Artikkelihaku

Resiina 3/2023

Kansi 3/2021

  • Pohjois-Suomen rautatiehankkeet
  • Höyryturbiini veturin pääkoneena
  • Luistinkoneistojen eroja
  • Jokioisten Rautatie 125 vuotta

Työkoneiden ja pienkaluston sarjamerkinnät

Pienkaluston sarjamerkintä koostuu tyypillisesti kolmesta kirjaimesta ja järjestysnumerosta. Ensimmäinen kirjain on yleensä omalla konevoimalla kulkevaa työkonetta tarkoittava T, ja seuraavat kaksi ilmoittavat käyttötarkoituksen. Käytössä ovat olleet ainakin seuraavat merkinnät:

Tka ratakuorma-auto
Tkh kiskonhöyläyskone
Tkk kaivinkone
Tkv maastokiskovaunu
Tlh lumiharjakone
Tla lumiaura
Tll lumilinko
Tlt luiskantasauskone
Tnk nostokurki
Tnv johdonvetokone
Tnv-sr Sähköradat Oy:n (nyk. Eltel Networks) johdonvetokone
Tpv pölkynvaihtokone
Tre moottoriresiina
Trk raiteenvaihtokone
Trr raidetraktori
Tsl sepeliaura
Tsp sepelinpuhdistuskone
Tta sähköradan huoltoauto (kulkee myös kiskoilla)
Tte sähköradan huoltovaunu
Ttk raiteentukemiskone
Ttm monitoimikone
Ttr raiteentarkistusvaunu
Ttv raiteentarkistusvaunu, sähköradan ajojohdon huoltovaunu
Tve pienveturi
Etv erikoistyövaunu
Etvjh jäähöylä
Etvkk kiskonkuljetusvaunu
Etvl kiskonlaskuvaunu
Etvla lumiaura
Etvlh leimuhitsausvaunu
Etvlk kiskonlaskukone, "Roope"
Etvsa sora-, sepeli- ja pengeraura
Etv-sr Sähköradat Oy:n (nyk. Eltel Networks) johdonvetokoneen liitevaunu
Etvz aggregaattivaunu
Rau rata-auto

Työkoneiden merkinnät 1942–1961

Ennen vuotta 1942 työkoneisiin tehtiin hyvin vähän merkintöjä. 21.12.1941 määrättiin, että rataosaston rata-autot on merkittävä kuten muidenkin osastojen autot. Tunnus koostui tuolloin osaston lyhenteestä, R-kirjaimesta ja järjestysnumerosta. 1945–1946 määräystä täydennettiin siten, että R-kirjain korvattiin kaluston laatua paremmin kuvaavalla lyhenteellä.

Käytössä olivat seuraavat lyhenteet:

HR henkilöauto, radalla kulkeva
KK Kisko-Kalle
KR kuorma-auto, radalla kuikeva
LR linja-auto, radalla kulkeva
MR moottoriresiina
Rka ratakuorma-auto
KKR kaivinkone, radalla kulkeva
LLR lumilinko, radalla kulkeva
NR nostokurki, radalla kulkeva

Osastoyhenteet:

Ko koneosasto
Lko liikenneosasto
Ro rataosasto
Rro rautatierakennusosasto
Vo varasto-osasto

Työkoneiden merkinnät 1961–1970

Vuonna 1961 siirryttiin uuteen yhtenäiseen käytäntöön. Työkoneiden merkinnät alkoivat T-kirjaimella, rata-autoilla R:llä sekä liitevaunuilla L:llä. Erikoistyövaunuille annettiin littera Etv. Sarjatunnukset on mainittu artikkelin alun taulukossa. Sarjatunnuksen jälkeen merkittiin osaston nimilyhenne ja sen jälkeen juokseva numero osastoittain kutakin sarjaa kohti.

Vuonna 1970 siirryttiin nykyiseen käytäntöön ja osastonimilyhenne jätettiin pois.

Lähteet