Artikkelihaku

Resiina 2/2024

Kansi 2/2024

  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Porvoon radan alkuvuodet
  • Porvoo–Kerava rautatie 150 vuotta – Yksityisrautatien jälkeinen aika
  • Junakuvauksen monet mahdollisuudet

Suomalaiset tavaravaunut: Littera E

Littera E tarkoittaa tavaravaunuissa korkealaitaista, avointa vaunua. Kansainvälisen rautatiejärjestön UIC:n mukainen määritelmä suuraakkoselle E on "avoin vaunu, tavanomainen rakenne, sivulta tai päädystä lastattava, tasainen lattia".

 

Jarkko Voutilainen
72460

Eao-rikastevaunu

Eao (malmirikastevaunu)

Vaunusarja Eao on tarkoitettu malmirikastekuljetuksiin. Vaunun purkaminen tapahtuu kääntämällä vaunu pituusakselinsa ympäri vaununkaatolaitteella. Vaunun toisessa päässä on ruuvikytkin ja sivupuskimet, toisessa päässä SA-3-automaattikytkin ilman sivupuskimia.

Vaunusarja suunniteltiin alun perin Kostamuksen-Raahen malmijunaliikennettä varten. Liikenne siirrettiin kuitenkin hoidettavaksi venäläisellä kalustolla, jolloin vaunusarjaa alettiin käyttää Rautuvaaran-Raahen liikenteessä yhdessä Eaov-vaunujen kanssa. Alun perin vaunut oli molemmissa päissä SA-3-automaattikytkimet ilman sivupuskimia. Vuonna 1982 siirryttiin malmiliikenteessä aiempaa suurempiin 2700 tonnin junapainoihin, jolloin toiseen päähän muutettiin ruuvikytkin ja sivupuskimet. Eao-vaunuja alettiin tällöin käyttää veturin ja Eaov-rungon välisinä välivaunuina, sillä Eaov-vaunuissa käytetään pelkästään SA-3-automaattikytkimiä ja yhdyslenkin (ns. ystävyysside) käyttäminen ei salli raskaille malmijunille riittävää junapainoa. Vaunuissa on ammeenmuotoinen kuormatila, jonka muotoilulla on pyritty helpottamaan malmirikasteen irtoamista vaunua purettaessa erityisesti talviolosuhteissa. Vaunuissa ei alun perin ollut sivupellityksiä lämpöeristettyä kuormatilaa, jolloin teräksinen sisäamme oli selvästi näkyvissä vaunun sivulta katsottaessa.

Vaunusarja suunniteltiin Kolarin Rautuvaaran kaivoksen ja Raahen terästehtaan väliseen liikenteeseen. Rautuvaaran kaivoksen toiminnan lakattua Eao-vaunuja käytetään välivaunuina esimerkiksi öljy- ja kemikaalijunissa.

Jussi Kortman
23815

Vaunussa 81001 on jäljellä malmijunaliikenteen aikainen mainosteksti

Numerot 81001-81005
Lukumäärä (kpl) 5
Valmistusvuosi 1979
Telit K14a
Akseleita (kpl) 4
Akselipaino (t) 20
Jarrut KE-GP
Pituus (mm) 13900
Leveys (mm) 3140
Korkeus (mm) 3300
Telikeskiöiden etäisyys (mm)  8650
Taara (t) 21,5
Kuorma (t) 58,5
Tilavuus (m3) 47
Suurin nopeus (km/h) 100

Lähteet: VR 1962-87

 

Asko Keski-Petäjä
31792

Eaov-rikastevaunu

Eaov (malmirikastevaunu)

Vaunusarja Eaov on tarkoitettu malmirikastekuljetuksiin. Vaunun molemmissa päissä on SA-3-automaattikyktimet ilman sivupuskimia. Vaunun purkaminen tapahtuu kääntämällä vaunu pituusakselinsa ympäri vaununkaatolaitteella. Vaunut on valmistettu Neuvostoliitossa, mutta ne on jälkikäteen varustettu Suomessa lämpöeristetyllä ammeenmuotoisella sisäosalla ja suomalaistyyppisin jarrulaittein. Jarruja ja vaunun sisäosan ammetta lukuunottamatta vaunut muistuttavat venäläisiä korkealaitaisia avovaunuja, jotka Suomessa tunnetaan litteralla Vok.

