Artikkelihaku

Resiina 3/2023

Kansi 3/2021

  • Pohjois-Suomen rautatiehankkeet
  • Höyryturbiini veturin pääkoneena
  • Luistinkoneistojen eroja
  • Jokioisten Rautatie 125 vuotta

Suomalaisten veturien sarjamerkinnät

Vetokalusto on useissa maissa luokiteltu teknisten ominaisuuksiensa ja/tai käyttötarkoituksensa mukaisesti eri sarjoiksi. Sarjamerkinnän käyttö helpottaa huollossa, kirjanpidossa ym. erityyppisten veturien käsittelyä. Sarjamerkintä koostuu yleensä kirjaimista, numeroista tai näiden yhdistelmistä.

Veturien sarjamerkinnät 1885–1942

Suomessa veturien sarjamerkinnät otettiin käyttöön vuonna 1885. Tällöin luokittelun perusteena oli pyöräjärjestys. Pyöräjärjestykseen ei kuitenkaan laskettu mahdollisen tenderin pyöriä. Samalla pyöräjärjestyksellä varustettujen veturien tyypit erotettiin toisistaan numerolla.

A 4-4-0
B 0-4-2ST
C 0-6-0
D 2-4-0 (vv. 1885–1923)
  0-6-2T (vv. 1930–1942)
E 0-4-0WT (vv. 1885–1913)
  2-6-2T (vv. 1916–1926)
F 0-4-4RT (vv. 1885–1935)
  2-4-2RT (v. 1926)
G 2-6-0
H 4-6-0
I 2-6-4RT
K 2-8-0
L 0-6-0T
M 2-8-0T
N 2-8-2T
O 0-10-0T
P 4-6-2
R 2-8-2

Veturien sarjamerkinnät 1942–1975

8.10.1942 toteutettiin sarjamerkintämuutos. Uusi sarjamerkintäjärjestelmä kertoo veturin käyttötarkoituksen ja akselipainon. Ensimmäinen, iso kirjain kertoo käyttötarkoituksen ja toinen, pieni kirjain veturin akselipainoluokan. Höyry- ja dieselveturien erottamiseksi toisistaan aloitettiin dieselveturisarjojen numerointi 11:stä. Kirjainten merkitys on seuraava:

H henkilöjunaveturi
P paikallisjunaveturi
S sekajunaveturi
T tavarajunaveturi
V vaihtoveturi
k kevyt, suurin akselipaino 11,0 tonnia tai vähemmän
v väliraskas, suurin akselipaino 11,1–14,0 tonnia (myöhemmin höyryvetureita lukuunottamatta 11,1–15,0 tonnia, sittemmin edelleen 16,0 tonniin saakka)
r  raskas, suurin akselipaino 15,1 tonnia tai enemmän (myöhemmin höyryvetureita lukuunottamatta 15,1 tonnia tai enemmän, sittemmin vähintään 16,1 tonnia)

Veturien sarjamerkinnät 1.1.1976 alkaen

1.1.1976 muutettiin sarjamerkintäjärjestelmän ensimmäisten kirjainten merkitystä. Käyttötarkoituksen sijaan sarjamerkinnässä näkyy käyttövoima. Tämä muutos ei kuitenkaan koskenut höyryvetureita, joiden sarjamerkinnät säilyivät ennallaan. Alkukirjainten merkitys on seuraava:

D dieselveturi
S sähköveturi

Moottorivaunujen sarjamerkinnät

Moottorivaunujen sarjamerkintä koostuu vastaavalla tavalla kahdesta kirjaimesta ja numerosta. Ensimmäinen kirjain kertoo käyttövoiman, toinen on alun perin ilmaissut voimansiirron tyyppiä. 1950-luvulta lähtien on toisena kirjaimena käytetty vain m-kirjainta, joka on tämän jälkeen merkinnyt moottorivaunua. Kirjainten merkitys on seuraava:

B bensiini
D diesel
P puukaasu
S sähkö
m mekaaninen (nyk. moottorivaunu)
s sähköinen

Lähteet