Artikkelihaku

Resiina 2/2022

Kansi 3/2021

  • Makuuvaunuliikenne Suomessa, osa 2
  • Lättähattujen viimeisiä liikkeitä
  • Kivimiehet 20 vuotta

Kemi–Ajos

Ajoksen satamarata

Tekniset tiedot

Liikenne: vain tavaraliikennettä
Raideleveys: 1524 mm
Pituus: 9 km
Raiteita: 1
Sähköistys: ei
Kulunvalvonta: ei
Radio-ohjaus: ei
Kauko-ohjaus:
vain Kemissä
Suojastus:
ei

Kemin rautatieasemalta Ajoksen satamaan johtava Ajoksen satamarata avattiin liikenteelle 1953. Rataosan pääraiteen pituus on yhdeksän kilometriä. Pääraiteesta erkanee kaksi radan rinnalla olevan Ajoksentien kanssa risteävää sivuraidetta Veitsiluodon paperitehtaalle. Aiemmin radalta on myös johtanut sivuraide öljysatamaan, mutta sen ja Ajoksentien tasoristeys on purettu.

Historia

Veitsiluodon saarelle perustettiin vuonna 1922 sahalaitos sekä vuonna 1931 paperitehdas. Tehtaita palvelemaan rakennettiin Oulu–Tornio-radalta sivurata Rytikarin kautta Veitsiluotoon. Pyyn seisakkeen luota haarautunut rata valmistui lokakuussa 1936. Rata purettiin vuonna 1960, kun paperitehdas oli saanut uuden raideyhteyden vuonna 1953 valmistuneelta Ajoksen satamaradalta.[1]

Rataosan kuvaus

Rataosa alkaa Kemin ratapihan eteläpäästä, josta se erkanee Oulu–Tornio-radasta. Rata kääntyy länteen ja risteää nelikaistaisen pääkadun, Eteläntien, kanssa. Ensimmäiset kolme kilometriä rata seurailee merenrantaa, kiertäen Peurasaaren lähiön. Peurasaaren eteläpuolella radan linjaus siirtyy Ajoksentien rinnalle, ja rata ylittää Rivinkarin salmen teräsristikkosillalla, siirtyen Ajoksen saareen. Sillan eteläpuolella haarautuu sivuraide Ajoksentien yli Stora Enson kuorimolle: tätä raidetta käytetään kuitupuutoimituksiin.

Ensimmäinen ratapiha sijaitsee viiden kilometrin päässä Kemistä. Rivinkarin ratapihaa käytetään paperi- ja selluvaunujen säilyttämiseen sekä vetureiden ympäriajoon. Ratapihalta erkanee sivuraide paperitehtaalle.

Teemu Vehkaoja
37825

Päivystäjä matkalla Kemistä Rivinkariin Stora Enson kuorimon vaihteella.

Rivinkarista rata laskeutuu kohti Ajoksen satamaa. Ennen Ajoksen porttia sivuutetaan öljysatamaan johtaneen raiteen vaihde sekä Tuomilahden ratapiha.

Ajoksen liikennepaikan kilometrilukemaksi ilmoitetaan 867+100, joka on myös Liikenneviraston hoitaman rataverkon päätepiste. Rata jatkuu tästä Kemin kaupungin omistamana raiteistona Ajoksen sataman alueelle, jossa se haarautuu kahteen haaraan.

Liikenteenohjaus ja turvalaitteet

Liikennöinti satamaradalla tapahtuu vaihtotyönä. Kemin ratapihaa kauko-ohjaa Oulun liikenteenohjauskeskus. Stora Enson kuorimolle johtavan raiteen erkanemisvaihdetta ja sen raideopastimia ohjataan Kemin junatoimistosta. Rivinkarin ratapihalla on varmistuslukot.

Ajoksentien ja rautatien risteykset on varustettu puolipuomilaittein sekä kevyen liikenteen väylän kokopuomilaittein. Lisäksi Kemin liikennepaikan rajojen sisäpuolella olevassa Eteläntien tasoristeyksessä on valo- ja äänivaroituslaitos. Muissa tasoristeyksissä ei ole varoituslaitteita.

Liikennepaikat

Lyh. Nimi Namn Ratakm Rataosa Avattu Matkustaja-
liikenne
lopetettu
Tavara-
liikenne
lopetettu
Lakkautettu
Kem Kemi 858+300 Kemi–Ajos,
Kemi–Lautiosaari,
Oulu–Kemi
16.10.1903  
Vei Veitsiluoto (vaihde) 864+000 Kemi–Ajos 01.01.1968 Kyllä 01.12.1968 01.12.1968 Info
Ajo Ajos 867+100 Kemi–Ajos ??.??.1931 Kyllä Info

Lähteet

  1. Iltanen, Jussi: Suomen rautatieliikennepaikat, s. 222: Kemi.