Vaunusarja suunniteltiin Kolarin Rautuvaaran kaivoksen ja Raahen terästehtaan väliseen liikenteeseen. Rautuvaaran kaivoksen toiminnan lakattua osa vaunuista romutettiinu ja osaa käytettiin välivaunuina esimerkiksi öljy- ja kemikaalijunissa. Sittemmin koko vaunusarja on poistettu käytöstä.

Tapio Muurinen
38995

Vaunun ammeenmuotoinen sisätila

Numerot 80001-80070
Lukumäärä (kpl) 70
Valmistusvuosi 1978
Telit 18-100
(TsNII-H3-0)
(ЦНИИ-Х3-0) 
Akseleita (kpl) 4
Akselipaino (t) 21,5
Jarrut KE-GP
Pituus (mm) 13920
Leveys (mm) 3130
Korkeus (mm) 3482
Telikeskiöiden etäisyys (mm) 8650
Taara (t) 23,6
Kuorma (t) 62
Tilavuus (m3) 37
Suurin nopeus kuormassa (km/h)  65
Suurin nopeus tyhjänä (km/h) 80

Lähteet: VR 1962-87

 

Asko Keski-Petäjä
31794

Elo-irtotavaravaunu

Elo (irtotavaravaunu)

Elo-vaunua käytetään irtotavaran, kuten sokerijuurikkaiden ja suursäkkien kuljettamiseen. Näitä kahta kuljetusmuotoa varten osa vaunusarjasta voidaan varustaa joko nostettavilla sivulaidoilla tai sivupylväillä ja -kettingeillä. Sivulaidoilla varustettu vaunu voidaan tyhjentää kaapimalla esimerkiksi kauhakuormaajalla. Elo-vaunut on rakennettu Hk-vaunujen vanhoille alustoille. Vaunut ovat poistuneet liikenteestä 90-luvun kuluessa, mutta joitakin vaunuja on vielä jäljellä virkatarvevaunuiksi muutettuna.

Numerot 123001-123150 123151-123250
Varustelu Sivulaidat Sivupylväät
Lukumäärä (kpl) 150 100
Valmistusvuodet 1981 1981-1982
Akseleita (kpl) 2
Akselipaino (t)
 
Jarrut KE-GP
Pituus (mm) 10000
Leveys (mm) 3230
Korkeus (mm) 2580
Akseliväli (mm)  6300
Taara (t) 11,6 10,4
Kuorma (t) 18,0 19,5
Pinta-ala (m2) 24,2
Tilavuus (m3) 31,5
Suurin nopeus (km/h)

Lähteet: VR 1962-87

 

Jussi-Pekka Halonen
39179

Elo-t-romunkuljetusvaunu

Elo-t (romunkuljetusvaunu)

Vaunu on tarkoitettu sekä kevyen- että raskaan rauta- ja teräsromun kuljetukseen. Vaunussa on teräslevylattia ja järeät teräksiset sivulaidat ja päädyt. Sivulaitojen ristikulmissa on puhdistusluukut. Vaunussa on käytetty samaa alustaa kuin Kbp-vaunussa. Vaunut on poistettu kaupallisesta liikenteestä 2010-luvun alkupuolella, mutta niitä käytetään edelleen toissijaisissa tehtävissä.

Numerot 140001-140010 140011-140050
Lukumäärä (kpl) 10 40
Valmistusvuodet 1989-1991
Akseleita (kpl) 2
Akselipaino (t) 22,5
Jarrut KE-GP-A
Pituus (mm) 14500  
Leveys (mm) 3300  
Korkeus (mm) 2560  
Akseliväli (mm) 9000  
Taara (t) 14,5 14,6
Kuorma (t) 30,5 30
Pinta-ala (m2) 37,1  
Tilavuus (m3) 48,3  
Suurin nopeus kuormassa (km/h)  100
Suurin nopeus tyhjänä (km/h) 120  

Lähteet: VR Transpoint vaunukuvasto 2011