähiliikennettä että kaukojunia.

Lähde YLE-uutiset 21.9.1999
Lähde WWW http://www.yle.fi/uutiset/


Tampereelta Sääksjärvelle kolmas raide

16.09.1999 18:21

Tampereen ja Sääksjärven välisen kolmannen raiteen rakennustyö alkaa syyskuussa. Raide valmistuu vuonna 2002. Uusi raide parantaa junaliikenteen sujuvuutta Tampereen ratapihalla. Uuden raiteen pituus on noin kuusi kilometriä. Urakan rakennuttajan on Ratahallintokeskus ja päätoteuttajana Oy VR-Rata Ab. Urakan kustannusarvio on 144 mmk.

Lähde VR-uutisia 16.9.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n29


Martinniemen pistoraidetta puretaan

10.09.1999 14:12

Haukiputaan asemalta Martinniemen sahalle johtavaa vuonna 1938 valmistunutta kuuden kilometrin mittaista sivurataa puretaan parasta aikaa.

Valmistuessaan 1938 rata palveli sekä henkilö- että tavaraliikennettä: parhaimpina aikoina Martinniemestä oli kaksi päivittäistä henkilöjunaa Ouluun, sekä Martinniemeen vietiin useita kymmeniä vaunukuormia tukkipuuta.

Rata palveli Martinniemen sahan puutavarakuljetuksia ja sen kautta on entiseen Neuvostoliittoon toimitettu monta sotakorvaustaloa. Henkilöliikenne radalla loppui v.1956. Sahan viimeisinä vuosikymmeninä radalla kuljetettiin myös sahan haketta Ouluun.

Rata suljettiin v. 1986, ja sen jälkeen on suoritettu vain muutamia korjauksia. Rataa toivottiin säilytettäväksi, mutta radan kevyt K30-kiskotus vaatisi radan peruskorjauksen ja muuttamisen raskaskiskoiseksi. Myöskään liikennetarvetta ei ole.

Martinniemeen jääneet sahalaitoksen omistama järjestelyveturi ja muutamat umpiruosteiset hakevaunut jäävät tiettävästi paikalleen sahan ratapihalle. Niiden kohtaloa ei ole vielä päätetty. Tiettävästi myös radan erkanemisvaihde Haukiputaan ratapihalla tullaan säilyttämään siihen saakka, kunnes ratapihan relelaitteisto peruskorjataan kauko-ohjaukseen siirryttäessä ensi vuosituhannen puolella.

Lähde Kaleva, 9.9.1999


Kuitunen kannattaa Lahden oikorataa

22.08.1999 14:27

VR:n pääjohtaja Henri Kuitusen mielestä Kerava-Lahti oikorata pitäisi rakentaa. Oikoradan ansiosta yhteydet Helsingistä Itä-Suomeen ja Venäjälle nopeutuisivat. Tärkeämpänä Kuitunen pitää kuitenkin sitä, että oikoradan rakentaminen helpottaisi Pääradan liikennettä. Kuitunen pitää turhana riihimäkeläisten pelkoa oman kaupungin vetovoiman vähenemisestä jos rata rakennetaan.

Lähde MTV3 uutiset 21.8.1999
Lähde WWW http://scully.mtv3.fi/mfc/page_uutiset?sivu=arkisto&pubid=1681


Ratakuorma-autot kolaroivat Juupajoella

19.08.1999 09:44

Kaksi VR:n ratakuorma-autoa törmäsi yhteen Juupajoella eilen. Turmassa loukkaantui lievästi neljä ratakuorma-autoissa työskennellyttä miestä. Viides selvisi vammoitta. Nokkakolari sattui Juupajoella ratatöissä noin klo 13.45. Turman vuoksi junaliikenne keskeytyi Haapamäen radalla iltapäiväksi. Matkustajat kuljetettiin busseilla ja tavaraliikenne joutui odottamaan radan avaamista. Onnettomuuden syystä ja ajonopeudesta törmäyshetkellä ei ole tietoa. Yksiköt olivat lähdössä pois työmaalta kun onnettomuus sattui.

Lähde MTV3 uutiset 18.8.1999
Lähde WWW http://ultra10.almamedia.fi/uutiset/kotimaa/news.shtml?pubid=1527

Ulosmarssi vaunutehtaalla

18.08.1999 10:35

Kesäkuun alussa espanjalaisen Talgon omistukseen siirtyneellä Otanmäen Talgo-Transtech kiskokalustotehtaalla marssivat työntekijät ulos maantaina aamupäivällä. Myös iltavuoron työntekijät tyytyväit puolen työvuoron tekemiseen. Tiistaina työt jatkuivat normaaliin tapaan. Työtekijöiden edustajien mukaan ulosmarssin syynä on työantajan harjoittama henkilöstöpolitiikka liikkeen luovutuksen yhteydessä.

Lähde Uutislehti 100 17.8.1999

Kalasataman metroaseman rakentamista halutaan aikaistaa

18.08.1999 10:27

Helsinkin kaupungin kiinteistövirasto esitti eilen tiistaina kiinteistölautakunnalle Sörnäisten ns. kalasataman metroaseman rakentamisen aikaistamista. Virasto toivoo kaupunginhallituksen tekevän periaatepäätöksen metroaseman rakentamisesta vielä syksyn 1999 aikana. Kiinteistövirasto puoltaa kapunginvaltuutettu Pekka Saarnio (vas) aloitetta, jossa esitetään, että kaupunki selvittäisi nopeasti mahdollisuudet rakentaa Kalasataman metroasema Kulosaaren sillan länsipäähän joko kaupungin omana metron kehittämishankkeena tai neuvotellen sille rahoituksen yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Aikaisemmin Kalasataman metroaseman rakentamisen on katsottu tulevan ajankohtaiseksi vasta Vuosaaren sataman jälkeen noin vuonna 2009. Silloin Sörnäisten satamalta vapautuu tilaa uusille asunto- ja toimistorakennuksille.

Lähde Helsingin Sanomat 17.8.1999 s. B3
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi

Verottaja tutkii rautatieläisten valmismatkat

18.08.1999 09:52

Sanomalehti Ilkan haastattelema ylitarkastaja Anneli Nuoritalo ketkä VR:n henkilökunnasta ovat varsinaisesti liikenteen harjoittajan palveluksessa ja oikeutettuja matkaetuisuuksiin. Verottajan mukaan kohtuullisiin ja tavanomaisiin alennuksiin oikeutettuja ovat vain varsinaisen liikenteen harjoittajan työntekijät eli VR Osakeyhtiön työntekijät. VR-Yhtymän alle kuuluvat myös konsernihallinto, Avecra Oy, Oy VR-Rata Ab, VR-Data, Avarra Oy, Pohjolan liikenne sekä joukko muita pienempiä yrityksiä. Tähän asti matkaeduista on saanut nauttia konsernin yli 10000 työntekijää, noin 20000 eläkeläistä sekä perheenjäseniä. Osakeyhtiön palveluksessa olevin perheenjäsenet voivat saada jopa 85 prosentin alennuksen matkalipuista.

Lähde MTV3 uutiset 17.8.1999
Lähde WWW http://ultra10.almamedia.fi/uutiset/kotimaa/news.shtml?pubid=1440

Savonrata taas poikki

26.07.1999 17:13

Ukkosmyrsky katkaisi Savonradan liikenteen jälleen tänään klo 11. Radan päälle kaatuneet puut katkaisivat junaliikenteen Mikkelin ja Pieksämäen välillä Kantalassa. Ukkostrombi katkaisi Savonradan liikenteen myös eilen. Samasta syystä rata oli poikki myös Heinäkuun alussa. VR:n liikenteenohjauksesta kerrotaan, että liikenne saadaan toimimaan dieselvetureilla noin klo 15. Koska tällä kertaa myös ajolangat katkesivat, kestää liikenteen aloittaminen tavallista pidempään.

Lähde MTV3 uutiset 26.7.1999
Lähde WWW http://ultra10.almamedia.fi/uutiset/kotimaa/news.shtml?pubid=306

Kotkan lipunmyynti suljettuna

14.07.1999 22:23

VR sulki Kotkan aseman lipunmyynnin maanantaina 12.7. Kotkasta lähteviin juniin pyritään lisäämään konduktöörejä, jotka myyvät lippuja ilman lisämaksua. Kotkan lipunmyynnin puhelinpalvelut siirtyvät Kouvolan lipunmyyntiin. Matkustajat pääsevät Kotkan aseman odotustiloihin. Lipunmyynti jouduttiin sulkemaan äkillisten sairauslomien vuoksi. Lipunmyynti aukeaa jälleen, kun lipunmyyntiin saadaan henkilökuntaa.

