Artikkelihaku

Resiina 2/2024

Kansi 2/2024

  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Porvoon radan alkuvuodet
  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Yksityisrautatien jälkeinen aika
  • Junakuvauksen monet mahdollisuudet

Sähköveturi Sr3

Siemens press picture
Vectron

Siemensin Vectron-koeveturi talvitesteissä Ruotsin Kiirunassa helmikuussa 2012.

Siemens Vectron on VR:n uusi sähköveturityyppi. Ensimmäiset veturit sarjasta, jota on tilattu 80 kappaletta, tulevat nykysuunnitelmien mukaan koeajoihin Suomeen vuonna 2016. Tässä artikkelissa kerrotaan yleistietoja Vectronista ja sen VR:lle toimitettavasta versiosta Sr3.

Veturitilauksen valmistelu

VR ilmoitti käynnisti tammikuussa 2012 Euroopan Unionin laajuisen hankintamenettelyn uusista sähkövetureista, jotka tulevat korvaamaan 1970-80-luvuilla hankittuja Sr1-vetureita. [2,5] Hankinnan uutisoinnista ja julkisista tarjousasiakirjoista päätellen VR on pyrkinyt ottamaan opiksi nykyisen junakalustonsa - erityisesti Pendolinio-junien - huonoista talviominaisuuksista. VR:n kannalta oli ilmeisen viisasta julkistaa suuri 80 veturin kertatilaus, sillä se tulisi herättämään kaikkien veturinvalmistajien huomion ja mahdollistamaan erityisesti VR:ää varten tehtäviä muutoksia. Tarjouskilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistuivatkin uutisoinnin perusteella suurimmat eurooppalaiset veturinvalmistajat, mukaan lukien Siemens, Alstom ja Bombardier. [6]

VR:n laatimaan hankintailmoitukseen kirjattiin lukuisia vaatimuksia mahdollisille toimittajille: ilmoittautujilta vaadittiin muun maussa näyttöä vähintään 20:stä vuosina 2000-2011 valmistetusta vähintään 200 km/h nopeudella liikennöivästä sähköveturista, joiden täytyi olla edelleen aktiivikäytössä ja joiden yhteenlasketun ajetun kilometrimäärän tuli olla vähintään viisi miljoonaa kilometriä. Tarjouspyynnön ehdot olivat täten varsin tiukat, jolloin suuri osa mahdollisista valmistajista jäi kilpailun ulkopuolelle.

Tarjouskilpailun voittajaksi selviytyi lopulta saksalainen monialayhtiö Siemens, jonka tarjoamaa Vectron-veturikonseptia päätettiin tilata 80 kappaletta. Tilaus julkistettiin 20.12.2013, jolloin ilmoitettiin myös optiosta, joka mahdollistaa enintään 97 veturin jatkotilauksen myöhemmässä vaiheessa ja vetureiden kunnossapidon kymmeneksi vuodeksi.  [1] Tilauksen arvo oli yli 300 miljoonaa euroa. [3] 

Teknisiä tietoja (Sr3) [1]

Paino: ~90 t
Akselipaino: ~22,5 t
Akselijärjestys: Bo'Bo'
Pituus: 18,98 m
Sähköteho: 6,4 MW
Dieselaggregaattien teho: 2*180 kW
Huippunopeus: 200 km/h
Sähköjärjestelmä: 25 kV 50 Hz 

Tilauspäivämäärä Lukumäärä Optioiden määrä
20.12.2013 80 97

Siemens Vectron

Vectron on Siemensin kehittämä vuonna 2010 esitelty modulaarinen veturikonsepti. Vectron on kehitetty valmistajan aiemmista veturityypeistä: vuonna 1996 käyttöön tulleesta sähköveturi Eurosprinteristä (ES 64) ja vuonna 2002 esitellystä dieselveturi Eurorunnerista (ER 20). Siemens esittelee myyntimateriaalissaan Vectronista useita eri versioita sekä tavara- että matkustajaliikenteeseen eri raideleveyksille. Konsepti mahdollistaa Vectronin käyttämisen useilla eri jännitteillä, sekä tasa- että vaihtovirtajärjestelmissä. Lisäksi veturista on tarjolla dieselversio Vectron DE. [4] Perusversiot Vectron-konseptista on esitelty allaolevassa taulukossa:

Versio Suurin teho (MW) Suurin nopeus (km/h) Suurimpia asiakkaita
DC (tasasähkö) 5,2 160 tai 200 DB Schenker Rail Polska (23 kpl, Puola), FuoriMuro (2 kpl, Italia)
AC medium (vaihtosähkö) 5,6 160
AC high (vaihtosähkö) 6,4 160 tai 200 VR (80 kpl), Mitsui Rail Capital Europe (15 kpl), Railpool (6 kpl, Saksa)
MS (monijärjestelmä) 6,4 160 tai 200 5 kpl Siemensin testaus- ja esittelykäytössä
DE (dieselsähköinen) 2,0...2,4 160 1 kpl Siemensin testaus- ja esittelykäytössä
Siemens press picture
Vectron

Taiteilijan näkemys Sr3-veturista VR:n väreissä.

Sr3

VR:lle toimitettava versio Vectronista tultaneen tuntemaan sarjamerkillä Sr3. Veturissa on lukuisia pohjolan olosuhteita varten tehtyjä muutoksia. Keulan esteenraivaajaa on vahvistettu, lisäksi jarruletkut ja muut kaapelit on suojattu lumelta. Veturin pohjassa olevat antennit ja anturit on samoin suojattu lumelta ja jäältä. Veturin laitteistojen jäähdytykseen käytettävä ilmanotto on katolla, jotta tukkeutumisen riski lumen ja jään ansioista pienenisi. Suurimpana erona vakiomallin Vectroniin Sr3:ssa ovat kuitenkin dieselmoottorit: kahdella dieselaggregaatilla tuotetaan sähköä veturin ajomoottoreille niin, että vaihtotyöt ja lyhyet siirtymiset onnistuvat ilman ajolangasta saatavaa sähköä. [7]

Ensimmäisen kymmenen veturin erän on suunniteltu saapuvan Suomeen koeajoihin vuonna 2016. Säännöllisen liikenteen suunnitellaan alkavan vuonna 2017 ja ensimmäisen veturisarjan toimitusten jatkuvan vuoteen 2026. 80 tilatun veturin sarjalle tämä tarkoittaisi noin 9 veturin vuotuista toimitusmäärää, kun huomioidaan että todennäköisesti ensimmäisenä vuonna protoveturien toimitusmäärä on alhaisempi. [3] Suomeen toimitettavat Sr3-veturit kokoonpannaan Siemensin tehtaalla Saksan Münchenissä. Telit suunnitellaan ja valmistetaan Itävallan Grazissa. [7]

Lähteet

[1] VR Group tilaa uudet sähköveturit Siemensiltä, VR Group, 20.12.2013. Saatavissa: vrgroup.fi/fi/vakiolinkit/VR-konsernitiedottaa/news_20131220114054.html.
[2] VR käynnistää veturihankinnat, VR Group, 12.10.2011. Saatavissa: vrgroup.fi/fi/vakiolinkit/VR-konsernitiedottaa/news_20111012142521.html.
[3] Siemens to deliver locomotives to Finland - largest single contract for Vectron loco, Siemens, 2013. Saatavissa: siemens.com/press/en/feature/2013/infrastructure-cities/rail-systems/2013-12-vectron.php.
[4] How to transform borders into connections? Vectron - The locomotive that’s forging new paths. Tekninen esite, Siemens, 2013. Saatavissa: mobility.siemens.com/mobility/global/SiteCollectionDocuments/en/rail-solutions/locomotives/vectron/vectron-creating-corridors-technic-en.pdf.
[5] Hankintailmoitus - Veturit. TED - Tenders Electronic Daily - Supplement to the Official Journal of the European Union. Euroopan Unioni, 2012. Saatavissa: ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25777-2012:TEXT:EN:HTML.
[6] Huolto ratkaisee Suomen kaikkien aikojen veturikaupan. Talouselämä, 22.1.2012. Saatavissa: talouselama.fi/uutiset/huolto+ratkaisee+suomen+kaikkien+aikojen+veturikaupan/a2082115.
[7] Supergraafi: Raiteiden työjuhta. Tekniikka&talous, 21.2.2014.