Lähde VR-uutisia 9.7.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/news/uutta/uutta.htm#n21

Matalalattiraitovaunut liikenteeseen vasta syksyllä

14.07.1999 20:57

Helsingin uusien matalalattiaraitiovaunujen tulo liikenteeseen on myöhästynyt ainakin kolmella kuukaudella. HKL ei ole kertonut viivästyksen syytä, mutta "joitakin" muutoksia tehdään. Aluksi uudet vaunut ajavat normaalien vuorojen välissä. Matkustajat pääsevät näille vuoroille mukaan, jotka ovat todellisuudessa kuljettajien koulutusajoja. Vaunut tulevat ensin linjalle 4. Vaunuja toimitetaan yksi neljän viikon välein. Uusissa vaunuissa osassa paikoista istutaan vastakkain, tämä ei ehkä miellytä kaikkia matkustajia. Huolimatta uusista vaunuista 10 1950-luvun vaunua säilyy liikenteessä.

Lähde Helsingin Sanomat 7.7.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi

Ukkonen katkaisi Savonradan

07.07.1999 11:13

Ukkosmyrsky katkaisi Savonradan eilen illalla. Raiteiden päälle kaatuneet puut katkaisivat radan sähkölinjat välillä Mikkeli-Palosuo kahdessa kohtaa klo 18 jälkeen. Radan korjaus saattaa kestää aamupäivään saakka. Onnettomuus katkaisi matkan IC 77:ltä ja P 80:lta. Matkustajat kuljetettiin vauriokohdan ohitse busseilla. VR:n liikenteenohjauksesta kerrotaan, että kaatuvien puiden aiheuttamat ratakatkokset eivät ole kovin yleisiä.

Lähde MTV3 uutiset 7.7.1999
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9907/990706/9907060126.html

VR aloittaa neuvottelut kunnossapidon supistamisesta

30.06.1999 16:13

VR osakeyhtiö aloittaa huomennat yt-neuvottelut yhtiön kunnossapitohenkilöstön kanssa. Yhtiön mukaan teknisen osaston työt voidaan hoitaa 600 henkilöä pienemmällä työvoimalla vuoteen 2002 mennessä. Osaston 2300 työntekijästä suurin osa työskentelee kunnossapidossa konepajoilla ja varikoilla. Lokakuun loppuun mennessä neuvotteluissa selviää mitkä yksiköt lakkautetaan. Neuvotteluissa selviää myös joudutaanko irtisanomisiin.

Lähde MTV3 uutiset: 30.6.1999
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9906/990630/9906300117.html

VR-konserni liukui tappiolle

23.06.1999 12:23

VR-konsernin tammi-huhtikuun liiketulos kääntyi kolme miljoonaa markkaa tappiolle. Vuotta aiemmin vastaavan ajan liiketulos oli 59 miljoonaa plussalla. VR:n mukaan liiketuloksen heikkeneminen johtui perusteollisuuden suhdannetilanteesta, joka aiheutti kuljetusten vähenemistä jo viime syksynä. VR odottaa metsäteollisuuden kuljetusten kasvavan hieman loppuvuodesta, mutta jäävän viime vuoden tasosta. Henkilöliikenteen kasvunäkymät ovat epävarmat.

VR-konsernin liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 1,97 miljardiin markkaan, joka johtuu valtion rataverkkoon tehtyjen töiden kirjausmenettelyn muutoksista. Kaikkiian rautateitse kuljetettu tavaramäärä pieneni lähes 4%, kotimaiset tavaramäärät vähenivät noin 5%, mutta tuontikuljetukset Venäjältä kasvoivat noin 6% edellisvuodesta. Pikajunissa tehtyjen matkojen määrä laski 2% ja pääkaupunkiseudun lähiliikenne pysyi edellisvuoden tasolla.

Lähde Keskisuomalainen 23.6.1999
Lähde WWW http://lehti.keskisuomalainen.fi/sl/ks/tal/31308.HTM

VR:lle tulossa tappiota

20.06.1999 22:55

Suomen Kuvalehden numerossa 24 (18.6.99) VR:n pääjohtaja Henri Kuitunen toteaa VR:n tuloksen voivan romahtaa tämä vuonna jopa sata miljoonaa markkaa. Erityisesti teollisuuden kuljetusten vähentyminen tekee lovea tulokseen. Tappiot merkitsevät myös sitä, että VR joutunee edelleen vähentämään työntekijämääräänsä. Erityisesti tämä vähentyminen kohdistuu kunnossapitopuoleen, josta katoaa vuoteen 2003 mennessä puolentuhatta työpaikkaa. Tähän mennessä noin kymmenen vuoden aikana VR:lta on jo poistunut kymmenen tuhatta työpaikkaa.

Parannusta on näkyvissä vain Venäjän transitoliikenteessä, joka näyttää nyt vilkastuvan. VR julkaisee kunnossapitotyöntekijämäärää koskevan selvityksen kesäkuun viimeisenä.

Lähde SK 18.6.1999

Junalla Muumimaailmaan elokuuhun saakka

19.06.1999 22:38

Höyryveturimatkat ajaa Lättähattujunaa 18.6-15.8.1999 Turun ja Naantalin välillä. Junia ajavat VR:n kuljettajat, koska VR:llä on vielä monopoli Ratahallintokeskuksen rataverkolle. Junavuoroja on joka päivä kuusi molempiin suuntiin. Matka kestää 20 minuuttia. Aikataulut ja hinnat löytyvät Höyryveturimatkojen sivuilta.

Lähde Höyriveturimatkat 19.6.1999
Lähde WWW http://www.netsonic.fi/~st1009/

Keravan asema uudistetaan

19.06.1999 20:54

Keravan asema ja aseman ympäristö uusiutuvat ensi vuosina. Ratahallintokeskus ja Keravan kaupunki ovat allekirjoittaneet asiaa koskevat sopimukset. Rakentaminen ajoittuu vuosille 1999-2002. Sopimus helpottaa liikkumista asemalla ja tuo lisää kevyen liikenteen yhteyksiä ja pysäköintipaikkoja. Nyt sovittujen hankkeitten lisäksi Ratahallintokeskus uusii koko Keravan ratapihan raiteiston.

Lähde RHK: Tiedote 16.6.1999
Lähde WWW http://www.rhk.fi/tiedotteet/1999/1606kerava.html

Koko VR Cargon toiminnalle ympäristösertifikaatti

19.06.1999 20:48

VR Cargo on saanut ISO 14001- standardin mukaisen ympäristösertifikaatin. Suomen standardoimisliiton (SFS) myöntämä kattaa VR Cargon vaunukuormaliikenteen kuljetuspalvelut ja toimipisteet Suomessa. VR Cargon Länsi-Suomen alue ja pääkonttori saivat ISO 14001 sertifikaatin jo viime syksynä. Rautateiden ympäristöystävällisyys perustuu junan energiatehokkuuteen, kuljetusturvallisuuteen ja sähköenergian käyttöön.

Lähde VR uutisia 1.6.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#serti

Junalla mahdollisesti Torniosta Ruotsiin vuonna 2000

11.06.1999 17:28

Ruotsin valtio kilpailutti kahdentoista rautatielinjan liikenteen. SJ voitti linjoista 10 ja kaksi meni yksityisille yrityksille. Linjan Skövde-Falköping-Nässjö voitti BSM Järnväg ja koko Pohjois-Ruotsin liikenteen Svenska Tågkompaniet.

Jos Ruotsin hallitus päättää valtuuskunnan ehdotuksen pohjalta pääsee kesällä 2000 junalla Torniosta Ruotsiin. Tämä liikenne toimii vain kesäisin. Tågkompaniet aikoo lisäksi lisätä liikennettä muutenkin. Umeå saa paljon paremmat yhteydet. Lisäksi yhteensä 17 paikkakuntaa liitetään rautatieverkkoon.

Lähde Järnvägs-nytt 4.6.1999
Lähde WWW http://www.artech.se/~sandblom/jvgsnytt/
Katso myös http://www.tagkompaniet.se/

Etelän junat myöhästelivät

11.06.1999 17:11

Tampereen ratapihalla sattunut sähköratavaurio myöhästytti etelän junia keskiviikkona 9.6. Vika saatin korjattua ennen iltayhdeksää. Sähköinen junaliikenne jouduttiin ohjaamaan vararatojen kautta. Vika myöhästytti Tampereelle etelästä tulevia tai Tampereelta etelään lähteviä junia noin varttitunnin.

Lähde Uutislehti 100 10.6.1999

Matkakeskusten verkon rakentaminen kangertelee

11.06.1999 16:45

Kiista kustannusten jakamisesta pysäytti maamme ensimmäisen matkakeskuksen rakentamisen alkuunsa Seinäjoella. Kaupunki ottaa tangovieraansa vastaan asema revittynä. Seinäjoesta pitäisi tulla malliesimerkki miten junasta voi siirtyä vaivatta bussiin. Se olisi ensimmäinen lenkki verkossa, koska rakentaminen käy vaivatta, koska linja-autoasema ja rautatieasema ovat jo valmiiksi vierekkäin. Keskukseen rakennetaan yhteiset odootus ja palvelutilat. Samalla asemaa parannetaan muutenkin. Hankkeen kustannukset nousivat loppusuoralla 10 miljoonasta 14 miljoonaan markkaan. Seinäjokisten mukaan syynä oli VR-yhtymän lisävaatimukset. Yhtymä ei kuitenkaan halua maksaa lisäyksiä, eikä niille löydy muitakaan maksajia.

Liikenneministeriön suunnitelma 23 matkakeskuksesta valmistui 1997. Verkon pitäisi olla valmis vuonna 2005. Suunnittelu on meneillään 11 kaupungissa. Tampereella kaavaillaan töiden aloittamista ensi vuonna. Auki on kuitenkin miten yli 50 mmk kustannukset jaetaan.

Lähde Helsingin Sanomat 7.6.1999 s. A 6
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/

Kolme kuoli tasoristeysonnettomuudessa Pyhäjärvellä

11.06.1999 16:33

Yksi mies ja kaksi naista kuoli tasoristeysonnettomuudessa Pyhäjärvellä. Onnettomuus sattui 30.5.1999 alkuillasta Komun vartioimattomassa tasoristeyksessä. Henkilöauton matkustajat saivat heti surmansa. Henkilöauto vaurioitui käyttökelvottomaksi. Myös juna sai vaurioita, mutta pystyi jatkamaan matkaansa Ylivieskaan vajaan tunnin myöhässä. Iisalmi-Ylivieska radan liikenne sujui normaalisti.

Lähde MTV3 uutiset 2.6.1999
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9906/990601/9906010137.html

Uusi aikataulu tuo Intercity-junia

28.05.1999 10:46

VR:n uusi aikataulu tulee voimaan 30.5. Porin ja Kokemäen välillä valmistuu sähköistys, joka nopeuttaa junia koska veturinvaihto Tampereella jää pois. Rantaradalla on kesällä toinen Pendolino pois käytöstä.

Rantaradalle tulee kaksi IC-junaparia. Helsingistä Joensuuhun tulee yksi IC-junapari. Helsingistä Ouluun tulee yksi IC-junapari. Ratatöiden takia on paljon erityisjärjestelyjä.

Lähiliikenteessä on pieniä muutoksia. Lisäksi Leppävaaran kaupunkiradan ja kohtaamisraiteen rakennustyöt Korson-Rekola välille aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä.

Lähde VR:uutta 19.5.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#toulo

Julkisen liikenteen tukea aiotaan leikata

27.05.1999 15:49

Liikenneministeriö aikoo leikata rajusti juna- ja linja-autoliikenteen tukea ensi vuonna. MTV:n uutisten saamien budjettipapereiden mukaan leikkaukset lopettaisivat rautateiden paikallisliikenteen kokonaan parilta rataosalta, linja-autoliikenteestä katoaisi useita satoja runkovuoroja. Myös seutu- ja kaupunkilippujen tukeen kaavaillaan leikkauksia.

Lähde MTV3 uutiset - Julkisen liikenteen tukea aiotaan leikata
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9905/990524/9905240125.html

VR käynnistelee taas Moskovan konttilinjaa

26.05.1999 07:15

VR-Cargo on käynnistämässä Moskovan konttilinjaa uudelleen. Sen sijaan traileriliikenteen avaamista ei ole näköpiirissä. Venäjän pääkaupunkiin kulkeva kontti- ja traileriliikenne on ollut seisahduksissa sitten elokuun talousromahduksen. VR-Cargon johtaja Kari Hassisen mukaan rahdista katosi syksyllä 80%, loppu siirtyi kumipyörille ja hinnat romahtivat. Traileripuolella VR yritti parin vuoden ajan saada toimintaa käyntiin. Moskovassa toimintaa hidastivat tulliongelmat. Liikenne jäi viiteen koekuormaan.

Lähde Tekniikka&Talous, 20.5.1999
Lähde WWW http://www.talentum.fi/tektal/

VR haluaa korottaa akselipainoja

21.05.1999 23:06

VR aikoo esittää ratahallintokeskukselle ohjelman, jonka perusteella se toivoo ratojen kantavuuksia kehitettävän vuoteen 2010 mennessä. Keskeinen tavoite on sallittujen akselipainojen nostaminen koko päärataverkolla 25 tonniin. Nykyään enimmäispaino on 22,5 tonnia. Tämä mahdollistaisi kymmenen prosenttia suuremman kuorman. Lähes sama säästö saataisiin kuljetuskustannuksissa. VR:n Pieksämäen konepaja valmistaa jo tänä vuonna 40 paperinkuljetusvaunuja, joissa on varauduttu 25 tonnin akselipainoon.

Lähde Helsigin Sanomat 19.5.1999, s. B 12
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/

VR uusii Pendolinojen ovet

18.05.1999 10:21

Pendolino-junien ovet vaihdetaan kesän aikana. Ulko-ovissa on esiintynyt toimintahäiriöitä ja pintavaurioita, jonka vuoksi valmistaja vaihtaa kaikki ovet uusiin. Tämän johdosta on kesällä vain yksi Pendolino-yksikkö kerrallaan ajossa ajalla 17.-22.5 sekä 30.5. - 15.8.1999. IC-kalustolla korvataan vuorot Turusta klo 7.30 ja 15.50 ja Helsingistä 13.06 ja 19.30.

Lähde VR uutisia 12.5.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#pendo

Helsinki suunnittelee metroa Töölöön

15.05.1999 16:30

Helsingin joukkoliikennelautakunta päästi jatkaa keskiviikkona metron suunnittelua Kampin ja Meilahden välillä. Radalle on suunniteltu kaksi asemaa. Myöhemmin rataa voitaisiin jatkaa Pasilaan ja aina Kumpulaan saakka. HKL:n laskelmien mukaan metro Meilahteen maksaisi 785 miljoonaa markkaa jos sekä Töölön että Meilahden asemat tehtäisiin kaksipäisinä. Yksipäiset asemat pudottaisivat kustannukset 650 miljoonaan markkaan. HKL:n arvioiden mukaan Meilahden metrolla olisi 25000 käyttäjää päivässä. Uusia käyttäjiä olisi 15000. Nyt metrolla on päivittäin 150000 käyttäjää. Metron jatkaminen laskisi maanpäällisen liikenteen kustannuksia arviolta 30 mmk.

Lähde Helsingin Sanomat 14.5.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/

YTV kannattaa junakilpailua

13.05.1999 17:43

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV kannattaa joukkoliikenteen kilpailuttamisen laajentamista myös rautateille. Liikenneministeriön ehdotuksen mukaan jokainen yrittäjä omistaisi junakaluston itse. YTV:n pitää tätä vaikeana, koska kalusto on kallista, sen hankkiminen vie aikaa, eikä sitä voida helposti tuoda Euroopasta Suomen erilaisen raideleveyden vuoksi. VR:n pitäisikin myydä kalustonsa kalustoyhtiölle, joka vuokraisi kalustoa yrittäjille.

Tukholman paikallisliikenne kilpailutettiin juuri. Siellä julkinen liikenneyhtiö vuokrasi junakaluston yrittäjille. Voittajaksi selviytyi kolmen yhtiön liittymä, jonka yhtiöt ovat ruotsalainen, ranskalainen ja brittiläinen. Kilpailuttaminen merkitsee kustannusten laskemista noin 30 prosenttia. Samaan noin 30 prosenttiin on päästy myös pääkaupunkiseudun bussiliikenteen kilpailutuksessa.

Vuosittain YTV maksaa VR:lle junaliikenteen hoidosta noin 200 mmk. YTV:n ja VR:n sopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Jos kilpailuttamisessa päästää nopeasti eteenpäin, YTV arvioi kilpailutetun liikenteen alkavan 2004-2005.

Lähde HS 12.5.1999; YTV 12.5.1999
Lähde WWW http://www.ytv.fi/tiedot/tied_12051999_2.html

Rautaruukki myy Transtechin

12.05.1999 15:28

Rautaruukki ja espanjalainen Patentes Talgo S.A. ovat tehneet esisopimuksen Rautaruukin Transtech-yksikön myymisestä espanjalaisyhtiölle. Transtechin viime vuoden liikevaihto oli 65 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 550 henkilöä. Viime vuoden lopussa Transtechin tilauskanta oli noin 150 miljoonaa euroa. Rautaruukin mukaan myynti ei vaikuta Rautaruukin tämän vuoden tulokseen. Patentes Talgon liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa ja sillä on tuotannollista toimintaa Espanjassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Lähde Rautaruukki uutisia 12.5.1999
Lähde WWW http://srau02.rautaruukki.fi/Uutiset.nsf/70e0798e5307df17c225668500369860/e92af24ddc1c39f84225676f0039269e?OpenDocument

Postivaunujen historia kuvitettuna

09.05.1999 13:17

Rautateiden postivaunujen historia on pantu kansiin. Torstaina julkistettu 355-sivuinen kirja kertoo suomalaisen postinkuljetuksen historian vuodesta 1862 vuoteen 1995. Samalla se kertoo rautateiden historiasta. Postia ryhdyttiin kirjoittamaaan kiskoilla heti, kun ensimmäinen rataosuus avattiin Helsingistä Hämeenlinnaan vuonna 1862. Kirjan on kirjoittanut dosentti Ilkka Teerijoki.

Lähde Uutislehti 100 6.5.1999

Puutavaravaunuja kiskoilta Valkealassa

05.05.1999 09:46

Kaksi puutavaravaunua suistui kiskoilta Multamäessä Valkealassa puolenyön aikaan. Savon radalla sattuneessa onnettomuudessa ei loukkaantunut kukaan. Onnettomuus johtui laakerien kuumentumisesta. Savon rata on poikki todennäköisesti iltaan saakka ja matkustajaliikenne hoidetaan busseilla Kouvolan ja Vuohijärven välillä. Savon radan yöpikajunat ohjattiin kiertoteitä määränpäähänsä.

Lähde MTV 3 uutiset: kotimaa
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9905/990505/9905050191.html

Ratatyöt hidastavat junia Lahti-Kouvola välillä

05.05.1999 09:41

Ratatyöt alkoivat Lahden ja Kouvolan välillä 3.5. Riihimäen ja Kouvolan välistä on parannettu vuodesta 1992 lähtien. Tänä kesänä vaihdetaan toisen raiteen sepelitukikerros Uudenkylän ja Korian välillä. Korialta Kouvolaan uudistetaan koko päällysrakenne. Liikenne hidastuu, koska junilla on käytössä vain toinen raide ja työmaiden kohdalla on nopeusrajoitus. Juhannuksen jälkeen VR-Rata parantaa vielä penkereitä, mutta työ ei vaikuta junaliikenteeseen. Riihimäki-Kouvola täysremontti maksaa 300 mmk. Tämän kesän töistä aiheutuu Ratahallintokeskukselle 35 miljoonan markan lasku.

Lähde VR Uutisia 28.4.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#lako

Yleiskaavatoimikunta alkaa tutkia Espoon metroa

03.05.1999 18:07

Espoon yleiskaavatoimikunta alkaa tutkia, miten länsimetro istuisi Etelä-Espoon yleiskaavasuunnitelmiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka J. Kari (kok) johtaa toimikuntaa, johon kuuluu kolmen muun puolueen edustus kaunpungihallituksesta sekä mm. kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajat.

Toimikunta alkaa Karin mukaan kokoontua säännöllisesti, koska helsinkiläiset virkamiehet käyvät jo Espoossa metroasemia suunnittelemassa "niin kuin asia kuuluisi vain heille". Espoossa selvitettään parhaillaan virkamiestyönä, mitä metro vaikuttaisi Etelä-Espoon kaupunkirakenteeseen.

Lähde Helsingin Sanomat 28.4.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/

Helsinki suunnittelee raitiolinjaa 9 Eirasta Ilmalaan

03.05.1999 16:12

Helsinki suunnittelee raitiolinjaa 9 Ullanlinnasta Erottajan, rautatieaseman ja Itä-Pasilan kautta Ilmalantorille. Linjaa ajettaisiin ruuhka-aikaan kuuden minuutin välein. Raitiolinja korvaisi bussilinjat 17 ja 23. Kyseistä linjaa ennen on tarkoitus jatkaa raitioverkkoa Arabianrantaan ja pidemmälle Ruoholahteen.

Linja lähtisi Ullanlinnasta Kapteenikadulta reittiä Korkeavuorenkatu- Erottaja- Mannerheimintie- rautatieasema- Hakaniemi- Kallio- Helsinginkatu- Fleminginkatu. Linja jatkaisi täysin uusia rataosuuksia pitkin Fleminginkadulta Aleksis Kiven kadulle ja Pasina konepaja-alueen halki Itä-Pasilaan ja Pasilansillan kautta Länsi-Pasilaan ja Ilmalantorille. Linjan lasketaan tehostavan palvelutasoa bussiliikenteeseen verrattuna. Myös liikennöintikustannukset laskisivat noin kahdella miljoonalla markalla vuodessa. Uutta rataa tarvitaan seitsemän kilometriä. Rakentaminen maksaisi arviolta 45 miljoonaa markkaa.

Lähde Helsingin Sanomat 30.4.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/

Lahden oikoradan teko lykkääntyy

02.05.1999 14:40

Valtiolla ei ole varaa Lahden oikorataan. Ratahanke ei myöskään kiinnostanut hallitusohjelman kokoajia. Ratahallintokeskus ja liikenneministeriö pitävät todennäköisenä, että hanke ei edisty ainakaan neljään vuoteen. Todennäköisesti odostusaika venyy yli kymmeneen vuoteen. Valtiolta on tulossa rahaa turvalaitteiden parantamiseen, rataverkon kunnossapitoon, pääkaupunkiseudeun lisäraiteisiin ja Pohjois-Suomen ratojen sähköistämiseen.

Lähde Helsingin Sanomat 28.4.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi

Rataverkkoa perusparannetaan 1,4 miljardilla

22.04.1999 12:39

Ratahallintokeskus uudistaa rataverkkoa kevään, kesän ja syksyn aikana yhteensä 1,4 miljardilla. Suurin osa investoinnneista kuluu ratojen päällysrakenteen uusimiseen, jota uusitaan lähes viime vuoden ennätystahtiin. Betonisia ratapölkkyjä asennetaan 650 000, uusia kiskoja 200 kilometriä ja vaihteita lähes sata kappaletta.

Merkittävimmät työkohteet ovat Helsingin ja Tampereen sekä Tampereen ja Seinäjoen välillä, Seinäjoen ja Vaasan välillä, Tampereen-Oriveden rataosalla sekä rataosilla Toijala-Turku, Lahti-Kouvola, Kouvola-Pieksämäki, Kouvola-Kotka, Siilinjärvi-Iisalmi, Kokemäki-Pori, Karjaa-Hanko, Oulu-Tornio, Laurila-Rovaniemi, Särkänniemi-Joensuu ja Joensuu-Uimaharju. Ratapihoja uusitaan mm. Toijalassa ja Tampereella.

Ratatyöt aiheuttavat junille myöhästymisiä. Vaihtoyhteydet pyritään kuitenkin säilyttämään. Jossain tapauksissa järjestetään korvaava kuljetus linja-autoilla.

Lähde MTV3 uutiset 21.4.1999
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9904/990421/9904210115.html

Junia korvataan busseilla viikonloppuna

21.04.1999 17:24

Ratatöistä aiheutuu ensi viikonloppuna liikennekatkoja kolmella rataosuudella. Korvaavat yhteydet järjestetään busseilla.

Juurikorven ja Kotkan välillä aloiteaan viikonloppuna perusparannustyöt. 17 kilometrin pituisella rataosuudella korvataan vanhat puiset ratapölkyt betonisilla ja puhdistetaan radan sepelikerros. Töitä tehdään viikonloppuisin vappua lukuunottamatta. 24-25.4 välisenä aikana Kouvolasta Kotkaan klo 17.40 ja klo 21.40 (vain su) lähtevät junat ajavat vain Kymin asemalle, josta on bussi- tai taksikuljetus eteenpäin. Vastaavasti korvataan Kotkasta klo 19.10 ja 22.30 (vain su) lähtevät junat.

Turun ja Toijalan välisten sähköistystöiden takia korvataan busseilla kaikki junat lauantaiaamusta 24.4 klo 6.40 maanantaiaamuun 26.4 klo 6.20. Korvausbusseja on kaksi, toinen suoraan Turusta Tampereelle matkustaville ja toinen bussi joka pysähtyy kaikilla väliasemilla.

Tammisaaressa tehdään ratapihan muutostöitä ensi viikonloppuna 24. - 26. huhtikuuta. Työt käynnistyvät lauantaina klo 21 ja kestävät maanantaihin klo 4.40 asti. Tänä aikana kaikki Karjaan ja Hangon välillä kulkevat junat korvataan linja-autoilla.

Lähde VR-uutisia 20.4.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm

Ratasortuma Iisalmen pohjoispuolella

19.04.1999 20:16

19.4. routa aiheutti radan osittaisen sortumisen Iisalmen pohjois- puolella. Vauriosta ilmoitti paikan ohittanut veturinkuljettaja. Tarkkaa tapahtuma-aikaa ei uutisessa ollut, mutta ainakin Kontiomäen kautta etelään menevä P80 näytti Iisalmen jälkeen olleen normaali- pituinen eli Oulusta lähteneet vaunut olisivat olleet mukana. Kello 18.00 Iisalmen ratapihalla sen sijaan seisoi Vartiuksen kautta Venäjälle matkaava tavarajuna, samoin näytti siltä kuin Kontiomäelle menevän P73:n koko vaunusto olisi jäänyt Iisalmeen.

Lähde Vauriosta YLEn Teksti-Tv

Transtechille yli 70 Mmk:n tilaukset

15.04.1999 18:41

Rautaruukki Transtech on sopinut alihankinnoista Adtranzin kanssa. Transtech toimii Adtrazin alihankkijana kaupassa, jossa Adtranz toimittaa VR:lle 20 Sr2-veturia. Tilausten arvo on yli 70 miljoonaa markkaa. Veturien toimitukset tapahtuvat vuosina 2000-2002. VR solmi maaliskuussa Adtranzin kanssa Sr2-veturien lisätoimituksista. Transtech on valmistanut myös VR jo toimitetut 20 sähköveturia. Nyt tehtyyn sopimukseen sisältyy myös optio 6-12 veturin lisätoimituksesta. Lisäksi Transtech on saanut ruotsalaiselta Scandinavian Motortransport AB:lta 15 autovaunun tilauksen Ruotsin sisäiseen liikenteeseen. Vaunut toimitetaan vuonna 2000.

Lähde Rautaruukki uutiset 15.4.1999
Lähde WWW http://srau02.rautaruukki.fi/Uutiset.nsf/70e0798e5307df17c225668500369860/bd9b2a2191f386c84225675400334377?OpenDocument

Lähtöraidemuutoksia pääradalla

15.04.1999 18:34

Korson ja Rekolan välille rakennettava uusi kohtausraide aiheuttaa pieniä muutoksia lähijunien kulkuun huhtikuussa. Pikajunille töistä aiheutuu pieniä myöhästymisiä. Ensimmäiset raidemuutokset ovat aikavälillä 16.4 klo 22- 18.4 klo 18. Toisen raidemuutokset ovat yöaikaan klo 22-5.30 maanantaista 26.4 perjantaihin 30.4. Lauantaina 17.4 H-juna Helsingistä klo 15.40 korvaa lauantaina K-junan Helsingistä klo 15.29 ja sunnuntaina K-junan Helsingistä klo 15.19.

Lähde VR-uutisia 12.4.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#muutoksia

Happovaunut putosivat kiskoilta

15.04.1999 18:28

Kaksi rikkihappovaunua putosi kokonaan ja kolmas osittain kiskoilta Tampereen järjestelyratapihalla Viinikassa maanantaina 12.4. Vaunut pysyivät ehjänä. Onnettomuustutkintakeskus hälytettiin paikalle selvittämään putoamisen syitä. Viiden rikkihappovaunun ryhmää oltiin siirtämässä kun vaunut suistuivat. Palolaitos varmisti, ettei nestemäistä rikkihappoa päässyt valumaan ulos.

Lähde Helsingin Sanomat 13.4.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/

Nurmea ratikkareiteille

15.04.1999 18:25

Lähes kymmenen kilometria Helsingin raitiotieverkosta voidaan rakentaa nurmiradaksi. Helsingin rakennusviraston katuosasto on päätynyt tähän tulokseen selvityksessään. Nurmiradalla kiskojen väliin on istutettu nurmikkoa. Tapa on yleinen Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa. Nurmiratojen rakentamista haittaa talven lumenauraus, joka suomessa tehdään kumipyöräajoneuvoilla. Ratkaisuksi on löydetty nurmikon istuttaminen betonisiin reikäkiviin. Helsingissä nurmirataa on kokeiltu Munkkiniemen puistotiellä kolme vuotta.

Lähde Helsingin Sanomat 9.4.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi/

Kimppabus-toiminta laajenee Tampereelle

09.04.1999 17:38

Kimppabus-toiminta laajenee Turusta Tampereelle. Tampereen rautatieasemalla on edullinen jatkoyhteys pienoisbussilla 3.5.1999 alkaen kaupunkialueelle. Kimppabus lähtee aseman edestä 5 minuuttia esitteessä mainittujen junien jälkeen. Kuljetus maksaa halvimmillaan 10 mk / henkilö. Lisätietoja: http://www.kimppabussi.fi/

Lähde VR uutisia 9.4.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#kimppabussi

Hallan vahtitupa säästetään

09.04.1999 17:33

Kymin-Karhulan rataan kuuluva, nykyään jo käytöstä poistettu Hallan sillan yhteydessä oleva vahtituvan alakerta säästetään, vaikka sen puinen yläosa onkin purettu viime syksynä. Tiilisen alaosan päälle on talven aikana valettu betonikansi ja reunoille on asennettu kaiteet.

Vanha rautatie- ja maantiesilta on vielä paikoillaan, mutta ei enää käytössä. Viereen on rakennettu uusi silta

kirjoitettu 9.4.99

Lähde oma havainto

Vainikkalan junapalon puhdistaminen vie kuukausia

09.04.1999 10:58

Vainikkalassa keskiviikkona 7.4 tapahtunut säiliövaunujen palo aiheutti mittavat ympäristövahingot. Onnettomuuden johdosta maaperään pääsi valumaan kymmeniä tonneja raakaöljyä. Öljyä on valunut läheiselle pellolle, joka on puomitettu. Vesistössä ei öljyä näytteiden mukaan ollut. Onnettomuuden syynä näyttää olevan kiskojen pettäminen. Öljynuna painoi kiskoa kaarteessa ulospäin, jolloin kiskon kiinnitys petti ja seitsemän vaunu suistui raiteilta. Vaunut törmäsivät johdintolppaan, jolloin katkennut sähköjohdin sytytti palon.

Lähde MTV3 uutiset 8.4.1999 - Vainikkalan eilisen öljyvaunupalon puhdistustyöt kestävät kuukausia
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9904/990408/9904080140.html

VR vastustaa rataverkon avaamista kilpailulle

08.04.1999 18:27

VR:n tänään julkaisemassa lehdistötiedotteessa VR pelkää kilpailun johtavan tarjonnan supistumiseen ja hintojen nousuun. VR perustelee tätä siten, että Suomessa rautatiekilpailu halutaan avata laajana. Liikenneministeriön alainen työryhmä esittää, että koko tavaraliikenne ja 30% henkilöliikenteestä avattaisiin kilpailulle.

Toimittajan kommentti. Rautatiekilpailu on avattu Euroopassa ainakin osittain Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa henkilöliikenne kilpailutettiin täysin pilkkomalla entinen BR muutama vuosi sitten 25 uuteen rautatieyhtiöön. Kilpailu on parantanut mm. kaluston tasoa rautatieyhtiöiden investoidessa siihen voimakkaasti. Toisaalta myös asiakasvalitukset ovat kaksinkertaistuneet. Syynä pidetään matkustajien kasvaneita vaatimuksia.

Suomen lainsäädäntö vastaa tällä hetkellä EU:n direktiivejä. EU:n liikennekomissaari Neil Kinnock yrittää kuitenkin muuttaa direktiivejä siten, että ne edellyttäisivät kilpailua rataverkolla. Etenkin Ranska vastustaa vapauttamista, koska Ranskan rautateillä SNCF:llä on huomattavasti liikaa työntekijöitä ja vapaampi kilpailu johtaisi tuhansiin työttömiin. Lisää aiheesta: http://www.cargoweb.nl/bin/news.exe?ACTION=SHOW&ID=6145

Lähde VR-uutisia 8.4.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#kilpailu

Säiliöjuna paloi Vainikkalassa

08.04.1999 15:28

Venäjältä Sköldvikiin matkalla olleen öljyjunan säiliövaunuista paloi kahdeksan eilen Vainikkalassa. Junassa oli yhteensä 52 säiliövaunua. Keskellä olleet seitsemän raakaöljyä sisältävää vaunua suistuivat kiskoilta kello puoli kymmenen aamulla. Vaunujen siirron jälkeen alueelle jäi yhdeksän vaunua.

Vaunut paloivat kolme tuntia syttyen aina uudelleen kunnes palo saatiin sammumaan Lappeenrannan ja Kotkan palokuntien avulla. Liekit olivat pahimmillaan lähes sata metriä korkeita ja savunmuodostus oli rankkaa. Suomalaiseen veturiin liitetyille venäläisille vaunuille oli tehty normaali tulotarkastus. Öljyä ehti valua maastoon ja öljyntorjunnan arvellaan kestävän viikkoja.

Lähde MTV3 uutiset 7.4.1999 - Öljyvaunujen palo sammutettiin Vainikkalassa
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9904/990407/9904070129.html

Kaivinkone katkaisi johtimen Helsingin asemalla

06.04.1999 17:38

Kaivinkone vaurioitti Helsingin aseman ratapihalla sähköjuninen ajojohdinta tiistaina 30.4 klo 17.50. Kaivinkone oli oli tekemässä ratapihan alikulkukäytävää. Jännite katkesi koko rataosuudella hetkeksi. Vahinko aiheutti junien myöhästymisiä ja yksi junapari Tikkurilaan ja Keravalle jouduttiin peruuttamaan. Myöhemmät vuorot hoidettiin raidejärjestelyin. Johtimen korjaus aloitettiin illalla.

Lähde Helsingin Sanomat 31.3.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi

Ajolankojen putoaminen katkaisi rantaradan

05.04.1999 20:34

Sähköradan ajolankojen putoaminen katkaisi junaliikenteen maanantaina 29.3 klo 15 muutamaksi tunniksi rantaradalla Karjaan ja Salon välillä. Ajolangat putosivat tunnelissa Perniössä jäiden puhdistuksen yhteydessä. VR korvasi junaliikenteen iltapäivällä muutaman tunnin ajan linja-autokuljetuksilla Salon ja Karjaan välillä.

Lähde Helsingin Sanomat 30.3.1999
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi

VR:n tulos laski hieman

01.04.1999 11:47

VR-konsernin tulos oli vuonna 1998 verojen jälkeen 386 miljoonaa markkaa, mikä on 33 miljoonaa edellistä vuotta vähemmän. Varsinaisen liiketoiminnan tulos oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto oli 6,7 miljardia markkaa.

Tavaraliikenteessä kääntyi laskuun loppuvuodesta, mutta hyvän alkuvuoden ansiosta tavaraliikenteen liikevaihto säilyi kahdessa miljardissa markassa. Henkilöliikenteen liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja oli 1,5 miljardia markkaa. Lähiliikenne kasvoi 4 prosenttia, kun taas muu liikenne supistui hieman. Konsernin investoinnint olivat 820 miljoonaa. Suurin investointikohde oli kaksikerroksiset IC-vaunut.

Lähde VR uutisia 31.3.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#386

Vr myy autokaluston kunnassapidon Raskoneelle

30.03.1999 16:57

Vr Osakeyhtiö myy autokaluston kunnossapidon Raskone Oy:lle. Sopimus astuu voimaan 6.4.1999. Sopimuksen yhteydessä siirtyy 35 työntekijää VR:ltä Raskoneelle. VR:n autokaluston kunnossapidon suurimmat asiakkaat ovat olleet Oy VR-Rata Ab ja Transpoint Oy Ab, joilla on noin 2000 autoa.

Raskone on hyötyajoneuvojen kunnossapitoon erikoistunut yritys, jolla on n. 250 työntekijää. Liikevaihto oli v. 1998 noin 100 miljoonaa markkaa.

Lähde VR uutisia 26.3.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#vrmyy

VR laskee junien huippunopeuksia

26.03.1999 18:25

VR laskee uuden aikataulukauden alkaessa kesäkuun alussa pikajunien huippunopeuksia. Huippunopeutta lasketaan 140 km/h:sta 130 km/h:n. Lasku ei koske Intercity- ja Pendolino-junia, jotka on varustettu uudella jarrutekniikalla. Matkustajille nopeuksien lasku näkyy hieman pidentyneinä matka-aikoina. Pidennys korkeintaan 15 minuuttia. Siniset kaukojunat palaavat entiseen vauhtiin jarruremontin jälkeen aikaisintaan vuonna 2001.

Lähde MTV3 uutiset 25.3.1999 - VR laskee huippunopeuksia
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9903/990325/9903250192.html

Ylivieska-Iisalmi rataosa avattiin

19.03.1999 17:28

Ylivieskan ja Iisalmen välinen rataosa on saatu avatuksi junaliikenteelle eilen torstai-iltana. Kiuruveden itäpuolella olevan vauriokohdan ohi junat joudutaan kuitenkin ajamaan toistaiseksi alennetulla nopeudella.

Rata vaurioitui tiistaina noin viiden kilometrin matkalta, kun sahatavaralastissa ollut tavaravaunu suistui kiskoilta. Suistuminen oli seurausta laakerivauriosta.

Lähde VR-uutisia 19.3.1999
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#kunnossa

VR Oy:n hallitus vaihtoi toimitusjohtajaa

14.03.1999 13:00

VR Oy:n hallitus irtisanoi tavara- ja henkilöliikennettä hoitavan rautatieyhtiön toimitusjohtajan Erkki Hämäläisen työsuhteen torstaina iltapäivällä. Hämäläinen lähti työpaikaltaan välittömästi.

Hämäläinen toimi VR Oy:n toimitusjohtajana joulukuusta 1997 lähtien.

Taloussanomien useista eri lähteistä saamien tietojen mukaan 'Hämäläinen ei saanut missään vaiheessa taloa haltuunsa'. Yli 10 000 hengen organisaatio ja mullistuksessa olevat matkustaja- ja tavaraliikennemarkkinat olivat liian suuri haaste. VR Oy:n liikevaihto on 3,5 miljardia markkaa.

VR Oy:n hallitus arvioi torstaina VR Yhtymän pääjohtajan Henri Kuitusen raportin perusteella torstaina, että Hämäläinen ei osannut keskittyä oikeisiin asioihin.

Taloussanomien liikenneministeriöstä saamien tietojen mukaan eräänä suurena ongelmana oli, että 'Hämäläisen ahkeruus kohdistui vääriin asioihin' samaan aikaan kuin koko junaturvallisuus ja matkustajaliikenteen markkina-asema oli uhattuna. Hämäläisen johtajakauteen ajoittui useita vakavia junaonnettomuuksia.

Lähde Taloussanomat 13.3.1999
Lähde WWW http://www.taloussanomat.fi/TALSA_SERVICE/owa/pnavi_frame2?sTicket=2840001303033192111602

Espoo ei halua kysyä asukkailtaan metrosta

14.03.1999 12:55

Espoo ei lämpene valtuustoaloitteelle joukkoliikenneratkaisuista järjestettävästä mielipidekyselystä. Kaupunginhallitus otti tiistaina 2.3 kielteisen kannan 15 kaupunginvaltuutetun tekemään aloitteeseen kyselyn järjestämisestä. Valtuutettujen mielestä kyselyssä pitäisi selvittää, kannattavatko espoolaiset tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisujen rakentamista rantaradan lisäksi metron, pikaraitiotien vai bussiliikenteen varaan.

Espoon kaupunginhallitus katsoo, että asukkaiden mielipiteiden selvittäminen tulisi parhaiten hoidetuksi yleiskaavakäsittelyn yhteydessä.

Lähde Uutislehti 100 3.3.1999

Lumituisku peruutti junia

02.03.1999 22:20

Myös 25.2 jouduttiin perumaan useita junavuoroja kuten 24.2. Junavuorot olivat osittain samoja. Lähinnä peruttiin pikajunia Turusta ja Tampereelta Helsinkiin. Myös pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ajattiin harvennetuilla vuoroväleillä. Talven useat lumipyryt ovat aiheuttaneet miljoonakustannukset sekä VR:lle että Tielaitokselle. Vaikka satunnaisiin lumituiskuihin osataankin varautua, ei budjettia pahan päivän varalle ole.

Lähde MTV3 uutiset 25.2.1999
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9902/990225/9902250197.html

Tavarajunan suistuminen hidastaa hiihtomatkaliikennettä

19.02.1999 10:30

Tavarajuna suistui kiskoilta perjantaiaamuna klo 5.15 Jalasjärvellä Seinäjoen eteläpuolella. Yhteensä kiskoilta putosi 15 vaunua, joista osa oli lautalastissa. Onnettomuudessa ei kukaan loukkantunut. Turman syytä ei vielä tiedetä. Onnettomuuden vuoksi Pohjanmaan junaliikenne takkuilee pitkälle päivään. Liikenne joudutaan ohjaamaan Haapamäen kautta. Lennonjohtajien lakko on aiheutanut tunkua pohjoisen juniin. Varsinkin ensi sunnuntain junat ovat täyttyneet vikkaasti.

Lähde YLE Uutiset
Lähde WWW http://www.yle.fi/uutiset/

Lumipyry sotki junaliikenteen

16.02.1999 19:55

Ainakin kuusi kaukojunaa jouduttiin perumaan tiistai-iltapäivällä lumipyryn takia. Huonon sään vuoksi peruttiin muun muassa Varkauden, Imatran junat sekä kaksi iltapäiväjunaa Tampereelle. Lisäksi lumen kerääntyminen junien vaihteisiin aiheuttaa myöhästymisiä muillekin junille. Eniten myöhästyivät Helsingistä Joensuuhun, Rovaniemelle, Ouluun ja Kontiomäelle lähteneet junat.

Myös pääkaupunkiseudun lähijunat kärsivät lumesta. Kaikki I-junat peruttiin työmatkaruuhkan aikaan. Muiden paikallisjunien lähtöjä on vähennetty pariin kolmeen lähtöön tunnissa.

Lähde YLE-Uutiset
Lähde WWW http://www.yle.fi/uutiset/

Espoo aloittaa länsimetron suunnittelun

16.02.1999 19:44

Länsimetron suunnittelu ulotetaan Espoossa Tapiolan kautta Matinkylään saakka. Espoon kaupunginvaltuusto päätti aloittaa metron suunnittelun tiistain puolelle venyneessä kokouksessaan. Ratkaisevassa äänestyksessä Matinkylän vaihtoehto hyväksyttiin äänin 48 - 18. Hylätyn vaihtoehdon mukaan metro olisi suunniteltu vain Tapiolaan asti. Päätöksen perusteella Espoo näyttää suhtautuvan varovaisen suopeasti länsimetroon, vaikka lopullista rakennuspäätöstä ei vielä tehtykään.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV oli pyytänyt Espoolta lausuntoa laatimastaan pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäluonnoksesta. Tähän sisältyy suunnitelma metron jatkamisesta Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään. Espoo ei ole varannut suunnitteluun määrärahoja tälle vuodelle, mutta lausunnossa todetaan, että määrärahat käsitellään valmisteltaessa vuoden 2000 talousarviota. Lisäksi metron toteuttamiseen liittyvä yleiskaavaselvitys on jo vireillä.

Lähde YLE-Uutiset
Lähde WWW http://www.yle.fi/uutiset/

Pakkanen jumittaa junien jarrut

08.02.1999 11:30

Kova pakkanen aiheuttaa junille ongelmia. Pakkanen hyydyttää junien jarrut ja jumittaa vaihteita. Kaukojunat ovat olleet jopa tunnin myöhässä. Helsingin lähiliikenteessä jää joitakin junia ajamatta. Peruttu on erityisesti Tikkurilasta lähteviä I-vuoroja ja joitakin Riihimäeltä lähteviä junia. VR on joutunut vetämään joitakin junia pois liikenteestä. VR:n liikenteenohjauksesta kerrotaan, että peruutuksia voi tulla päivän aikana lisääkin.

Lähde YLE uutiset 8.2.1999
Lähde WWW http://www.yle.fi/uutiset/

Lentolakko ei ole ruuhkauttanut junia

02.02.1999 14:38

Lennonjohtajien lakko ei ole ainakaan vielä johtanut väentungokseen junissa, kertoo VR:n liikenteenohjaus. Eilen maanantaina kerrottiin pitkistä lipunmyyntijonoista asemalla. VR on varautunut tilanteeseen useilla kymmenillä lisävaunuilla.

Pahoja vaikeuksia on odotettavissa viikonloppuna jos lennonjohtajien lakko vielä jatkuu. Viikonlopun junat ovat muutenkin ruuhkaisia ja painetta lisäävät vielä Lappiin hiihtolomalle menevät. Myös lipunmyynti ruuhkautunee, koska hiihtolomalippujen lunastus on alkamassa. VR toivookin, että lipun varanneet lunastaisivat ne hyvissä ajoin.

Lähde YLE Uutiset 2.2.1999
Lähde WWW http://www.yle.fi/uutiset/

Pakkanen pitää junakaluston kovilla

31.01.1999 00:59

Pakkaset koettelevat junien tekniikkaa. Matkustajat tunsivat ongelman taas nahoissan kun junat jatkoivat myöhästymisiään. Liikenteen laadusta VR:llä vastaavan Egon Blomqvistin mukaan pakkanen aiheuttaa junien ilmajarrusysteemeihin erilaisia teknisiä häiriöitä. Toinen merkittävä ongelma ovat vaihteet, jotka kääntyvät talvipakkasessa huonommin. Myös vaunujen ja veturin liittäminen väli- tai lähtöasemilla on pakkasella hankalampaa. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen sähköjuniin pakkanen on aiheuttanut erilaisia teknisiä vikoja.

-Pois pelistä on 25-30 junaa, (kaikkiaan sadasta) mikä on aika merkittävä osa, Blomqvist sanoo. Tämä vuoksi kaikki I-junat on peruutettu.

Junien myöhästelyä voidaan pistää myös hiukan matkustajien tiliin, he kun ymmärrettävästi odottelevat kovilla pakkasilla sisätiloissa mieluummin kuin laiturilla. Sekin viivästyttää lähtöjä.

Lähde MTV3 uutiset 29.1.1999 - Pakkanen pitää junakaluston kovilla
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9901/990129/9901290127.html

Juniin tulossa turvavyöt

31.01.1999 00:40

VR aikoo ensimmäisenä rautatieyhtiönä maailmassa kokeilla turvavöitä junissa. Aluksi turvavöitä kokeillaan muutamassa Intercity-vaunussa. Vöiden suunnittelu ja asennus kestää kuukausia, joten kokeiluun päästään aikaisintaan syksyllä. Turvavöiden hinnaksi tulee muutama sata markkaa istuimelta. Vanhoihin vaunuihin vöitä ei silti aiota asentaa. Kokeilun taustalla on mm. viime kevään Jyväskylän junaonnettomuus, jonka tutkinnassa nostettiin esiin vöiden hyödyt matkustajien loukkaantumisriskin vähentämisessä.

Lähde MTV3 uutiset 29.1.1999 - Juniin tulossa turvavyöt
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9901/990129/9901290126.html

Sr2 veturit poissa käytöstä

31.01.1999 00:36

VR on vetänyt kaikki 20 Sr2 veturit pois liikenteestä. VR:n mukaan vetureiden akseleissa on havaittu kuumentumista, joka voisi johtaa akselin katkeamiseen. Vetureiden vetäminen pois käytöstä ei vaikuta henkilöliikenteeseen.

Lähde Yle TV-uutiset 28.1.1999
Lähde WWW http://www.yle.fi/tvuutiset/

Pikajunia myöhästyi pakkasen takia

31.01.1999 00:31

Pikajunat myöhästelivät pakkasen takia. Osa junista kulki ajallaan, mutta osa kulki enemmän tai vähemmän myöhässä. Aamupäivällä useat junat tulivat myöhässä Helsinkiin. Eniten - tunnin ja 20 minuuttia - myöhästyi Kouvolasta Helsinkiin matkannut juna. Junien kulkua esti Hyvinkäällä kahden sähköjunan rikkoutuminen. Kesti toista tuntia, ennen kuin hieman kahdeksan jälkeen simahtaneet sähköjunat saatiin pois liikenteen tieltä. Tapauksen johdosta seitsemän kaukojunan ja kolmen lähijunan matka piteni muutamia minuutteja.

Kello 5.24 Vaasasta lähtenyt IC-juna myöhästyi 50 minuuttia aikataulustaan. Sen kulkuun vaikutti aamuviiden jälkeen alkanut sähkökatkos Pännäisen ja Härmän välillä. Katkoksen takia Voltin ja Tiilimäen syöttöasemat eivät saaneet virtaa valtakunnan verkosta. Myös kahden muun pikajunan matka viivästyi katkoksen johdosta.

Lähde MTV3 uutiset - Pakkanen katkoi sähköjä
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9901/990128/9901280117.html

Suonenjoen onnettomuusjuna ajoi päin punaista

31.01.1999 00:23

Suonenjoella viime elokuussa sattuneen junaonnettomuuden aiheutti Intercity-matkustajajunan kuljettajan tarkkaavaisuuden herpaantuminen. Etelään matkalla ollut juna lähti asemalta ohi punaista näyttäneen lähtösuunnan pääopastimen.

Onnettomuuden tutkintalautakunta suosittaa raportissaan, että kulunvalvonnan rakentamista nopeutettaisiin. Lautakunta suosittaa myös, että vetureihin asennettaisiin ratanäkymää ja ohjaamotoimintoja tallentavat videolaitteet. Vastaavat suositukset on esitetty aiemmin Jokelan onnettomuuden yhteydessä.

Lähde MTV3 uutiset 28.1.1999 - Suonenjoen onnettomuusjuna ajoi punaisella
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto/9901/990128/9901280119.html

VR:n tavara- ja lähiliikenne kasvoi

31.01.1999 00:13

VR:n liikennemäärä jatkoi kasvuaan vuonna 1998. Tavaraliikenteessä VR Cargo kuljetti 40,7 miljoonaa tonnia, joka on myös uusi ennätys. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin prosentti. Henkilöliikenteessä tehtiin junilla 51,4 miljoonaa matkaa, jossa on kasvua noin kolme prosenttia. Lähiliikenteen matkojen määrä kasvoi kuitenkin neljä prosenttia 39,4 miljoonaan matkaan ja Pendolino-liikenteen matkat kasvoivat kuusi prosenttia. Venäjän liikenne supistui kaksi prosenttia. Kaikkiaan henkilökilometrejä kertyi noin 3,4 miljardia, mikä vastaa viime vuoden ennätystasoa.

Lähde VR-uutisia 27.1.1998
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#ennatyksia

Forssan ratapölkkytehtaan tuotantoa uudistetaan

30.01.1999 23:42

Parma Betonila Oy uudistaa Forssan ratapölkkytehtaan tuotantoa noin viiden miljoonan markan investoinneilla. Kaikki ratapölkkyjen valumuotit uusitaan ja pölkyn varustelulinjasta tulee täysin automatisoitu. Parma Betonilan mukaan Forssan tehdas on tiettävästi ensimmäinen tehdas, jossa valun jälkeinen ratapölkyn käsittely ja varustelu on täysin automaattista.

Investoinnin aiheuttaa se, että Suomessa ollaan siirtymässä kiskonkiinnityksessä E-clipistä SKL-menetelmään. Uusi kiinniketyyppi mahdollistaa niiden asentamisen pölkkyihin valmiiksi jo tehtaalla, mikä osaltaan vähentää radalla tehtävää työtä.

Lähde Tekniikka&Talous 19.1.1999
Lähde WWW http://duuni.net/ttmain/tt.cgi?number=32977&keys=33286,33285,33280,33272,33268,33265,33254,33252,33247,33245,33230,33204,33194,33188,33186,33185,33183,33175,33163,33161,33159,33155,33122,33112,33103,33102,33101,33096,33087,33069,33060,33048,33037,33034,33033,33015,32985,32999,32992,32977,32975,32969,32959,32944,32939,32912,32910,32897,32873,32850

Suomessa eroja liikenteen hinnoittelussa

30.01.1999 23:37

Liikennemuotojen välillä ja alueittain on huomattavia eroja väylänpidon kustannusten sekä kerättävien verojen ja maksujen suhteen. Näin todetaan liikenneministeriön teettämässä tutkimuksessa, jossa kartoitettiin liikenteen kustannusvastaavuutta. Kartoitus perustui vuoden 1998 tilanteeseen ja siinä verrattiin myös Suomessa käytettyjä kustannuslaskelmamenetelmiä Euroopan komission kesällä 1998 julkaiseman valkoisen kirjan ehdotuksiin.

Valkoisen kirjan lähtökohtana on rajakustannuksiin perustuva hinnoitteluperiaate. Periaatteen mukaan verot ja maksut riippuvat liikenteen määrän mukaan muuttuvista kustannuksista. Kustannuksia ovat infrastruktuurikustannukset sekä ulkoiset haitat, kuten päästöt, infrastruktuurin kuluminen, meluhaitat tai ruuhkat. Rajakustannushinnoittelun soveltaminen käytäntöön on ongelmallista. Eri liikennemuotojen eri aikoina ja eri paikoissa aiheuttamia kustannuksia ei pystytä laskemaan täsmällisesti.

Lähde LM uutisia 18.1.1999
Lähde WWW http://www.vn.fi/lm/suomi/tiedotteet/l990118b.html

Lumi sotki junaliikenteen

26.01.1999 14:57

Runsas lumentulo sotki junaliikenteen aamulla täysin. Paikallisjunavuoroja peruttiin roppakaupalla. Myös kaukojunia Tampereen ja Helsingin välillä peruuttiin. Loput junat olivat pahasti myöhässä. Kaukojunat Helsingistä Tampereelle saapuivat jopa kaksi tuntia myöhässä. Jatkoyhteyksiä Tampereelta korvattiin busseilla, takseilla ja seuraavalla junayhteydellä.

Lähde MTV3 uutiset
Lähde WWW http://www.mtv3.fi/uutiset/ko.html#9901260181

VR tilasi 20 Sr2 veturia

12.01.1999 18:04

VR tilasi 20 Sr2-sähköveturia lisää Adtranz sveitsiläis-saksalaiselta Adtranz yhtymältä. Veturit pitäisi toimittaa siten, että ensimmäinen uusi veturi tulee alkuvuodesta 2001 ja viimeinen kaksi vuotta tämän jälkeen. Kaupan arvo on 450 miljoonaa markkaa. Tilaukseen sisältyy 12 veturin optio. Sr2-sähköveturit, InterCity-kaksikerrosvaunut ja Pendolino-junat muodostavat VR:n 2000-luvun nopean kaluston. Niiden toimitukset ja mahdolliset myöhemmät lisätilaukset ovat sidoksissa rataverkon parantamiseen ja sähköistysohjelman etenemiseen.

Lähde VR-uutisia
Lähde WWW http://www.vr.fi/uutta.htm#sveturi

Uudet lähiliikennejunat saapuivat

12.01.1999 17:41

Ensimmäinen VR:n Fiatilta tilaama ja CAF:n espanjanjassa aliurakoima uusi lähiliikennejuna saapui Suomeen 7.1.1999. Juna esitellään tiedotusvälineille vasta kun koekappaleen kaikki tekniset yksityiskohdat on tarkistettu ja testattu. VR tilasi italialaiselta Fiatilta 10 junaa. Kaupan arvo on 300 miljoonaa markkaa. VR:llä on optio 40 junaan. Junan sisäännousukorkeus on uusien laitureiden tasolla. Junassa on 180 istumapaikkaa, paikka pyörätuolille ja inva-WC. Ilmastoidussa junassa voi myös kuljettaa pyörätuoleja ja lastenvaunuja. Juna tulee YTV-liikenteeseen.

Lähde Helsingin sanomat 29.12.1998
Lähde WWW http://www.helsinginsanomat.fi

Ratamaksu ennallaan

12.01.1999 17:31

Liikenneministeriö on päättänyt pitää VR:ltä perittävän ratamaksun perusteet ennallaan vuonna 1999. Jos VR:n liikenne kasvaa noin 10 prosenttia, kertyy valtiolle ratamaksua noin 350 miljoonaa markkaa.

Lähde LM: Ratamaksun perusteet säilyvät ennallaan
Lähde WWW http://www.vn.fi/lm/suomi/tiedotteet/l981222c.html